KLIK NA OBRÁZEK – VŠECHNY INFORMACE TAM

12.4. se do školy vrátí 1. a 2.třída, 3.+4.+5. třída má distanční výuku. Budou se střídat rotačně - v týdnu od 19.4. se skupiny vymění.

Těšíme se, až Tě poznáme, náš nový školáku. Společně se naučíme spoustu nových věcí a také zažijeme skvělá dobrodružství plná poznání a kamarádů. Společně růst a rozvíjet se. Škola nemusí být jen povinností, ale i radostí.

VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO 2.STUPEŇ A SKUPINU V ROTACI

OD 12.4. 2021 je družina OTEVŘENA

ODKAZ NA KONZULTACE ST 15:00-16:00 h

 

VŠECHNY MATERIÁLY PRO PRACOVÁNÍ V DISTANČNÍ VÝUCE NAJDETE  V MENU – VÝUKOVÉ MATERIÁLY, NAJDETE SI JMÉNO VYUČUJÍCÍHO A TAM BUDOU K DISPOZICI VŠECHNY  MATERIÁLY PRO ZPRACOVÁNÍ.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY JE PRO ŽÁKY ZŠ, KTEŘÍ MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU, PŘERUŠEN

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji  obce, která má přibližně 770 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm. 

Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační zónou. 

 Nemalý počet žáků dojíždí z okolních obcí. Od školního roku 2010/2011 měla škola pouze 7 tříd, dvakrát došlo ke spojování dvou ročníků na prvním stupni.Na druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Od 1.9. 2020 k nám do ZŠ chodí 86 žáků. Žádná ze tříd není spojena. V aktuálním školním roce má škola 9 tříd.
 

Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví! 

„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. 


Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.

Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.

Naše děti jsou úspěšné a dobře se prezentují na celorepublikové úrovni! Máme z nich ohromnou radost a rádi vytváříme ve škole podnětné a inspirující prostředí pro růst dětí i dospělých. 

CESTA BUDIŽ CÍLEM

Aktuálně

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLCE

Mateřská škola se nachází v klidové části obce Pernarec. Je součástí základní školy, jejímž zřizovatelem je Obec Pernarec. Budova je jednopatrová, celková kapacita mateřské školy je

Zobrazit článek »

PERSONÁL MŠ

Radka Kamínková Libuška Wennerová Olina Hanzlíčková Alena Myšková Zdeňka Štajerová Jana Voithová Jana Hochmannová Radka Kamínková Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut

Zobrazit článek »

Covid-19

Klikněte zde Zde najdete informace o současném řešení OČR Žáci se vrátí do školy 12.4. a to ve formě rotační výuky 1. stupně.    2.stupeň

Zobrazit článek »

Rozvrhy

Naši partneři

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa

Pernarec 151

330 36 Pernarec

Základní škola

377 915 190       ředitelna

377 915 191       1.stupeň

info@zsamspernarec.cz

Mateřská škola

725 315 496         Sluníčka

702 061 754      Hvězdičky

377 915 183            Hlavní

skolka@zsamspernarec.cz

Školní jídelna

Oksana Trochová

377 915 166 

info@zsamspernarec.cz

Ředitelka

Mgr. Veronika Mudrová

+420 601 544 480

reditelna@zsamspernarec.cz

Přihlášení ke správě tříd a výukových materiálů.

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace

Pernarec 151, 330 36

IČO: 606 11 804

 

Mateřská škola                                   Školní jídelna

Pernarec 88, 330 36                           Pernarec 24, 330 36