Petra Heflerová

heflerova@zsamspernarec.cz

Milí domškoláci,

seznam úkolů je již aktualizovaný a všechny soubory by měly jít bez problému stáhnout. Stejně jako v loňském školním roce vám sem budu sdílet průběžné testy, abych věděla, jak učivo zvládáte ještě před pololetním přezkoušením. Dodržujte prosím termíny odevzdávání, ať před sebou úkoly nehrnete do konce pololetí.

K přezkoušení s sebou přivezte pracovní sešit, svůj sešit, portfolio s vypracovanými pracovními listy (zkrátka svou práci za celé pololetí).

Z Čj nezapomeňte na svůj čtenářský deník, pokud si jej vedete. Pokud ne, můžete záznam o knížkách, které jste přečetli, provést do čtenářských listů.

6. třída

Dějepis

Český jazyk

Přečti si ukázku z knihy (Ne)obyčejný kluk od R. J. Palacio. Jedná se o první kapitolu celé knihy, která se jmenuje Obyčejný kluk. Napiš krátké zamyšlení o tom, co to znamená být obyčejný, nebo (ne)obyčejný.

8. třída

Dějepis

Český jazyk

Přečti si kaligramy v následujícím dokumentu, postupuj podle otázek a úkolů v něm.

Balada je lyricko-epická báseň s rychlých spádem, pochmurným dějem a tragickým koncem. Zdrojem pro baladu bývá ústní lidová slovesnost. Námětem je často provinění člověka, které je potrestáno řízením nadpřirozených bytostí či osudu.

  1. Přečti si v čítance na s. 121 – 124 baladu Svatební košile. Zapiš si, čím splňuje charakteristiku balady výše. Je něco, čím se od ní naopak liší?
  • Převyprávěj Svatební košili písemně jako epický, prozaický text.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email