Dobrý den milí rodiče, děti, naši budoucí prvňáčci. Zde najdete informace k zápisu a budoucímu nástupu nových školáků do 1.třídy.

SEZNAM DĚTÍ, KTERÉ JSOU PŘIJMUTY DO 1.TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Všechny děti, které byly u zápisu jsou přijaty k povinné školní docházce.

Organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 se konají zápisy k povinné školní docházce dne 7.dubna 2022 ve 14:00h v budově prvního stupně.

Dne 28.03.2022 proběhne DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD, začátek v 10:00 h na prvním stupni. Těšíme se na Vás.

Proběhne formální část zápisů i s motivační částí zápisů (s dítětem), pokud to umožní nařízení vlády.

Možné způsoby podání žádosti:

 1. do datové schránky školy (iwrmgg2),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
 3. poštou (s termínem podání do 07.04.. 2022 včetně)
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti prosím o předchozí telefonickou domluvu, proběhne v ředitelně školy

Pokud využijete 1., 2. a 3. možnosti, připojte k požadovaným formulářům také kopii rodného listu dítěte, cizinci pak kopie dokladů (pas, povolení k pobytu, kartu zdravotní pojišťovny).

Formuláře nutné k zápisu:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání = Přihláška
 2. Zápisový lístek
 3. popř. Žádost o odklad nebo Žádost o předčasný nástup
  • sken rodného listu dítěte
  • sken občanského průkazu zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno po ukončení zápisů (do 25. dubna 2022)

Tyto formuláře si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo osobně vyzvedne ve škole a doručí do školy výše uvedenými způsoby nejpozději do 07. 04. 2022.

Všechny formuláře pro vyplnění najdete ZDE

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K ZÁPISU ZDE KE STAŽENÍ
STÁHNOUT