Dobrý den milí rodiče, děti, naši budoucí prvňáčci. Zde najdete informace k zápisu a budoucímu nástupu nových školáků do 1.třídy.

SEZNAM DĚTÍ, KTERÉ JSOU PŘIJMUTY DO 1.TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

poznámka: číselný kód máte zaslaný na kontaktním emailu, který jste napsali
do přihlášky

PŘIJATÉ DĚTI:

321

421

521

621

721

821

1021

1221

1421

1721

 

PŘERUŠENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

121

1121

1321

1521

1621

Organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 se konají zápisy k povinné školní docházce dne 7. až 21. dubna 2021.

Dle doporučení MŠMT proběhne pouze formální část zápisů (bez dítěte), motivační část zápisů (s dítětem) proběhne, pokud to umožní epidemická situace a nařízení vlády.

Možné způsoby podání žádosti

  1. do datové schránky školy (iwrmgg2),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
  3. poštou (s termínem podání do 21. 4. 2021 včetně)
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti prosím o předchozí telefonickou domluvu, proběhne v ředitelně školy

Pokud využijete 1., 2. a 3. možnosti, připojte k požadovaným formulářům také kopii rodného listu dítěte, cizinci pak kopie dokladů (pas, povolení k pobytu, kartu zdravotní pojišťovny).

Formuláře nutné k zápisu:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání = Přihláška
  2. Zápisový lístek
  3. popř. Žádost o odklad nebo Žádost o předčasný nástup

Tyto formuláře si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo osobně vyzvedne ve škole a doručí do školy výše uvedenými způsoby nejpozději do 21. 4. 2021.

Všechny formuláře pro vyplnění najdete ZDE

POZOR: Některé formuláře budou na stránkách nahrány až 17.3.2021