Naším cílem je žák – absolvent – občan, pro kterého je zdraví prioritní životní hodnotoukterý si uvědomuje odpovědnost za své zdraví, je harmonickouvyrovnanou osobnostíodolnou vůči stresuvybavenou pro život nejen vědomostmi, ale i sociálními dovednostmi a se schopností dobré komunikacekteré mu umožní prožít plnohodnotný šťastný život. 

 Účast v této síti naší škole umožňuje:

 

·       chápat zdraví jako prioritní hodnotu

·       podporovat zdravý životní styl ve škole i mimo ni

·       budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů

·       podporovat vzájemnou spolupráci mezi žákyučiteli a veřejností

·       posilovat vzájemnou důvěru mezi učiteližáky a rodiči

·       být pro žáky osobním příkladem

·       rozvíjet aktivitu u žáků ve výuce i mimo ni

·       zapojit do aktivit školy rodiče i širokou veřejnost

·       vytvářet co nejlepší podmínky pro výuku, odpočinek a relaxaci

·       získávání nových kontaktů

·       zviditelnění naší školy

·       metodickou pomoc SZÚ Praha (garant projektu)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.