Vedení školy

Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová

Zástupkyně ředitele
Mgr. Petra Baumgartnerová 


Výchovný poradce: Mgr. Veronika Mudrová

Metodik prevence: Mgr. Romana Lejčková

ICT koordinátor metodik: Mgr. Veronika Mudrová

Učitelé ZŠ

1. třída

Mgr. Markéta Česalová

2. třída 

Mgr. Miroslava Balínová

3. třída

Mgr. Milada Baurová

4. třída 

Mgr.  Danuše Brabníková

5. třída

Mgr. Petr Halama


6. třída

Mgr. Renata Husáková

7. třída

Mgr. Marcela Knotková

8. třída

Mgr. Romana Lejčková

9. třída

Mgr. Petra Heflerová 

Asistent pedagoga

Dana Hrečinová

Vychovatelky ŠD 

Dana Hrečinová

Kateřina Karasová

Vedoucí školní jídelny

Oksana Trochová

Učitelky MŠ

Učitelka pověřená vedením MŠ: Radka Kamínková

Učitelky MŠ: Libuše Wennerová

                  Olga Hanzlíčková

                  Alena Myšková