Vedení školy

Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová

Zástupkyně ředitelky
Mgr. Petra Baumgartnerová 

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Jana Hanzlíčková


Výchovný poradce: Mgr. Veronika Mudrová

Metodik prevence: Mgr. Miroslava Balínová

ICT koordinátor metodik: Mgr. Veronika Mudrová

Učitelé ZŠ

1. třída

(1.stupeň + Tělesná výchova 2.stupeň)

Mgr.  Miroslava Balínová

2. třída 

(1.stupeň)

Mgr. Danuše Brabníková

3. třída

(1.stupeň)

Mgr. Milada Baurová

4. třída 

(1.stupeň)

Mgr. Markéta Česalová

5. třída

(2.stupeň Zeměpis a Občanská výchova)

Mgr. Marta Kollerová

6. třída

(Anglický jazyk 1.+2.stupeň)

Ing. Alena Vlachová 

7. třída

(2.stupeň Český jazyk a Dějepis)

Bc. Petra Heflerová

8. třída

(2.stupeň Matematika, Fyzika, Chemie, Technické činnosti)

Petr Halama

9. třída

(1.stupeň Čajs +2.stupeň Český jazyk, Přírodopis, Hudební výchova)

Mgr. Renata Husáková

(1.stupeň + 2.stupeň Matematika)

Ing. Ilona Gonová

(Německý jazyk, Pracovní činnosti, Tělesná výchova 2.stupeň)

Mgr. Petra Baumgartnerová

(Informatika, Výtvarná výchova a Výchova ke zdraví)

Mgr. Veronika Mudrová

Asistent pedagoga

Dana Hrečinová

Marie Plicová DiS.

Romana Jedličková

Vychovatelky ŠD 

Kristýna Ondrková

Iveta Vopatová

Školnice

Emilie Košanová

Provozní zaměstnanci

Kamila Štychová

Marie Hájková

Štěpánka Konečná

Vedoucí školní jídelny

Oksana Trochová

Kuchařky

Alena Horká

Kristýna Sochorová

Učitelky MŠ

Učitelka pověřená vedením MŠ: Jana Hanzlíčková

Učitelky MŠ: Radka Kamínková

                  Olga Hanzlíčková

                  Romana Kristlová

Asistentka pedagoga: Jana Voithová