Od 1.3. do 21.3. je dle nařízení vlády ČR ZAVŘENA
Základní škola i Mateřská škola.

VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO VŠECHNY TŘÍDY.

OD 8.2. 2021 je družina UZAVŘENA

ODKAZ NA KONZULTACE ST 15:00-16:00 h

 

VŠECHNY MATERIÁLY PRO PRACOVÁNÍ V DISTANČNÍ VÝUCE NAJDETE  V MENU – VÝUKOVÉ MATERIÁLY, NAJDETE SI JMÉNO VYUČUJÍCÍHO A TAM BUDOU K DISPOZICI VŠECHNY  MATERIÁLY PRO ZPRACOVÁNÍ.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY JE PRO ŽÁKY ZŠ, KTEŘÍ MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU, PŘERUŠEN

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji  obce, která má přibližně 500 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm. 

Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační zónou. 

 Nemalý počet žáků dojíždí z okolních obcí. Od školního roku 2010/2011 měla škola pouze 7 tříd, dvakrát došlo ke spojování dvou ročníků na prvním stupni.Na druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Od 1.9. 2020 k nám do ZŠ chodí 86 žáků. Žádná ze tříd není spojena. V aktuálním školním roce má škola 9 tříd.

Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který
nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví! 

„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. 


Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.

Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.

Naše děti jsou úspěšné a dobře se prezentují na celorepublikové úrovni! Máme z nich ohromnou radost a rádi vytváříme ve škole podnětné a inspirující prostředí pro růst dětí i dospělých. 

CESTA BUDIŽ CÍLEM

Aktuálně

Nezařazené

Prvňáčci

Drazí rodiče prvňáčků, na email vám byl zaslán seznam s věcmi, které budou malí školáci potřebovat. Vše co v seznamu není, najdou tady u nás

Zobrazit článek »
Nezařazené

Školní rok a prázdniny 20/21

I.pololetí: 1.9.2020 – 28.1.2021 II.pololetí: 1.2.2020 – 30.6.2020 Prázdniny Státní svátek (Den české státnosti) – pondělí 28. září 2020 Den vzniku samost. Československého státu– středa

Zobrazit článek »

Rozvrhy

Naši partneři

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa

 

Pernarec 151

330 36 Pernarec

Základní škola

377 915 190       ředitelna

377 915 191       1.stupeň

info@zspernarec.namiste.cz

Mateřská škola

 

377 915 183

mspernarec@seznam.cz

Školní jídelna

 

377 915 166 

info@zspernarec.namiste.cz

Ředitelka

Mgr. Veronika Mudrová

+420 601 544 480

Přihlášení ke správě tříd a výukových materiálů.

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace

Pernarec 151, 330 36

IČO: 606 11 804

 

Mateřská škola                                   Školní jídelna

Pernarec 88, 330 36                           Pernarec 24, 330 36