Petra Heflerová

Informace pro domškoláky níže

Vánoční písničky

heflerova@zsamspernarec.cz

Milí domškoláci,

seznam úkolů je již aktualizovaný a všechny soubory by měly jít bez problému stáhnout. Stejně jako v loňském školním roce vám sem budu sdílet průběžné testy, abych věděla, jak učivo zvládáte ještě před pololetním přezkoušením. Dodržujte prosím termíny odevzdávání, ať před sebou úkoly nehrnete do konce pololetí.

K přezkoušení s sebou přivezte pracovní sešit, svůj sešit, portfolio s vypracovanými pracovními listy (zkrátka svou práci za celé pololetí).

Z Čj nezapomeňte na svůj čtenářský deník, pokud si jej vedete. Pokud ne, můžete záznam o knížkách, které jste přečetli, provést do čtenářských listů.

6. třída

Dějepis

  1. úkol – Sestav rodokmen své rodiny (alespoň 3 generace) do 20. 10.
  2. úkol – Vyplň 1. test do 31. 10.

3. úkol – Vyplň 2. test do 15. 11.

Český jazyk

  1. úkol – Co dělá můj pokoj, když tam nejsem? Představ si, že odcházíš ze svého pokoje, zavřeš za sebou dveře, ale neodejdeš, za dveřmi se zastavíš a klíčovou dírkou si svůj pokoj prohlédneš. Co uvidíš? Jak žijí všechny tvé věci, nábytek, hračky…? Co dělají, když je necháš o samotě? Neboj se pustit uzdu své fantazii a popiš, co vidíš! (text bude dlouhý min. 10 vět) do 31. 10.

2. úkol – vyplň test (pracuj se Slovníkem spisovné češtiny) do 15. 11.

3. úkol – zopakuj si slovní druhy do 15. 11.

7. třída

Dějepis

  1. úkol – Procvič si dějiny raně středověkých států v doplňovačce. https://www.umimefakta.cz/diktaty-prvni-staty-stredovek-2/514https://www.umimefakta.cz/diktaty-prvni-staty-stredovek-2/514
  2. úkol – Vyplň test do 31. 10.

3. úkol – vyplň test do 15. 11.

Český jazyk

  1. úkol – Vyplň test do 31. 10.

2. úkol – Přečti si následující text a vyplň úkoly k němu do 15 .11.

8. třída

Dějepis

  1. úkol – Doplň pětilístek na téma absolutismus do 24. 10.

2. úkol – Vyplň test do 15 .11.

Český jazyk

  1. úkol – Procvičuj si předmět a přívlastek https://www.umimecesky.cz/rozbory-vetne-cleny-predmet-2-uroven/4435 a https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-privlastek-shodny-neshodny-2?source=explicitKC&topic=cviceni-privlastek-shodny-neshodny

2. úkol – Vyplň pětiminutovku do 24. 10.

3. úkol – Vyplň pětiminutovku do 15. 11.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email