Alena Svobodová

Hezký den, milí rodiče, 

jsem novou učitelkou na ZŠ Pernarec a ráda bych se Vám krátce představila. 🙂 Cizí jazyky jsou již od střední školy mou vášní a proto jsem se vydala na jejich studium do zahraničí. Roční pobyt v Německu pro mě byl velkou inspirací nejen z pohledu nauky se jazyka, ale především pro poznání nové kultury, návyků a mentality. Kromě znalosti německého jazyka jsem si sebou odnesla také zájem o ekologii a přírodu.

Můj druhý pobyt byl ve finském Tampere, kde jsem se věnovala Angličtině a Evropským studiím. Pobyt byl pro mne velmi obohacující díky poznání mnoha přátel z celé Evropy, krásné severské přírody a propojením univerzity s firmami. Po dokončení studií jsem se pustila do realizace svého vysněného projektu, založení Česko-německé školky, která je dnes již 8 let etablovanou dětskou skupinou v Plzni.  

V současné době se chci věnovat dětem ve věku ZŠ. Motto “Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.” jsem si osobně potvrdila a rozhodně to má smysl! Z toho důvodu cítím potřebu skrze výuku anglického jazyka pomáhat dětem otevřít bránu do světa a k novým poznáním. Další projekty, kterým se budu na škole věnovat jsou Ekoškola a školní parlament.  

Těším se na setkání s Vámi a přeji nám milý a spokojený školní rok 2022/2023!  

S přátelským pozdravem Alena Svobodová 

Milí žáci, splněné úkoly a dotazy posílejte prosím na můj e-mail: svobodova@zsamspernarec.cz

Domškoláci

Milí domškoláci,

pod jednotlivými třídami naleznete informace k Vašemu studiu. Naše první společné setkání v tomto školním roce proběhne v pondělí 21.11. ve 4. třídě mezi 9:15-10:00 h v budově B pro I. stupeň.

Setkání s domškoláky z II. stupně proběhne ve stejný den v 13-14 h v budově A na hale.

Pro trénování učiva doporučuji tyto zdroje:

slovíčka: aplikace Wocabee, Duolingo, elektornická tužka s knihou

procvičování gramatiky a pracovní listy: en.islcollective.com, www.umimeanglicky.cz, www.helpforenglish.cz

poslech a porozumnění textu : podcasty na Spotify: (6 minutes English, Learn English vocabulary, BBC global news, Easy stories in English, learnenglish.britishcouncil.org, doporučuji sledovat nějaký seriál nebo film v angličtině s českými nebo anglickými titulkami.

V případě nejasností mne kontaktujte prosím na můj email: svobodova@zsamspernarec.cz.

Have fun and enjoy! 🙂 Těším se na naše seznámení.

S pozdravem

Alena Svobodová

ANGLIČTINA 3. třída

ANGLIČTINA 4. třída

Pracujeme s učebnicí Chit chat 2 (oranžová) a pracovním sešitem. Tématický plán odpovídá náplní těchto učebnic.

I. pololetí

témata: hudební nástroje, hobby, sporty, domov, byt. zdraví a nemoci, rady pro zdraví, svátky, Vánoce, Nový rok

gramatika: sloveso can, předložky místní, otázky: What´s your favourite? Is there? Are there? rozkazovací způsob, Where is? směry, navigování (doprava, doleva, vzad), plnovýznamová slovesa, přítomný čas průběhový, tvorba kladné věty, otázka

ANGLIČTINA 5. třída

ANGLIČTINA 6. třída

Milí domškoláci,

pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem Project 2 (červená). Tématický plán výuky odpovídá tématům v učebnici.

I. pololetí

Témata: osobní informace, rodina, domov, škola, bydlení, domácí práce, volný čas, frekvenční příslovce, Wh otázky zvířata, prázdniny, cestování

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, tvorba otázky a záporu, číslovky řadové, frekvenční příslovce, Wh otázky, ovládání pravopisu slov, osvojení si rozpoznání předmětu, podmětu a zájmena ve větě, předložky in, on, at, minulý čas prostý a nepravidelná slovesa

ANGLIČTINA 7. třída

Milí domškoláci,

pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem Project 3 (zelená). Tematický plán výuky odpovídá tématům v učebnici.

I. pololetí

Témata: osobní informace, změny v životě, rodina, škola, volný čas, bydlení, domácí práce, volný čas, rozšířená schopnost komunikace o sobě, rodině, přátelích a svých koníčcích

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas průběhový, slovní a větný přízvuk, intonace, budoucí čas – will a going to, tvorba otázky a odpovědi – kladné a záporně

ANGLIČTINA 8. třída

Milí domškoláci,

pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem Project 2 (červená). Tématický plán výuky odpovídá tématům v učebnici.

I. pololetí

Témata: osobní informace, rodina, domov, škola, sporty, lidé, místa, věci, podstatná a přídavná jména, oblečení, móda, nákupy, povolání

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, tvorba otázky a záporu, stative verbs, like and dislike (co mám a nemám rád), used to, too, enough, past modals, předpřítomný čas, since and for, been, gone,

ANGLIČTINA 9. třída

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email