AKTUALIZACE ROZVRHŮ DISTANČNÍ VÝUKY

VZHLEDEM K OPATŘENÍ NAŘÍZENÉHO VLÁDOU OD 4.1.2021 PROBÍHÁ
PREZENČNÍ VÝUKA POUZE PRO
1. a 2. TŘÍDU
PRO OSTATNÍ ROČNÍKY PROBÍHÁ VÝUKA DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

OD 11.1.2021 JE PROVOZ DRUŽINY ZKRÁCEN DO 14:45 h. 

ODKAZ NA KONZULTACE ST 15:00-16:00 h

 

VŠECHNY MATERIÁLY PRO PRACOVÁNÍ V DISTANČNÍ VÝUCE NAJDETE  V MENU – VÝUKOVÉ MATERIÁLY, NAJDETE SI JMÉNO VYUČUJÍCÍHO A TAM BUDOU K DISPOZICI VŠECHNY  MATERIÁLY PRO ZPRACOVÁNÍ.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY JE PRO ŽÁKY ZŠ, KTEŘÍ MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU, PŘERUŠEN

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji  obce, která má přibližně 500 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm. 

Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační zónou. 

 Nemalý počet žáků dojíždí z okolních obcí. Od školního roku 2010/2011 měla škola pouze 7 tříd, dvakrát došlo ke spojování dvou ročníků na prvním stupni.Na druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Od 1.9. 2020 k nám do ZŠ chodí 86 žáků. Žádná ze tříd není spojena. V aktuálním školním roce má škola 9 tříd.

Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který
nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví! 

„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. 


Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.

Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.

Naše děti jsou úspěšné a dobře se prezentují na celorepublikové úrovni! Máme z nich ohromnou radost a rádi vytváříme ve škole podnětné a inspirující prostředí pro růst dětí i dospělých. 

CESTA BUDIŽ CÍLEM

Aktuálně

INSTRUKCE 4. ÚKOL

VÁNOČNÍ OZDOBA 3D vánoční ozdoba Máme tu poslední soutěžní úkol. Jelikož se Vánoce blíží sedmimílovými kroky, je potřeba připravit ozdoby na stromeček. Proto bude poslední

Zobrazit článek »

INSTRUKCE 3. ÚKOL

Koláž Koláž bude na téma „Čertovina“ K prosincovým adventním týdnům neodmyslitelně patří Mikuláš, čerti a anděl. Proto se náš třetí úkol bude týkat právě tohoto tématu.

Zobrazit článek »

PROSBA

Drazí rodiče, prarodiče a všichni co pečujete a staráte se o děti školou a školkou povinné. Prosím myslete na sebe, vaše rodiny, přátele i všechny

Zobrazit článek »

Rozvrhy

 1234567891011Další aktivity
čas
7:25-8:10
8:20-9:05
9:15-10:00
10:20-11:05
11:15-12:00
12:10-12:55
      
PoČjMČjTv        
ÚtČjČajsČjHv        
StČjMČjTv        
ČtČjMČj        
ČjMČajsVv        
 1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:55      
PoČjČajsMČj        
ÚtČjMČjTv       
StČjMČajsČjVv       
ČtČjMČjTv        
ČjMČjHv        
 1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:55      
PoČjMČajsČjTv       
ÚtČjMAjČjČajs       
StČjMČjVvAj       
ČtČjTvMHvČajs       
MAjČj        
 1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:55      
PoČjMTvČajsHv      
ÚtČjMČjČajsVv       
StČjČajsMAjI       
ČtČjMČjAjVv       
ČjMTvAjČajs       
c1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:55      
PoČjMČjVvAj       
ÚtČjAjIMTvČajs      
StČajsČjMVv       
ČtČjMČjČajsTv       
MČjČajsHvAj       
c1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:5512:50-13:3513:45-14:3014:40-15:25   
PoČjD Hv     
ÚtMČjZFAj       
StAjMDČj  Tv/ dívkyTv/ dívky    
ČtMČjAjVvVv Tv/ hošiTv/ hoši    
ČjMOvIZ      
c1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:5512:50-13:3513:45-14:3014:40-15:25   
PoMČjAjVKZ Hv     
ÚtMČjZAJ Tech/PěsTech/Pěs    
StČjAjNjF  Tv/dívkyTv/dívky    
ČtMFDVvVv Tv/hošiTv/hoši    
ČjNjMOvDZ      
c1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:5512:50-13:3513:45-14:3014:40-15:25   
PoNjChMČjVKZ Aj    
ÚtČjMNjID Tech/PěsTech/Pěs    
StČjChOvF Tv/dívkyTv/dívky    
ČtČjFMDAj Tv/hošiTv/hoši    
MZAjČjHvVv      
c1234567891011Další aktivity
čas7:25-8:108:20-9:059:15-10:0010:20-11:0511:15-12:0012:10-12:5512:50-13:3513:45-14:3014:40-15:25   
PoVKZChČjMF Aj    
ÚtZMČjD Tech/PěsTech/Pěs    
StMNjChOvD Tv/dívkyTv/dívky    
ČtZČjMAj Tv/hošiTv/hoši    
NjČjAjMHvVv      
 12345678  11Další aktivity
čas12:10-12:4012:10-12:5513:00-13:3013:00-14:00 13:00-15:0013:30-14:3014:00-15:0014:30-15:3015:00-16:00 13:30-15:45 jednou za měsíc
Po     

Dramatický kroužek

 

Hudební kroužek

/

Počítače

   Turisticko- geografický kroužek
Út

Doučování ( Čj a M)

1.st

    

Francouzský jazyk

Pohybové hry 

1.-3. třída

   Myslivecký kroužek 
St 

Matematika příprava k přij. zkouškám

/1x za 14 dní

Český jazyk příprava k přij. zkouškám

 

Čtenářský kroužek

2.-7. třída

 

Výtvarný kroužek 

1.-5.třída

      
Čt  

Elementární angličtina

1.-2. třída

 

Keramika

   

Keramika

   
            

Naši partneři

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa

 

Pernarec 151

330 36 Pernarec

Základní škola

377 915 190       ředitelna

377 915 191       1.stupeň

info@zspernarec.namiste.cz

Mateřská škola

 

377 915 183

mspernarec@seznam.cz

Školní jídelna

 

377 915 166 

info@zspernarec.namiste.cz

Ředitelka

Mgr. Veronika Mudrová

+420 601 544 480

Přihlášení ke správě tříd a výukových materiálů.

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace

Pernarec 151, 330 36

IČO: 606 11 804

 

Mateřská škola                                   Školní jídelna

Pernarec 88, 330 36                           Pernarec 24, 330 36