Vedení školy

Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová

Zástupkyně ředitele
Mgr. Petra Baumgartnerová 


Výchovný poradce: Mgr. Veronika Mudrová

Metodik prevence: Mgr. Romana Lejčková

ICT koordinátor metodik: Mgr. Petra Baumgartnerová

Mgr.Veronika Mudrová

Učitelé ZŠ

1. třída

Mgr. Milada Baurová

2. třída 

Mgr. Markéta Česalová

3. třída

Mgr. Miroslava Balínová

4. třída 

Mgr.  Danuše Brabníková

5. třída

Bc. Petra Heflerová


6. třída

Petr Halama

7. třída

Mgr. Renata Husáková

8. třída

Mgr. Marta Kollerová

9. třída

Mgr.  Romana Lejčková

Asistent pedagoga

Dana Hrečinová

Vychovatelky ŠD 

Dana Hrečinová

Kristýna Ondrková

Iveta Vopatová

Vedoucí školní jídelny

Oksana Trochová

Učitelky MŠ

Učitelka pověřená vedením MŠ: Radka Kamínková

Učitelky MŠ: Jana Hanzlíčková

                  Olga Hanzlíčková

                  Romana Kristlová

Asistentky pedagoga: Jana Eretová, Jana Voithová