Dobrý den milí rodiče, děti, naši budoucí prvňáčci. Zde najdete informace k zápisu a budoucímu nástupu nových školáků do 1.třídy.

 

Organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 se konají zápisy k povinné školní docházce dne 14.dubna 2023 ve 14:00h v budově prvního stupně.

Dne 14.04.2023 proběhne DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD, od druhé hodiny – tj. 8:15h vás přivítáme na obou stupních.

Můžete se před zápisem přijít kouknout na to, jak to u nás vypadá, jak vypadá výuka v jakékoliv třídě a spolu s průvodcem zažít otevřené třídy. Samozřejmě se netýká pouze dětí, co přijdou na zápis. Dveře jsou otevřeny všem !  Těšíme se na Vás.

Proběhne formální část zápisů i s motivační částí zápisů (s dítětem), pokud to umožní nařízení vlády.

Možné způsoby podání žádosti:

 1. do datové schránky školy (iwrmgg2),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
 3. poštou (s termínem podání do 14.04.. 2023 včetně)
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti prosím o předchozí telefonickou domluvu, proběhne v ředitelně školy

Pokud využijete 1., 2. a 3. možnosti, připojte k požadovaným formulářům také kopii rodného listu dítěte, cizinci pak kopie dokladů (pas, povolení k pobytu, kartu zdravotní pojišťovny).

Formuláře nutné k zápisu:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání = Přihláška
 2. Zápisový lístek
 3. popř. Žádost o odklad nebo Žádost o předčasný nástup
  • sken rodného listu dítěte
  • sken občanského průkazu zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno po ukončení zápisů (do 5.května 2023)

Tyto formuláře si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo osobně vyzvedne ve škole a doručí do školy výše uvedenými způsoby nejpozději do 14. 04. 2023.

Všechny formuláře pro vyplnění najdete ZDE

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K ZÁPISU ZDE

SEZNAM DĚTÍ, KTERÉ JSOU PŘIJMUTY DO 1.TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024