Petra Baumgartnerová

KONZULTAČNÍ HODINY: KAŽDÉ ÚTERÝ 13.00-14.00

DOMŠKOLÁCI

Německý jazyk 7

Tematický plán – září: opakování učiva ze 6. ročníku, opakovací hry

Tematický plán – říjen: MÍSTNOSTI VE ŠKOLE: rozšíření slovní zásoby, určitý člen, sloveso “haben”

Tematický plán – listopad: ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY: rozšíření slovní zásoby, Ich-Laut, Ach-Laut, am + den, um + přesný čas, von-bis, zuerst-dann-danach, slovní přízvuk v cizích slovech

Tematický plán – prosinec: UČITELÉ VE ŠKOLE: von + osobní jména, slovesa “unterrichten, rechnen a reden”, [v] nebo [f]

Tematický plán – leden: ŠKOLNÍ POMŮCKY: neurčitý člen, zápor s “kein”, 4. pád, množné číslo, slabé koncovky -e, -er, -en

Tematický plán – únor: BARVY + U LÉKAŘE: rozšíření slovní zásoby, základní nemoci a fráze, části lidského těla

Tematický plán – březen: UČITELSKÝ SBOR: rozšíření slovní zásoby, vyjádření pocitů (prvky hovorového jazyka), vykání, předložky “für” a “in”, [st] nebo [t]

Tematický plán – duben: JÍDLO A NÁPOJE: rozšíření slovní zásoby, sloveso “möchten” + 4. pád, osobní zájmeno es, vazba “es gibt” + 4. pád

Tematický plán – květen: ROZHOVORY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ: silná slovesa “nehmen a essen”, krátké “o” a dlouhé “o”, immer-oft-manchmal-selten-nie

Tematický plán – červen: SNACK-AUTOMAT, RESTAURACE: rozšíření slovní zásoby, menu, měna, množství

Látku je možné si mimo jiné procvičit na stránkách www.umimenemecky.cz či na wordwall.net

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email