Naším cílem je žák – absolvent – občan, pro kterého je zdraví prioritní životní hodnotoukterý si uvědomuje odpovědnost za své zdraví, je harmonickouvyrovnanou osobnostíodolnou vůči stresuvybavenou pro život nejen vědomostmi, ale i sociálními dovednostmi a se schopností dobré komunikacekteré mu umožní prožít plnohodnotný šťastný život. 

 Účast v této síti naší škole umožňuje:

 

·       chápat zdraví jako prioritní hodnotu

·       podporovat zdravý životní styl ve škole i mimo ni

·       budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů

·       podporovat vzájemnou spolupráci mezi žákyučiteli a veřejností

·       posilovat vzájemnou důvěru mezi učiteližáky a rodiči

·       být pro žáky osobním příkladem

·       rozvíjet aktivitu u žáků ve výuce i mimo ni

·       zapojit do aktivit školy rodiče i širokou veřejnost

·       vytvářet co nejlepší podmínky pro výuku, odpočinek a relaxaci

·       získávání nových kontaktů

·       zviditelnění naší školy

·       metodickou pomoc SZÚ Praha (garant projektu)

 

EKO projekt 

 

V rámci aktivit EKO projektu společně s dětmi otevíráme témata, která nám pomáhají lépe porozumět ekologickým potřebám a trendům, které řeší současná společnost.

 

Zásadní je pro nás praxe! Objevujeme skrze pokusy, exkurze, vlastní zjištění a AHA momenty, které nám nejvíce pomohou v integraci nových návyků a způsobů myšlení.

 

Naše motto zní:renovuj – redukuj – recykluj”. Krůček po krůčku pomáháme chránit naší planetu Zemi a všímáme si přitom krás, které nám přináší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s Českou spořitelnou a již několikátý rok využíváme jejich programu Abeceda peněz, kde je finanční gramotnost přibližována dětem už od MŠ po druhý stupeň. Za tuto příležitost jsme moc rádi a děti i žáky tyto programy moc baví a odnášejí si zajímavé a pro mnohé i nové informace o fungování peněz.

Školní parlament je žákovská organizace, která si za svůj cíl předsevzala především propojení mezi žáky učiteli. 

Mladí parlamentárníci skrze své projekty pracují na vylepšování a prohlubování vzájemné komunikace ve škole, propojování napříč ročníky, zvelebování prostředí a okolí školy, iniciují a plánují nové akce ve škole nebo přichází s vlastními projekty, jež si přejí realizovat. 

K tomu potřebují jistou dávku poznání z oblastí projektového managementu a cyklů projektu, základy diplomacie, znalosti pro práci v týmu i sebepoznání – v jakých oblastech aktuálně vynikám nebo na čem bych rád zapracoval/a.

Školní parlament podporuje děti v sebe – realizaci, sebe – rozvoji, sebe – poznání, identifikaci a reliazci demokratických principů.