ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pernarec 24, 330 36

 

377 915 166

 

Vedoucí ŠJ: Oksana Trochová

Kuchařka ŠJ: Alena Horká

 

Pomocná kuchařka: Kristýna Sochorová

UPOZORNĚNÍ

Při platbě stravného na účet prosím uvádějte vždy do poznámky “STRAVNÉ”

pro stravné č.ú.:236650093/0600

vedoucí ŠJ O.Trochová

CENA STRAVOVÁNÍ PRO MŠ A ZŠ od 1.2.2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA – CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

3-6 let ……………………………………..46 Kč

7 let ………………………………………..47 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – STRAVOVÁNÍ

7-10 let ……………………………………..31 Kč

11-14 let ……………………………………33 Kč

15 let …………………………………………35 Kč

UPOZORNĚNÍ: Dlužná částka je splatná do dvou měsíců od vzniku závazku. Nebude-li splněna lhůta a nebude-li domluveno jinak, žák bude odhlášen ze stravování a nadále mu nebude umožněno na obědy chodit.

pozn. týká-li se tato záležitost MŠ, upozorňujeme na skutečnost, že dítě poté nemůže navštěvovat MŠ ( předškolní vzdělávání - 1 rok před nástupem do ZŠ je docházka POVINNÁ!!!)

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO ZŠ

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO MŠ