Vítáme vás na stránkách naší školy

Banner citáty (6)

Aktuálně

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji  obce, která má přibližně 770 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm. 

Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační i pracovní 😉 zónou. 

 Nemalý počet žáků dojíždí z okolních obcí. Od školního roku 2020/21 nejsou žádné třídy spojovány a tak máme na prvním i  druhém stupni vždy po jedné třídě v ročníku. ve školním roce 2021/22 k nám do ZŠ chodí 115 žáků. V MŠ máme stále okolo 40 dětí. V aktuálním školním roce má základní škola 9 tříd a mateřská škola 2 třídy.
 
DSC_0471

Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví! 

„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. 

DSC_0472

V roce 2021 se základní škola i mateřská škola zapojila do projektu Šablony III. 

Následně pokračuje od roku 2023 projektem OP JAK-Šablony I. 

Základní škola
Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.

Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.

Ocenění společnosti Scio

Naše děti jsou úspěšné a dobře se prezentují na celorepublikové úrovni! Máme z nich ohromnou radost a rádi vytváříme ve škole podnětné a inspirující prostředí pro růst dětí i dospělých. 

CESTA BUDIŽ CÍLEM

Rozvrhy 2023/24

Naši partneři

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa

Pernarec 151

330 36 Pernarec

Základní škola

377 915 190       ředitelna

377 915 191       1.stupeň

info@zsamspernarec.cz

Mateřská škola

725 315 496         Sluníčka

702 061 754      Hvězdičky

377 915 183            Hlavní

skolka@zsamspernarec.cz

Školní jídelna

Oksana Trochová

377 915 166 

info@zsamspernarec.cz

Ředitelka

Mgr. Veronika Mudrová

+420 601 544 480

reditelna@zsamspernarec.cz

Přihlášení ke správě tříd a výukových materiálů.

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace

Pernarec 151, 330 36

IČO: 606 11 804

č.ú.: 236649535/0600

 

 

Mateřská škola                                   Školní jídelna

Pernarec 88, 330 36                           Pernarec 24, 330 36

č.ú.: 236650157/0600                        č.ú.: 236650093/0600