Vedení školy

Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová

Zástupkyně ředitele
Mgr. Petra Baumgartnerová 


Výchovný poradce: Mgr. Veronika Mudrová

Metodik prevence: Mgr. Miroslava Balínová

ICT koordinátor metodik: Mgr. Veronika Mudrová

Učitelé ZŠ

1. třída

(1.stupeň)

Mgr.  Danuše Brabníková

2. třída 

(1.stupeň)

Mgr. Milada Baurová

3. třída

(1.stupeň)

Mgr. Markéta Česalová

4. třída 

(1.stupeň + Tělesná výchova 2.stupeň)

Mgr. Miroslava Balínová

5. třída

(Anglický jazyk 1.+2.stupeň)

Ing. Alena Svobodová

6. třída

(2.stupeň Český jazyk a Dějepis)

Bc. Petra Heflerová

7. třída

(2.stupeň Matematika, Fyzika, Chemie, Technická výchova)

Petr Halama

8. třída

(1.stupeň Čajs +2.stupeň Český jazyk, Přírodopis, Hudební výchova)

Mgr. Renata Husáková

9. třída

(2.stupeň Zeměpis a Občanská výchova)

Mgr. Marta Kollerová

 

(1.stupeň + 2.stupeň Matematika)

Ing. Ilona Gonová

 

(Německý jazyk a Pracovní činnosti)

Mgr. Petra Baumgartnerová

 

(Informatika, Výtvarná výchova a Výchova ke zdraví)

Mgr. Veronika Mudrová

 

Asistent pedagoga

Dana Hrečinová

Marie Plicová DiS.

 

Vychovatelky ŠD 

Kristýna Ondrková

Iveta Vopatová

 

Školnice

Emilie Košanová

Provozní zaměstnanci

Kamila Štychová

Marie Hájková

Jana Hochmannová

Štěpánka Konečná

 

Vedoucí školní jídelny

Oksana Trochová

Kuchařky

Alena Horká

Kristýna Sochorová

 

Učitelky MŠ

Učitelka pověřená vedením MŠ: Radka Kamínková

Učitelky MŠ: Jana Hanzlíčková

                  Olga Hanzlíčková

                  Romana Kristlová

Asistentky pedagoga: Jana Eretová, Jana Voithová