PRÁZDNINY HURÁÁÁ
prožijte všichni krásné a pohodové prázdniny, plné zážitků a dobrodružství, v září se na vás všechny opět těšíme !!!

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji  obce, která má přibližně 770 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm. 

Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační zónou. 

 Nemalý počet žáků dojíždí z okolních obcí. Od školního roku 2010/2011 měla škola pouze 7 tříd, dvakrát došlo ke spojování dvou ročníků na prvním stupni.Na druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Od 1.9. 2020 k nám do ZŠ chodí 86 žáků. Žádná ze tříd není spojena. V aktuálním školním roce má škola 9 tříd.
 

Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví! 

„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. 

V roce 2021 se základní škola i mateřská škola zapojila do projektu Šablony III. 


Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.

Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.

Naše děti jsou úspěšné a dobře se prezentují na celorepublikové úrovni! Máme z nich ohromnou radost a rádi vytváříme ve škole podnětné a inspirující prostředí pro růst dětí i dospělých. 

CESTA BUDIŽ CÍLEM

Aktuálně

Nezařazené

Informace k OČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE OD ČSSZ : https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu ZDE FORMULÁŘ NA OČR – KLIKNOUT NA VYPLNIT (tlačítko vpravo nahoře) : https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m Nepotřebujete žádné potvrzení od školy o

Zobrazit článek »
Nezařazené

AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Elementární angličtina ve čtvrtek 8.10. a 15.10. odpadá pro nepřítomnost paní učitelky Lejčkové. Dramatický kroužek vzhledem k situaci Covid -19 bude rozdělen na dvě skupiny

Zobrazit článek »
Nezařazené

Zájmové útvary 2020

PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁJMOVÉ ÚTVARY PROBÍHÁ DO 2.10.2020 POMOCÍ FORMULÁŘE, KTERÝ DĚTI DOSTALY DOMŮ. PŘÍPADNĚ SE DÁ DOHLÁSIT TELEFONICKY. PLATBA BUDE PROBÍHAT PŘEVODEM NA ÚČET NEBO

Zobrazit článek »
Nezařazené

Nošení roušek

Ve školní jídelně platí pravidlo odstupu 2m ve frontě, pouze žáci jedné třídy sedí pospolu žáci další jiné třídy mají „rozestup“ 1,5 m od první

Zobrazit článek »

Rozvrhy

Naši partneři

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa

Pernarec 151

330 36 Pernarec

Základní škola

377 915 190       ředitelna

377 915 191       1.stupeň

info@zsamspernarec.cz

Mateřská škola

725 315 496         Sluníčka

702 061 754      Hvězdičky

377 915 183            Hlavní

skolka@zsamspernarec.cz

Školní jídelna

Oksana Trochová

377 915 166 

info@zsamspernarec.cz

Ředitelka

Mgr. Veronika Mudrová

+420 601 544 480

reditelna@zsamspernarec.cz

Přihlášení ke správě tříd a výukových materiálů.

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace

Pernarec 151, 330 36

IČO: 606 11 804

 

Mateřská škola                                   Školní jídelna

Pernarec 88, 330 36                           Pernarec 24, 330 36