Renata Husáková

renatahusakova@seznam.cz

5. tř. ČJ

Procvičuj si :https://www.umimecesky.cz/cviceni-zdvojene-hlasky

Procvičuj si :

Hrajte si : https://www.google.com/search?q=wordwall+%C4%8Desk%C3%BD+jazyk&rlz=1C1BNSD_csCZ935CZ935&oq=wordwall&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433j0j69i60l4.5481j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

13.4.

úkoly z online výuky : str. 38 – určit slovní druhy, určit 3 slovesa, vyhledat infinitivy.

16.4.

Úkol z online výuky – uč. str. 39/24 – poslední řádka = doplňovat do vět další slova, na která se můžeme zeptat kdy, kde, jak, jaký ?

Termín : 18.4.

27.4.

Úkol z online výuky – str. 49/7.

Termín : 28.4.

13.5.

Úkoly z online výuky – str. 54/25 – označit přísudky a rozhodnout, jestli se jedná o větu jednoduchou, nebo o souvětí.

Někteří ještě pošlou opravená souvětí – vzorce.

Termín : 14.5.

5. tř. Hv

Dynamika = síla zvuku

máme dynamická znaménka p=tiše, slabě, mf=středně silně, f= silně, pp= velmi slabě, ff = velmi silně ( jistě si vzpomínáte ze 4. třídy)

Orfův instrumentář – ten využívat momentálně nemůžeme, ale připomínám, že to jsou nástroje jako činelky, triangl, bubínek…zkuste si vzpomenout, na jaké nástroje jsme hráli, nebo vyhledat na netu a doplňte si další alespoň 4 nástroje a zapište do notového sešitu.

Termín : 22.3.

6. tř. ČJ

Literatura – Čítanka – V. Steklač – Boříkovy lapálie

Otázky : 1. Zjisti si, co znamená “lapálie”.

2. Vysvětli slovo – brak – braková literatura.

3. Pojmenuj všechny hlavní postavy.

4. Vysvětli ” lízat si rány”.

5. Vyhledej alespoň 5 nespisovných nebo hovorových výrazů. Proč je asi autor použil?

6. Jak se jmenovala kniha, kterou kluci tajně četli pod lavicí?

7. Co bylo “Staré bělidlo”?

8. Znala p. učitelka konec příběhu? Proč myslíš??

9. Kdo knihu ilustroval?

10. Už jsi někdy něco tajně četl pod lavicí? ( nebo koukal do mobilu…?). Jak to dopadlo?

Termín : 25.3.

22.3.

Opakujte si – shoda podmětu s přísudkem.

23.3.

Úkoly z online výuky : uč. str. 70/5.

Poslat slohový úkol ( viz výše) + číst mimočítankovou četbu ( konec měsíce – zápis ve čtenářském deníku :)).

Termín : 24.3.

25.3.

procvičujte si :

podmět s přísudkem
podmět s přísudkem

29.3.

Přečtěte si ukázku z Čítanky str. 127 – Návrat z prázdnin, R. Goscinny

Otázky 1. Uveď jméno hlavního hrdiny

2. Co mu navrhla maminka, aby se nenudil?

3. Vysvětli, co je romadúr, hokynář?

4. Jak dopadla historka s čočkou?

Termín : 4.4.

30.3.

Úkol z online výuky : 73/2 – dokončit.

Termín : 31.3.

6.4.

Úkol z online výuky uč. str. 74/3 – určit předměty v pěti dalších větách. Termín : 8.4.

7.4.

Literatura – přečtěte si, prosím, Čítanka, str. 179 – Temný hvozd, J.R.R. Tolkien.

Otázky : 1. Co je hvozd, brod, břečťan ?

2. Jaká zvířata jim půjčil Medděd?

3. Popiš skřety?

4. Jak vypadaly stromy ve hvozdu ?

5. Uveď jména hobitů.

6. Chtěl se Bilbo hvozdu vyhnout ?

7. Co by se stalo, kdyby sešli ze stezky?

8. Uveďte, jaká znáte strašidla z jiných pohádek.

9. Pokud si viděl film Hobit – popiš, co se Ti ve filmu líbilo, popř. nelíbilo.

Termín : 11.4.

8.4.

Úkoly z online výuky : 74/3 – znovu si projděte a označte podmět, přísudek a předmět. Pozor ! Podmět je vždy v 1. pádě!

str. 74/5 – utvořte 7 vět se slovem, které si vždy vyberete – vybrané slovo musí být ve větě PŘEDMĚTEM – takže může být ve všech pádech, ale ne v 1. pádě!

Termín : 11.4.

Hrajte si : https://www.google.com/search?q=wordwall+%C4%8Desk%C3%BD+jazyk&rlz=1C1BNSD_csCZ935CZ935&oq=wordwall&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433j0j69i60l4.5481j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Procvičujte si :

13.4.

Úkoly z online výuky : str. 75 /2 – doplnit ke slovesů Pum,Puč, Puz.

Termín : 14.4.

15.4.

Úkoly z online výuky : str. 76/3, 76/5 – dokončit.

Termín : 19.4.

15.4.

Přečtěte si ukázku v Čítance, str. 82 – Souboj, Karel May

Otázky k četbě : 1. Co byl tomahavk a greenhorn ? ( za článkem)

2. Komu říkali indiáni ” bledé tváře ” ?

3. Jak se jmenoval velký náčelník Apačů? Kdo byl jeho synem ?

4. Kdo je vypravěčem celého příběhu? ( Co doslova znamená toto jméno ?)

5. Zvítězil Inčučuna nebo Old Shatterhand ?

6. Jak celá příhoda skončila ?

7. Kdo byl Manitou ?

8. Vypiš dvě přirovnání .

9. Prohlédni si kresby Z. Buriana v Čítance a nakresli indiána podle tvé představy.

10. Zkus zjistit, jak se říká příbytku, ve kterém indiáni přebývali.

Termín : 22.4.

22.4.

Zpracovat si ve větách článek Paryby – str. 128 /1c)

Dokončit – str. 72/3 – vypsat přívlastky holé, rozvité a několikanásobné.

Termín : 26.4.

26.4.

Čítanka – Kamarádi – Jarmila Turnovská (str. 136), přečtěte si ukázku 🙂

Otázky k četbě : 1. Vysvětli : nacvaklých tašek, harampádí, byli jako na jehlách

2. Uveď 5 věcí. které kluci našli v e staré kůlně.

3. Víš, jaké ještě existovali jiné drobné peníze, než dvacetníky ? Zkus se zeptat rodičů, prarodičů.

4. Co ještě museli pro tetu Lídu udělat, aby kůlnu získali ?

5. Jaký dárek nadělili kluci panu Nohejlovi na Štědrý den ?

6. Nakresli svoji ilustraci k ukázce 🙂

7. Zeptej se rodičů, který herec hrál roli ” Válečka “ve stejnojmenném seriálu Kamarádi.

Termín : 30.4.

27.4.

Úkoly z online výuky : uč. str. 76/6 – další 2 věty zpracujte. Sloh – uč. str. 129/1 – zpracovat si do slohového sešitu výpisky.

Termín : 29.4.

29.4.

Prosím, vypracujte si.

Úkoly str. 76 / 6 – dokončete si celé cvičení + 77/8.

Termín : 30.4.

10.5.

Úkol z online výuky : str. 85 / 3 – ve 2. a 3. odstavci si vyhledej základní skladební dvojice.

Termín : 11.5. – na online výuku 🙂

6.tř. Př

odkaz na výuk. program

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ – Setup – 1.0.0.exe

Při online vysílání si řekneme PIN.

1.3.

Dobrovolný úkol 🙂

15.3.

Členovci

patří sem : pavoukovci, korýši, vzdušnicovci

tělo = hlava, hruď, zadeček

nákres – saranče ( uč. str. 66)

Povrch těla= chitin + uhličitan vápenatý

Chitinová vrstva pokožky je pevnou oporou těla, ale znemožňuje jeho růst, proto dochází ke svlékání vnější kostry, pak nahrazena novou kostrou

nervová soustava= žebříčkovitá

vylučovací soustava = malpighické trubice

dýchání= celým povrchem těla, vodní členovci žábrami, jiní plicními vaky a vzdušnicemi

srdce = trubice, krev volně v těle= otevřená cévní soustava

vývin přímý i nepřímý

pohlaví spíše oddělené, méně – hermafrodité

Úkol : najdi si na netu ukázky trilobitů. Podívej se – Barrandov. Vyhledej informace o vědci, který zde našel fosílie trilobitů( 3 info)

Termín : 26.3.

29.3.

Dodnes přežívají členovci z prvohorních moří – ostrorepi

 • tělo kryje krunýř, asi 60 cm, trnovitý osten, Tichý a Indický oceán

Pavoukovci

2 části těla : hlavohruď a zadeček

celkem šest párů končetin : 1. pár=klepítka,2. pár=makadla, 3.-6.pár= kráčivé nohy

většina – na suchu

nákres- str. 67 vnitřní stavba těla křižáka

Pavouci

křižák obecný

oddělené pohlaví, na hlavohrudi 8 oček, nožky zakončené hřebínky ( pohyb po pavučině)

zadeček připojen k hlavohrudi tenkou stopkou, na zadečku snovací bradavky – zde tekutina, z které tvoří pavučinové vlákno

kořist – obalí pavučinou, vstříkne jed, poté trávicí šťávy – ty rozloží kořist – vysaje ji.

v pavučině zůstanou vyschlé zbytky kořisti

takovému zpracování potravy se říká mimotělní trávení

Prohlédněte si detail hřebínku na noze pavouka.

Termín : 4.4.

6.4.

Křižák – pokračování

uč. str. 68

oddělené pohlaví, samička – opřede kolem vajíček pavučinový zámotek ( kokon) – z něho vylézají na jaře malí pavouci

zástupci :

pokoutník domácí – v domácnostech, vodorovné pavučiny

vodouch stříbřitý – jediný pavouk žijící pod vodou, dýchá vzdušný kyslík – musí vystrkovat zadeček nad hladinu

běžník kopretinový – nestaví sítě, , vytváří tzv. “babí léto”

sklípkani = největší pavouci na Zemi, až 9 cm, tropy, potrava = ještěrky, žáby

Zakresli si křižáka obecného.

Otázky : 1. Co je černá vdova? Kde žije?

2. Podívej se , jak si pavouk tká sítě ( youtube)https://www.youtube.com/watch?v=J5H8UYmAF6M

3. Jak se k nám může dostat pavouk z tropů?

4. Co je kanibalismus ? Existuje u pavouků ? Vysvětli.

Termín : 11.4.

11.4.

Sekáči

nemají stopku mezi hlavohrudí a zadečkem

kulatý tvar těla, dlouhé tenké končetiny – odlamují se, pohybují se sekavým pohybem ( proto tento název)

nestaví pavučinu

sekáč domácí

Roztoči

hlavohruď srostlá se zadečkem

většina roztočů cizopasí na jiných organizmech

zástupci : klíště obecné – listnaté lesy, tráva,

samičky sají krev obratlovců, ústním ústrojím protrhnou kůži hostitele a sají krev

při sání – vypouští látku, která zamezí srážení krve

samečci krev nesají, dospělci nepřijímají potravu

zákožka svrabová – způsobuje kožní chorobu – svrab

samička vyvrtá do pokožky chodbičky, tam naklade vajíčka – larvy

člověk pociťuje svědění, důležité – dodržovat hygienu !

Prosím, zapište si.

Termín : 16.4.

12.4. Otázky k učivu.

1.Jak se můžeme chránit proti tomu, abychom si nepřinesli domů z lesa klíště?

2. Jaké nemoci klíště přenáší?

3. Pokud klíště objevíme, jak ho co nejšetrněji odstraníme?

4. Proč je důležité ještě ranku po klíštěti několik dní pozorovat?

5. Vysvětli přirovnání – drží se jako klíště.

Termín : 16.4.

19.4.

Prosím zapište si poznámky + nákres z učebnice rak říční zespoda str. 70

Otázky k učivu : 1. Jakým způsobem se rak pohybuje ?

2. V jaké části těla má rak chitin ? K čemu slouží?

3. Kolik párů kráčivých nohou rak má?

4. Jak se pohybuje krab?

5. Uveď druhů korýšů. ( kromě raka)

6. Kde žije rak poustevník?

7. V kterých částech oceánu a moří se vyskytuje nejvíce planktonu?

26.4.

Zapište si + nákres str. 75 – průřez tělem stonožky a mnohonožky.

 1. Hmyz s proměnou nedokonalou = vajíčko – nymfy – dospělec ( vážka)
 2. Hmyz s proměnou dokonalou = vajíčko – housenka – kukla – dospělec ( motýl)

Otázky : 1. Jak velké byly pravěké vážky ? ( viz str. 80).

2. Jak se nazývají larvy vážek ?

3. Kolik spolkne vážka much za 1 hodinu ? ( viz str. 80)

4. Jaké ústní ústrojí má motýl, moucha, komár ?

5. Kde se u nás vyskytuje strašník dalmatský ? nápověda str. 75.

6. Mnohonožka čpavá vylučuje v nebezpečí nepříjemnou čpavou tekutinu .K čemu jí asi tato schopnost slouží?

Termín : 30.4.

10.5.

Přepište si 🙂

Otázky : 1. Co znamená latinský název předkladu krtonožka ? ( nápověda za lištou)

2. Najdi si na netu , jak moc mohou být sarančata škodlivá. ( ničení úrody)

3. Jak vznikají cvrčivé zvuky u cvrčka ?

4. Proč se asi ve středověku šířil mor tak rychle ? Kdo ho přenášel ? Najdi si , jak se lidé proti moru bránili.

5. Kteří živočichové mají obvykle hodně blech ?

Termín : 14.5.

Hv 6. tř.

Na jaře vždy chodívají lidé uklízet odpad v přírodě ( Den Země – duben)

V minulosti se lidé loučili se se zimou a čistili také studánky od zanešeného listí apod. O tomto zvyku – čistění studánek- se rozhodl vytvořit skladbu český skladatel Bohuslav Martinů- ” Otvírání studánek”.

Zjisti, kdy je přesně Den Země a popřemýšlej , jak bys mohl pomoci přírodě Ty sám ve svém okolí 🙂

Termín : povíme si při online výuce.

Př 7. tř.

odkaz na výuk. program

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ – Setup – 1.0.0.exe

Chválím ty, co již odpověděli na otázky z učebny :))

pštros

Malá pštrosáčata 🙂

4.3.

Prosím, zapište si 🙂

18.3.

Fotosyntéza - obrázek
Fotosyntéza - děj

Zopakuj si, jak probíhá fotosyntéza 🙂

Fotopříspěvek od T.Š.

30.3.

JARO !

31.3.

příspěvek od P.K.

6.4.

zapište si poznámky, uč. str. 68 – 71, přečtěte.

Zakresli hroznovité a vrcholičnaté větvení – str. 70 v učebnici.

Otázky : 1. Proč se při vichru snadno vyvrátí smrky?

2. Jaký význam má v českém jazyce slovo kořen?

3. Uveď 5 příkladů kořenové zeleniny.

4. Uveď tři byliny, u kterých se využívá kořen k léčebným účelům. ( Užívá někdo v rodině?)

5. Co je keř a co je polokeř?

6. Čemu se říká borka?

7. Zjisti, co jsou letokruhy a prohlédni si obrázek v učebnici na str. 71 – jaké je zde stáří stromu?

Termín : 11.4.

Příspěvky od P.K. Zkuste si určit, o jaké se jedná jarní rostliny 🙂

Fotopříspěvek od V.K. 🙂

Nakreslete si, prosím, str. 72 – postavení listů na stonku, str. 72 – list – složení. Str. 73 – složený list, jednoduchý list, dlanitě složený, zpeřený.

Termín : 21.4.

Otázky : 1. Jaký jiný význam má ještě slovo list ? ( nejen v botanice)

2. Zkus se podívat, jestli máte doma pokojovou rostlinu, která má panašované listy ( vysvětlení na str. 72 – za lištou).

3. Některé listy pokojových rostlin jsou jedovaté – zkus uvést alespoň jednu ( je to důležité třeba, pokud máte domácí zvířata – vysvětli proč).

4. Zjisti si, co jsou sukulentní rostliny – popiš.

5. Co jsou v listu průduchy?

Opakuj si z učebny – kořen,stonek.

Termín : 21.4.

21.4.

Zapište si.

Dužnaté plody= peckovice, malvice, bobule.

Suché plody= a) pukavé : lusk, šešule, ( řepka olejka),měchýřek, tobolka ( mák)

b) nepukavé : nažka ( sluneč. semínko) oříšek, obilka

Z jednoho květu více plodů = souplodí ( maliník, jahodník)

Z květenství více plodů = plodenství ( vinná réva, bez černý)

Termín : 27.4.

Spojení vypadlo….splňte, prosím, úkoly :

 1. Kde dozrávají plody vícekrát za rok ve světě?
 2. Jmenuj 3 jarní rostliny, které mohou způsobit alergie.
 3. Jmenuj 3 plody dužnaté a 3 suché.
 4. Které ovoce kromě jahod má také souplodí?
 5. Jak člověk využívá plody ke svému životu ?
 6. Jak uchováváte suché plody? (spíž, pytlíky, skleničky…)
 7. Jaký hmyz opylovává rostliny ?
 8. Jaké květenství má – petrklíč, kopretina, žito ? ( str. 76)
 9. Zkus najít nějaké rostliny venku a napsat, jestli jsou trojčetné, čtyřčetné, pětičetné.
 10. Zkus vyhledat, jaký léčivý účinek má květ lípy, heřmánku a měsíčku :
 11. Termín : 27.4.

Foto od T. Š. maceška rolní.

29.4.

Vegetativní rozmnožování rostlin

a) řízkování ( fialka, jahoda)

b) očkování ( růže)

c)roubování ( stromy)

Dle vývinu dělíme na : 1.jednoleté ( petunie, surfinie)

2. dvouleté ( mrkev)

3. víceleté ( andělika)

4. vytrvalé ( byliny – jitrocel..)

Nahosemenné rostliny

semínka se nenacházejí v plodech

cykasy= nejstarší semenné rostliny

 1. jinany – jinan dvoulaločný ( Čína, ale i u nás – gingo biloba)
 2. jehličnany – stálezelené rostliny nebo keře. list= jehlicovité, pryskyřičné kanálky

Rozmnožování – pyl ze samčích šištic se přenese na vajíčka samičí šištice – oplozená vajíčka se mění na křídlatá semena

samičí šištice zdřevnatí a vytvoří se šišky

Význam – papír, nábytek, palivo…pryskyřice= součást barev

Zástupci

smrk ztepilý – šišky visí dolů, mělké kořeny ( vývraty), nábytek

borovice lesní – chudá půda, borovice kleč – Krkonoše

jedle bělokorá – vysoký, rovný kmen, šišky rostou vzpřímeně, kvalitní dřevo

modřín opadavý – jehlice ve svazečcích, opadavý, nábytek

jalovec obecný – modrozelené pichlavé jehlice, samičí šištice= jalovčinky ( koření)

tis červený – semena uložena v míšku, celá rostlina jedovatá, kromě něj ( taxin)

Okrasné jehličnany : smrk pichlavý ( stříbrný), cedr libanonský, cypřišek, jedle korejská, zerav západní = např. okrasa zámeckých parků a zahrad.

Termín : 4.4.

6.4.

Plnokvěté tulipány – Plzeň, Smetanovy sady.

13.5.

Krytosemenné – máme zaznamenáno a probráno prezenčně.

Pryskyřníkovité

uč. str. 90-91

 • jarní rostliny, dvouděložné, převážně vytrvalé, mají oddenky, nebo hlízy
 • květ oboupohlavný ( mají tyčinky i pestík), pětičetné
 • po odkvětu vzniká souplodí měchýřků nebo nažek
 • výskyt = háje, louky i zahrady
 • některé jsou jedovaté – využití ve farmacii
 • sušením jed vyprchá – takže seno je nezávadné
 • zástupci : pryskyřník prudký, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, blatouch bahenní, orsej jarní, jaterník podléška ( Vinice), hlaváček jarní, koniklec velkokvětý, orlíček, čemeřice

Zakresli si květ a plod pryskyřníku – str. 90.

Brukvovité

čtyřčetné oboupohlavné květy, kalich+koruna, 1 pestík, 6 tyčinek, plod= šešule, struk nebo nažka

 • obsahují hořčičné látky – hospodářský význam, hlavně řepka olejka = olej, nebo také pochutiny ( hořčice)
 • zástupci : brukev řepka olejka, zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice, ředkvička, bílá ředkev, kedluben, křen setý, hořčice setá
 • některé rostou na vlhkých místech a rumištích – penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ředkev ohnice
 • další – česnáček lékařský
 • význam = olejniny, pochutiny a okrasné rostliny
 • Nákres – květ a plod řepky olejky str. 92

Otázky : 1. Čím se od sebe liší květ plod a souplodí?

2. Máte některou z pryskyřníkovitých rostlin na zahrádce ? ( sasanku, jaterník..)

3. V kterém měsíci nejčastěji pryskyřníkovité kvetou?

4. Olej z řepky se nevyužívá jen jako potravina, ale také jako bionafta – zjisti si něco o této surovině – jak se vyrábí atd. – zapiš 3 informace.

5. Když jíme květák nebo brokolici – jakou část rostliny vlastně jíme ? ( kořen, stonek, květ, plod, list …)

6. Proč je zdravý křen? K čemu se hodí jako pokrm ?

7. Některým rostlinám vyhovuje prostředí, kterému se říká rumiště ( nemá to nic společného s rumem!). Vyhledej si , o jak= prostředí jde.

Termín : 17.5.

16.5.

Foto narcisu od V. K. 🙂

7. tř. Hv

kdybych chodili do školy, zazpívali bychom si písničku Marnivá sestřenice. Takto si alespoň zjistěte, kdo je jejím autorem a alespoň 3 informace o něm.

Písničku si můžete pustit z youtube.

Zjistěte si, co znamená slovo transpozice.

Termín : povíme si při online výuce .

23.4.

Zapište si :

Balet – umělecký tanec ve speciální obuvi

Melodram – propojení slova a hudby, recitace textu za doprovodu hudby – Zdeněk Fibich Vodník ( K.J. Erben)

Vyhledej si 2 balety , uveď autory

Zkus se zamyslet , co znamenají pojmy moderní a módní. Vidíš v nich rozdíl?

Znáš různé verze jedné písně?

Termín : 30.4.

Pěstitelství

12.4.

Pokuste si zahrát na pěstitele a zkuste si doma vypěstovat řeřichu nebo hrášek.

Není na tom nic těžkého, potřebujete jen misku, vatu a nezapomenout vždy vatu navlhčit, pozor neutopit ve velkém množství vody.

Za týden vypadá řeřicha třeba takto :

řeřicha

Pokud se podaří, prosím, foto z domácího prostředí. Napište také, v jaké místnosti jste rostliny pěstovali, jaká zde byla pokojová teplota, kde byly umístěné ( okenní parapet, stůl, linka…)

Děkuji 🙂

Termín : 12.5.

8.tř. Př

odkaz na výuk. program

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ – Setup – 1.0.0.exe

7.2.

Otázky : 1. Jak se nazývá kostní kolagen?

2.Uveď latinský název pro kostnatění.

3. Co je okostice?

4. Na str. 57 ( za lištou) jsou 4 typy kloubů. Vyber si dva a zkus objasnit, jak pracují na základě znalostí z fyziky.

5. Už jsi měl nějakou zlomeninu? Pokud ano, popiš k čemu došlo, jak byla ošetřena a jak dlouho si se léčil. Jak se nazývá zlomenina latinsky?

6. Můžeš si vyzkoušet pokus na str. 56 ( za lištou).Pokud ano, vysvětli, k čemu došlo.

7. Zjisti si, které přípravky je dobré užívat na podporu kloubní chrupavky. C o je v nich obsaženo? ( uveď alespoň tři)

8. Jak rozumíš termínu krvetvorba?

Termín : 12.2.

14.2.

Stavba kostry člověka

Ofoťte a nalepte nebo nakreslete si do sešitu – str. 58

Kostra – tvoří oporu těla, chrání lidské orgány

tvoří ji: a)osová kostra = kostra hlavy a kostra trupu

b) kostra horní končetiny

c) kostra dolní končetiny

Kostra hlavy = a) mozková část ( 8 kostí)

b) obličejová část ( 15 kostí)

Mozková část lebky chrání mozek, kost skalní = nejtvrdší kost v těle

Opět ofoťte obrázky ze str. 59, nalepte.

Kosti si procvičujte, učte se je zpaměti. ( popř. výuk. programy na netu, nebo Didakta)

Otázky 1. Kdo je zakladatelem moderní anatomie?

2. Kolik máme v těle kostí?

3. Kolik kostí má malé dítě?

4. Operace hlavy prováděli Inkové – zjisti si, jak operace mozku prováděli? Ve které době to bylo?

5. Jak se nazývají měkká místa na hlavě novorozence ? Kdy vymizí?

6. Zkus si nahmatat přechod mezi chrupavkou a kostí nosní.

Termín : 18.2.

kostra člověka
kostra končetiny horní
kostra končetiny dolní
kostra hlavy 1
kostra člověka

Procvičte si, určujte si názvy kostí.

21.2.

Kostra trupu

 • tvoří ji páteř a hrudník
 • 33-34 obratlů
 • nosič=kývání hlavy
 • čepovec= otáčení hlavy

Ofoťte nebo překreslete str. 60 obrázek páteř a kostra hrudníku.

Páteř – obratle = 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kost křížová( 5 srostlých obratlů), kost kostrční( 4 -5 kostrčních srostlých obratlů)

Hrudník – naučit se : 12 párů žeber ( 7 pravých, 3 nepravé,2 páry volné), žebra připojena k hrudní páteři.

Páteř člověka = dvojesovitě zakřivená

str. 61 – kostra horní končetiny a dolní končetiny – opět ofotit a nalepit. Kostru končetiny tvoří vždy pletenec ( lopatkový, pánevní) a volná končetina. Naučit se jednotlivé kosti + procvičovat ( máte ofoceno viz výše)

Pánevní kost= kost kyčelní, sedací a stydká.

Otázky : 1.Vysvětli, co je lordóza a kyfóza.

2. Která poškození vzniknou z nošení tašky na jednom rameni? Jak toto napravit?

3. Co jsou menisky? Vysvětli. Kdo je mívá často poškozené?

4. Jak se napraví ” ploché nohy”

5. Co je osteoporóza ? Kdo jí trpí?

6. Zjisti, co je dna. Kdo trpěl dnou v historii? Jak jí lze předcházet?

7. Zjisti, co je ischias. Měl někdo v tvém okolí? Pokud ano, popiš.

8. Zlomenina kosti se potvrdí na rentgenu – zjisti si symbol tohoto vyšetření.

9. Str. 117 – typy zlomenin, vypiš. Přečti si, jak poskytneš někomu 1. pomoc při zlomenině.

10. Jak si pomůžeš, pokud nemáš po ruce dlahu?

Termín : 26.2.

1.3.

Svaly

Pohybová soustava – kosterní svalstvo= příčně pruhované

Svaly – bohatě zásobovány krví, protkány nervovými vlákny

Krev přivádí do svalů kyselinu mléčnou, odvádí odpadní látky

Svaly řídí centrální nervová soustava ( mozek+mícha)

Činnost můžeme ovlivnit svou vůlí.

Svalová vlákna vytvářejí snopce, na povrchu je obaluje vazivová blána= povázka

Kosterní svaly se upínají na kost šlachami

Stahem svalového vlákna vzniká pohyb.

Zdroj energie pro činnost svalu = glukóza.( v krvi)

V mozku vznikne nervové podráždění – stah se stáhne.

Svalová únava = nahromadí se odpadní látky, vyčerpá se energie

Relaxace = odbourají se odpadní látky

Nákres : stavba svalového vlákna s popisem.( str. 63)

Termín : 3.3.

4.3.

Otázky: 1. Na které polovině tělo máme mohutnějsí svaly?

2. Které svaly patří k největším?

3. Který sval je nejmenší?

4.Kčemu dojde , pokud budeme přetěžovat jeden sval?

5. Co je příčinou křeče? Zjisti si.

6. Kolik procent celkové hmotnosti tvoří svalstvo?

7.Pokud cvičíš, trémuješ, které svaly posiluješ? Jak naopak svaly uvolníš?

8. Stalo se Ti někdy, že jsi si natáhnul nebo jinak poškodil sval? Jak to vypadalo?

9. Který sval je nejdelší?

10. Vyhledej si různé posilovače svalů + různé přístroje, vyfoť, pošli. ( 3 typy).

Termín: 7.3.

4.3.

Zopakujte si 🙂

Procvičte si 🙂

15.3.

Prosím, zapište si.

Termín : 17.3.

19.3.

Otázky k učivu :

 1. Proč se Achillova šlacha nazývá právě takto?
 2. Otestuj si trojhlavý sval lýtkový – viz str. 64, úkol.( napiš, zda jsi zvládl).
 3. Proč se musí sportovci před závodem rozcvičit?
 4. Uveď jména alespoň tří našich paralympijských sportovců a jaký sprot provozují.
 5. Uveď 5 zajímavostí o paralympiádě. Jaké vedlejší účinky může mít doping?
 6. Kdybys měl možnost zařídit si vlastní fitnesscentrum, jakými přístroji bys je zařídil? ( popiš, vyfoť)
 7. Pohyb ovlivňuje i naši dobrou náladu – vysvětli, jestli je to tak i u Tebe.
 8. Co jsou anabolické steroidy?
 9. Mimické svaly – str. 64 za lištou – odhadni , co prozrazují čtyři obličeje.
 10. Co myslíš, který pohyb je člověku nejpřirozenější ?

Termín : 24.3.

23.3.

Procvičování učiva – testpark

Učivo – KREV

funkce :

– přináší buňkám kyslík a živiny= vyživovací f.

 • odvádí odpadní látky, udržuje pH
 • přenáší bílé krvinky a protilátky zneškodňující mikroorganizmy = obranná f.
 • rozvádí teplo po celém těle, udržuje stálou tělesnou teplotu = termoregulační f.
 • dopravuje hormony do cílových buněk = řídící f.

Tělní tekutiny

tkáňový mok -=tkáňový mok a míza ( lymfa), krev

tkáňový mok – výměna látek mezi buňkami

z přebytků tkáňového moku se tvoří lymfa = nažloutlá tekutina – odváděna zpět do krve

oběhová soustava

oběhová soustava pokrač.

3 otázky viz výše + 4. zakresli si průřez tepnou, žílou a vlásečnicí – str. 66 za lištou

5. Zjisti, co je ateroskleróza.

6. Máš obavy, když Ti berou krev? Sleduješ odběr, nebo Ti pohled na krev vadí?

Termín : 29.3.

29.3.

krevní skupiny

Zapište si, prosím. Uč. str. 68 přečíst.

Otázky : 1. Komu a za co je udělována Janského plaketa?

2. Víš, jakou máš svoji krevní skupinu?

3. Jak lze předcházet chudokrevnosti nebo-li anémii?

4. Kdo může být dárcem krve? Jak často se může krev darovat?

5. Zopakuj si zásady 1. pomoci při krvácení. uč. str. 116.

Termín : 4.4.

6.4.

Téma – Srdce ( pokračování), str. 69.

Zakresli si řez srdcem – str. 69.

Otázky : 1. Porovnej srdce plazů, ryb a savců.

2. Co může být příčinou vysokého krevního tlaku?

3. Co jsou mdloby?

4. Co je kardiostimulátor ? Prohlédni si, jak vypadá.

5. Znáš někoho, kdo má implantovaný kardiostimulátor? Jak se má o sebe starat?

Termín : 11.4.

16.4.

Vyplňte si prac. list.

Projděte si a zopakujte tyto orgánové soustavy.

Termín : 21.4.

23.4.

Mízní ( lymfatická soustava)

uč. str. 71-73.

 • obranný mechanismus těla, bílé krvinky= ničí choroboplodné zárodky
 • mízní vlásečnice, cévy, uzliny
 • uzliny na krku, v tříslech, v podpaží
 • v uzlinách = vznik lymfocytů, pokud infekce v těle – uzliny se zvětší

Mízní orgány : slezina – oválná, 12 – 20 cm,v břišní dutině, protéká jí denně až 350 l krve, tvoří i zanikají zde červené krvinky ( erytrocyty), část bílých, protilátky

brzlík – žláza za hrudní kostí, zmenšuje se do dospělosti, zde bílé krvinky a hormony

Proti cizorodým látkám fungují různé mechanizmy např. kůže, slzy, sliny.

Antigen = infekce, která pronikla do těla

Lymfocyty začnou tvořit protilátky, mají paměť

Někdy lymfocyty antigen obklopí a pohltí = fagocytóza

Imunita = schopnost organizmu odolávat napadení cizorodých látek = přirozená

Umělá imunita = získá se očkováním : a) aktivní imunizace – do těla se vpraví oslabené mikroorganizmy ( vakcína)

b) pasivní imunizace – do těla hotové protilátky

Infekční nemoci – vyvolány bakteriemi, viry, kvasinkami, plísněmi

přenos : kapénky, podání ruky, poraněním, bodnutí hmyzem atd.

Inkubace = doba od proniknutí infekce do těla po první příznaky ( může být různá)

Otázky : 1. Při dlouhém běhu můžeme pociťovat píchání v boku – je to slezina. Zjisti, proč tuto bolest pociťujeme.

2. Pokud bys cestoval do Afriky, před kterými nemocemi by ses musel nechat naočkovat ?

3. Které organizmy způsobují spavou nemoc a malárii, kdo je přenašečem, zjisti.

4. Kdy proběhla 1. transplantace na světě ? Zjisti si info.

5. Které orgány se např. dají transplantovat a které ne ?

6. Proč se provádí transplantace kostní dřeně ? Můžeš také darovat kostní dřeň?

7. Vysvětli : dezinfekce, deratizace, dezinsekce.

8. Jaký je rozdíl mezi pandemií a epidemií ?

9. Kde je nejvíce obyvatel postižených AIDS?

10. Jak je možné se proti AIDS chránit ?

Projděte si nové otázky v učebně Př8 🙂

Termín : 29.4.

5.5.

Dýchací soustava

 • hlavní úkol= dýchání ( respirace), přísun kyslíku do krve
 • řízeno centrem v prodloužené míše
 • dýchání vnější = výměna plynů mezi plícemi a krví
 • dýchání vnitřní = mezi krví a tkáňovými buňkami
 • Vzduch proudí horními a dolními dýchacími cestami
 • v nosní dutině se vzduch oteplí, zvlhčí, dále do nosohltanu
 • hrtanová příklopka zabrání tomu, aby se potrava dostala do dýchacích cest

Nákres – průřez hrtanem ( s. 84)

Zpěv a řeč vznikají různým uspořádáním hlasivkových vazů ( výška, hloubka hlasu atd.)

Průdušnice – trubice dlouhá asi 10-12 cm, 16 – 20 chrupavek, pravá a levá průduška, průdušinky a plicní váčky

Plíce – šedorůžové, kuželovitý tvar, v hrudní dutině, pokrývá je pohrudnice

Pravá plíce = 3 laloky, levá plíce = 2 laloky, v plic. sklípcích probíhá výměna plynů

Zapište , prosím, poznámky.

Otázky : 1. Jakým způsobem mohou dýchat živočichové ( uveď alespoň 3 způsoby, kromě plic).

2. Zjisti, jak vzniká chrápání a čím je vlastně způsobeno.

3. Vyjmenuj některé dechové nástroje.

4. Čím může být způsoben chrapot?

5. Jak velkou plochu tvoří plíce ? K čemu se dá přirovnat ?

6. Proč je asi levá plíce menší než pravá ?

Termín : 10.5.

8. tř. Hv

Zjisti si info o Orffově instrumentáři a uveď 10 nástrojů, které do něj patří.

Uveď autory písně Marnivá sestřenice. Zjisti několik informací a zapiš so do sešitu na populární hudbu.

Zjisti , co znamená pojem improvizace. Vysvětli, jak si představuješ improvizaci v hudbě.

Termín : 31.3.

23.4.

Vyhledej si pojmy a zopakuj : houslový klíč, stupnice, tónina, transpozice.

Zapiš si : Hudba renesance

vyhledej 2 skladatele světové hudby – poznamenej si.

Hlavní znaky renesance – vyhledej a zapiš.

Hudba baroka

vyhledej 3 skladatele barokní hudby, uveď vždy jedno dílo.

Termín : 30.4.

9. tř. Př

odkaz na výuk. program

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ – Setup – 1.0.0.exe

půda

30.3.

Půda

 • svrchní část pedosféry
 • složení = matečná hornina, vlastní půda, humus
 • další – zvětralé horniny a minerály, odumřelá těla rostlin a živočichů
 • půdní typy = černozem, hnědozem, podzol
 • půdní profil = průřez vrstvami půdy
 • kyselost půdy = stupnice pH, snížení kyselosti = vápněním
 • půdní druhy : jílovitá, hlinitá, písčitá
 • význam půdy : zdroj živin, životní prostor

Zemědělská půda = pole, louky, pastviny

nejsvrchnější zemědělská půda = ornice

půdní eroze = vítr, voda odnáší půdu

důležitá vlastnost půdy = úrodnost ( agrozemědělství, ekozemědělství – viz video)

Otázky k učivu 1. Urči tři místa na světě, kde se vyskytuje černozem ( dle atlasu)

2. Které organizmy označujeme jako rozkladače půdy ?

3. Jak vzniká kyselý déšť?

4. Uveď šest živočichů, kteří žijí v půdě.

5. Zjisti si info o kompostárnách ( 3 informace).

Promysli si, které lázně ČR si zpracuješ jako prezentaci ( nabídka str. 72), 3 – 4 slajdy. ( 14 dní) Pokud někde objevíš zajímavé foto k tématu půda,voda, prosím vyfotit 🙂

Termín na zpracování otázek :6.4.

7.4.

Podzemní voda a prameny

formou deště, táním sněhu se dostane pod povrch póry, puklinami

některé horniny ji propustí ( štěrky, písky), jiné ne ( jíly, skály)

voda se hromadí – vytvoří nádrž

pramen= místo, kde se podzemní vody dostává na povrch, je to počátek říční sítě

druhy pramenů : suťový, vrstevní, sestupný

Podzemní voda artéská = uzavřena mezi dvěma nepropustnými vrstvami – navrtá se vrt, voda vystřikuje pod velkým tlakem

Termály

horké prameny, podzemní voda se vyskytuje v blízkosti mg. krbů, když stoupá k povrchu, rozpouští se v ní minerály z okolních hornin – léčebné účely, lázně

západní Čechy – velké množství – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy lázně, Lázně Kynžvart atd.

Otázky : 1. Které stromy špatně snášejí vysokou hladinu podzemní vody?

2. Najdi pramen Odry, Ohře, Moravy.

3. Uveď 5 názvů minerálních vod. Zjisti z etikety u jedné z nich, které minerály obsahují.

4. Jakou teplotu má vřídlo v Karlových Varech?

5. Zkus zjistit, jak přibližně dlouho vydrží člověk bez vody? ( kteří živočichové vydrží také dlouho bez vody – uveď některé).

Zpracuj si Prezentaci na téma jednoho lázeňského města – příště se podíváme při online hodině ( 14.4.)

Termín : 13.4.

12.4.

Dějiny Země

stáří vesmíru – 13,7 miliardy let

stáří Země – 4,6 miliardy let

vědci zkoumají meteority, horniny, minerály, zkameněliny – tak získávají různé poznatky o Zemi

Zkameněliny= zbytky a otisky pravěkých organizmů , jsou uložené ve vrstvách hornin

Projdi si obrázky na str. 74

Vývoj Země rozdělujeme na geologická období dle tabulky uč. str. 75 = toto ofotit a nalepit do sešitu ( překreslit).

Otázky : Jak se nazývá věda, která zkoumá zkameněliny ?

2. Popiš jednoduše, jak vznikla zkamenělina mlže – obr. str. 74.

3. Na str. 74 je také zkamenělina trilobita. Kde se tyto zkameněliny našly na území ČR?

4. Kdy se dle schématu – vývoj Země a života na ní směstnaný do jednoho dne – narodil Homo habilis ? ( str. 74).

5. Uveď dva dobrodružné filmy z období dinosaurů – druhohory.

Termín : 18.4.

20.4.

21.4.

Otázky : 1. Jakým způsobem je Země chráněna před UV zářením ?

2. Jaká je teplota vody varu a tání?

3. Ke najdeme nejstarší horniny na světě?

4. Jak se nazývají bochníkovité útvary zkamenělých sinic ?

5. Na jaké 3 skupiny dělíme horniny dle vzniku ?

6. Proč se z usazených hornin zachovalo jen málo zkamenělin ?

7. Jak se od sebe liší rostlinná a živočišná buňka ?

8. Jak je asi starý Vesmír?

9. Kdy přibližně vnikl Měsíc ?

10. Pokud bys měl vytvořit podobné video, jaké jsme si pouštěli při výuce, kterých 7 významných okamžiků ve vývoji života na Zemi bys sem zařadil?

Termín : 26.4.

26.4.

Prvohory éra trilobitů

starší a mladší období, vznik Pangey ( superkontinent), hercynské vrásnění, sopky, Český masív

starší prvohory = ve vodě – bezobratlí živočichové – lilijice, trilobité, zkameněliny, primitivní ryby, krytolebci

mladší prvohory ( karbon) = přesličky, plavuně, kapradiny, vznik černého uhlí, hmyz ( velké vážky) + nahosemenné rostliny – cykasy, jehličnany

Na konci prvohor – vymírají trilobiti, objevují se plazi

Druhohory – éra dinosaurů

Pangea se postupně rozpadá, zachovaly se usazené horniny = vápence a dolomity

alpínsko – himalájské vrásnění – vznik mohutných pohoří

Plazi – želvy, krokodýli + dinosauři

a) masožraví = Tyrannossaurus, velká hlava, čelisti, 2 silné zadní končetiny

b) býložraví dinosauři – Brontosurus, mohutné tělo. dlouhý krk

Létající = Pterodaktylus

Praptáci = Archeopteryx

Savci = vačnatci, hmyzožravci, hlavonožci ( amoniti)

Rostliny – nahosemenné, jehličnany, později i krytosemenné

Na konci druhohor – srážka Země s planetkou = vyhynutí dinosaurů

Třetihory – éra savců

vrcholí alpínsko – himalájské vrásnění

období starší a mladší

sopky, vznik hnědého uhlí, teplé podnebí = stepi, pralesy

Krytosemenné rostliny, byliny, kapraďorosty, nahosemenné dřeviny

ubývá srážek = stepi, pouště

Mladší prvohory = evoluce primátů

Čtvrtohory – éra člověka

starší a mladší období

střídaly se doby ledové a meziledové

Horniny zvětrávaly = hlíny, spraše, sutě, písky

Živočichové = mamuti, medvědi nosorožci, vlci…

Vývoj člověka až k dnešnímu typu

Prosím, přečtěte si str. 78 – 82, projděte si a zapište zápis.

Otázky 1. Vyhledej si, jak vypadal Stegosurus a Triceratops a porovnej.

2. Existuje několik teorií, proč vyhynuli dinosauři – zkus nějakou vyhledat ( řekneme si při online vyučování)

3. Jak vypadala Sahara v období třetihor?

4. Zkus vyhledat nějakého třetihorního vyhynulého savce ( 2 info o něm)

5. Znaky minulých praptáků najdeme např. u krocana, kondora nebo supa. Prohlédni si a porovnej.

Termín : 30.4.

5.5.

Geologická mapa

Území ČR

a) Český masiv – variské vrásnění

b) Západní Karpaty – alpínsko – himalájské vrásnění

Český masív – starší, bloková stavba

Západní Karpaty – mladší, příkrovová stavba

Mezi těmito geolog. jednotkami se nachází karpatská předhlubeň, sníženina Znojmo – Brno – Ostrava

9. tř. Hv

Zjisti si , co jsou v hudbě hudebně výrazové prostředky a jak jich může autor využít ve svých skladbách – prosím zpracovat jednoduchou prezentaci o dvou slajdech.

Termín : 7.4.

Pěstitelství

12.4.

Pokuste si zahrát na pěstitele a zkuste si doma vypěstovat řeřichu nebo hrášek.

Není na tom nic těžkého, potřebujete jen misku, vatu a nezapomenout vždy vatu navlhčit, pozor neutopit ve velkém množství vody.

Za týden vypadá řeřicha třeba takto :

řeřicha

Pokud se podaří, prosím, foto z domácího prostředí. Napište také, v jaké místnosti jste rostliny pěstovali, jaká zde byla pokojová teplota, kde byly umístěné ( okenní parapet, stůl, linka…)

Děkuji 🙂

7. tř. VKZ

Vlivy vnějšího prostředí na zdraví

Vypiš si , co je světlo, oslunění, jak stavíme pracovní a psací stoly a jak zajistíme zrakovou pohodu ( viz body).

Odpověz na otázky na konci textu + 5. popiš, jaká všechna osvětlení máš Ty ve svém pokoji a jak je využíváš.

Termín : 5.2

5.2.

Přečtěte si text o vytápění bytu a kvalitě jeho ovzduší a zapište jednoduché zápisky.

Otázky : 1.Máte doma nějaký zvlhčovač vzduchu ?

2 Co může způsobit v bytě přílišná vlhkost vzduchu?

3. V které místnosti máte doma nejnižší teplotu, v které nejvyšší ? Zkus ji naměřit.

4. Jak se doma chráníte před velkým letním žárem?

5. Čím doma topíte, event. přitápíte?

6. Máte doma provedené zateplení domu? Jaký máte typ oken?( plastová, eurookna, klasická..)

7. Pokud rodiče kouří, kouří v bytě? Kde?

8. Máte doma čističe vzduchu? ( Proč, je někdo alergický na prach apod.?)

Termín : 11.2.

14.2.

Zapiš poznámky – hmyz v bytě, úklid bytu.

Otázky : 1.Zjisti info o mravenci faraonovi, kde se vyskytuje?

2. Zjisti info o švábech, jaké prostředí jim vyhovuje?

3. Zjisti info o molech šatních. Viděl jsi někdy, jak vypadá oblečení poničené od molů?

4. V kobercích, matracích a závěsech se mohou vyskytovat roztoči – ty pak způsobují alergie. Zjisti, co je alergie a jak jí lze předcházet.

5. Vypiš, které úkony týkající se úklidu, vykonáváš každý den.

6. Vypiš, které úkony děláš každý týden.

7. S kterými pracemi pomáháš v rámci úklidu vaší domácnosti?

8. Znáš někoho, kdo má astma, sennou rýmu? Popiš, jak se projevuje.

9. Uveď 3 přípravky na úklid domácnosti.

10. Při alergologickém vyšetření se zjišťuje, jestli chováte nějaké domácí zvíře. Víš, proč?

Termín: 18. 2.

19.2.

Přečti si téma Voda pro domácnost – zapiš stručný zápis do sešitu

Otázky : 1. Zkus sledovat spotřebu vody během jednoho dne u vás doma. Zkus odhadnout, kolik vody jste všichni ten den spotřebovali. ( mytí, splachování, mytí nádobí, voda na vaření…)

2.Vymysli alespoň tři způsoby, jak byste mohli doma vodou šetřit.

3.Z jakého zdroje používáte doma vodu?

4. Pokud používáte studniční vodu, zeptej se rodičů, jak se musí kontrolovat a které limity se u ní hlídají.

5. Prohlédni si na netu, jak vypadají filtry na pitnou vodu.

6.Pijete doma balenou pitnou vodu? Pokud ano, zjisti kolik stojí jedna lahev. Kolik lahví asi vypije vaše domácnost za týden – prozkoumej.

Termín : 25.2.

8. tř. VKZ

Zdraví

Přečti si a zapiš si, co znamená pro Tebe být zdravý.

Přečti si, zapiš definici, co je tělesné zdraví a důležité faktory. Odpověz na otázky 1 – 5. ( č.1,3 a 5 podrobněji ).

Termín : 5.2.

5.2.

Zapiš si poznámky z textu o duševním zdraví.

Otázky : 1.Vyhledej a uveď nějaká tři antistresová cvičení.

2. Co je distres a eustres?

3. Vyzkoušej si sám nějakou antistresovou sestavu a popiš své pocity při cvičení.

4. Základem duševní pohody je mimo jiné překonávání negativního smýšlení. Jak a čím se o to snažíš Ty?

5. Kdo je autorem knihy Léčivá moc smíchu? Kolik způsobů rozzáření nálady zde uvádí?

6. Smích je nejlepší medicína – zkus vysvětlit toto pořekadlo po svém.

7. Co myslíš, je smích nakažlivý? Znáš někoho, kdo umí nakazit smíchem i ostatní?

Termín : 11.2.

14.2.

Zapiš poznámky – sociální zdraví.

Otázky :1. Zjisti si info o skautingu, zapiš několik zásad.

2. Uveď příklady špatné společnosti- v čem např. může mladistvého kazit?

3. Odpověz na otázky z ofoceného listu.

4. Zjisti, co je canisterapie.

5. Zjisti, co je hipoterapie.

6.Jak by se dalo v současné době pomáhat lidem s duševními problémy?

7. Vysvětli, co jsou kontaktní hry, uveď některou. ( tábor, soustředění..)

Termín : 18.2.

19.2.

Přečti si text o duchovním zdraví, proveď zápisky.

Otázky : 1. Vysvětli, co je humanizmus.

2. Vysvětli , kdo je filantrop. Zníš někoho takového ve svém okolí?

3.Jak bys vysvětlil kamarádovi, aby byl vůči ostatním více tolerantní? V čem například?

4. Jsi Ty sám tolerantní k druhým?( pokud někdo má jiné záliby, jiné idoly, jiné zvyky, je věřící apod.)

5. Je něco, co jednoznačně ve společnosti odsuzuješ, a tudíž toto netoleruješ?

6. V poslední době stále častěji slyšíme, že máme ” myslet pozitivně”. Co si pod tímto představuješ?

7. Pro zlepšení kvality duševního zdraví mají význam velmi staré techniky, např. jóga ( vyzkoušíme si v dubnu). Zkus zjistit několik informací o této technice :).

Termín : 25.2.

Domškoláci

Přírodopis 6.

Učivo Pavoukovci

Vypracujte si tyto otázky :

Otázky : 1. Co je černá vdova? Kde žije?

2. Podívej se , jak si pavouk tká sítě ( youtube)https://www.youtube.com/watch?v=J5H8UYmAF6M

3. Jak se k nám může dostat pavouk z tropů?

4. Co je kanibalismus ? Existuje u pavouků ? Vysvětli.

Otázky k učivu – Roztoči

1.Jak se můžeme chránit proti tomu, abychom si nepřinesli domů z lesa klíště?

2. Jaké nemoci klíště přenáší?

3. Pokud klíště objevíme, jak ho co nejšetrněji odstraníme?

4. Proč je důležité ještě ranku po klíštěti několik dní pozorovat?

5. Vysvětli přirovnání – drží se jako klíště.

Otázky k učivu Korýši

1. Jakým způsobem se rak pohybuje ?

2. V jaké části těla má rak chitin ? K čemu slouží?

3. Kolik párů kráčivých nohou rak má?

4. Jak se pohybuje krab?

5. Uveď druhů korýšů. ( kromě raka)

6. Kde žije rak poustevník?

7. V kterých částech oceánu a moří se vyskytuje nejvíce planktonu?

 1. Hmyz s proměnou nedokonalou = vajíčko – nymfy – dospělec ( vážka)
 2. Hmyz s proměnou dokonalou = vajíčko – housenka – kukla – dospělec ( motýl)

Otázky : 1. Jak velké byly pravěké vážky ? ( viz str. 80).

2. Jak se nazývají larvy vážek ?

3. Kolik spolkne vážka much za 1 hodinu ? ( viz str. 80)

4. Jaké ústní ústrojí má motýl, moucha, komár ?

5. Kde se u nás vyskytuje strašník dalmatský ? nápověda str. 75.

6. Mnohonožka čpavá vylučuje v nebezpečí nepříjemnou čpavou tekutinu .K čemu jí asi tato schopnost slouží?

Děkuji za vypracování otázek.

Přírodopis 7.

Botanika

Otázky : 1. Proč se při vichru snadno vyvrátí smrky?

2. Jaký význam má v českém jazyce slovo kořen?

3. Uveď 5 příkladů kořenové zeleniny.

4. Uveď tři byliny, u kterých se využívá kořen k léčebným účelům. ( Užívá někdo v rodině?)

5. Co je keř a co je polokeř?

6. Čemu se říká borka?

7. Zjisti, co jsou letokruhy a prohlédni si obrázek v učebnici na str. 71 – jaké je zde stáří stromu?

Otázky : 1. Jaký jiný význam má ještě slovo list ? ( nejen v botanice)

2. Zkus se podívat, jestli máte doma pokojovou rostlinu, která má panašované listy ( vysvětlení na str. 72 – za lištou).

3. Některé listy pokojových rostlin jsou jedovaté – zkus uvést alespoň jednu ( je to důležité třeba, pokud máte domácí zvířata – vysvětli proč).

4. Zjisti si, co jsou sukulentní rostliny – popiš.

5. Co jsou v listu průduchy?

 1. Kde dozrávají plody vícekrát za rok ve světě?
 2. Kde dozrávají plody vícekrát za rok ve světě?
 3. Jmenuj 3 jarní rostliny, které mohou způsobit alergie.
 4. Jmenuj 3 plody dužnaté a 3 suché.
 5. Které ovoce kromě jahod má také souplodí?
 6. Jak člověk využívá plody ke svému životu ?
 7. Jak uchováváte suché plody? (spíž, pytlíky, skleničky…)
 8. Jaký hmyz opylovává rostliny ?
 9. Jaké květenství má – petrklíč, kopretina, žito ? ( str. 76)
 10. Zkus najít nějaké rostliny venku a napsat, jestli jsou trojčetné, čtyřčetné, pětičetné.
 11. Zkus vyhledat, jaký léčivý účinek má květ lípy, heřmánku a měsíčku :

Přírodopis 8.

Učivo – krev

Otázky : 1. Komu a za co je udělována Janského plaketa?

2. Víš, jakou máš svoji krevní skupinu?

3. Jak lze předcházet chudokrevnosti nebo-li anémii?

4. Kdo může být dárcem krve? Jak často se může krev darovat?

5. Zopakuj si zásady 1. pomoci při krvácení. uč. str. 116.

Srdce

Otázky : 1. Porovnej srdce plazů, ryb a savců.

2. Co může být příčinou vysokého krevního tlaku?

3. Co jsou mdloby?

4. Co je kardiostimulátor ? Prohlédni si, jak vypadá.

5. Znáš někoho, kdo má implantovaný kardiostimulátor? Jak se má o sebe starat?

Vyplň si:

Termín: konec dubna

Přírodopis 9. třída

Učivo Půda

Otázky k učivu 1. Urči tři místa na světě, kde se vyskytuje černozem ( dle atlasu)

2. Které organizmy označujeme jako rozkladače půdy ?

3. Jak vzniká kyselý déšť?

4. Uveď šest živočichů, kteří žijí v půdě.

5. Zjisti si info o kompostárnách ( 3 informace).

Učivo Voda

Otázky : 1. Které stromy špatně snášejí vysokou hladinu podzemní vody?

2. Najdi pramen Odry, Ohře, Moravy.

3. Uveď 5 názvů minerálních vod. Zjisti z etikety u jedné z nich, které minerály obsahují.

4. Jakou teplotu má vřídlo v Karlových Varech?

5. Zkus zjistit, jak přibližně dlouho vydrží člověk bez vody? ( kteří živočichové vydrží také dlouho bez vody – uveď některé).

Děkuji za zpracování otázek.

Termín : konec dubna

Český jazyk 5.

V českém jazyce – mluvnici probíráme základní větné členy podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem, doplnění( duben).

Ve slohu se zdokonalujeme v řeči a vyjadřování – výslovnost, mluvený projev, monolog, dialog.

V literatuře di čteme stále ještě pohádky, dále pak se seznamujeme s poezií – veršem ,slokou, rýmem, přirovnáním, metaforou apod.

Opakujte si, procvičujte.

V Čajsu – přírodovědě, probíráme lidské tělo.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email