Markéta Česalová

3. TŘÍDA

Vítejte, třeťáci!

Od 2. 9. se začínáme učit podle rozvrhu.

Domškoláci 2022/23

3. třída

Uvidíme se 23. 11. ráno ve třídě!

4. a 5. třída – hudební výchova

Pololetní výstupy:

Aktivní poslech hudby

Zpěv

Poznávání hudebních nástrojů

Zápis not c1 – c2

V týdnu 21. – 25. 11. si společně zazpíváme. Čas si domluvíme až ve škole.

4. třída – praktické činnosti:

Pěstování rostlin

Montáž a demontáž prvků ze stavebnice, stavění podle předlohy

Příprava jednoduchého pokrmu

Tvořivé vyrábění

Práce, fotografie či výrobky nechat u třídního učitele v deskách označených jménem.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email