SEZNAM DĚTÍ, KTERÉ JSOU PŘIJATY DO 1.TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

SEZNAM DĚTÍ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

126/24

127/24

128/24

129/24

131/24

132/24

133/24

 

134/24

135/24

136/24

137/24

138/24

139/24

130/24

140/24

Dobrý den milí rodiče, děti, naši budoucí prvňáčci. Zde najdete informace k zápisu a budoucímu nástupu nových školáků do 1.třídy.

 

ALE POČKAT!!! NECHCETE ZÁPIS PRVNÍ TŘÍDY? KLIKNI ZDE PRO ZÁPIS DO MŠ

 
A TEĎ UŽ NA INFORMACE PRO NAŠE MALÉ NOVÉ ŠKOLÁKY

 

Organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

 

Dne 04.04.2024 proběhne  DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD, od druhé hodiny – tj. 8:15h vás přivítáme na obou stupních.

Můžete se před zápisem přijít kouknout na to, jak to u nás vypadá, jak vypadá výuka v jakékoliv třídě a spolu s průvodcem zažít otevřené třídy. Samozřejmě se netýká pouze dětí, co přijdou na zápis. Dveře jsou otevřeny všem !  Těšíme se na Vás.

 

Pro školní rok 2024/2025 se konají zápisy k povinné školní docházce dne 12.dubna 2024 ve 14:00h v budově prvního stupně.

Proběhne formální část zápisů i s motivační částí zápisů (s dítětem).

 

Možné další způsoby podání žádosti ( v případě, že se nemůžete dostavit v den zápisu):

 1. do datové schránky školy (iwrmgg2),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
 3. poštou (s termínem podání do 12.04.. 2024 včetně)
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti prosím o předchozí telefonickou domluvu, proběhne v ředitelně školy

Pokud využijete 1., 2. a 3. možnosti, připojte k požadovaným formulářům také kopii rodného listu dítěte, cizinci pak kopie dokladů (pas, povolení k pobytu, kartu zdravotní pojišťovny).

Formuláře nutné k zápisu:

(při účasti na zápisu v daný den budou formuláře připraveny i na místě)

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání = Přihláška
 2. Zápisový lístek
 3. popř. Žádost o odklad nebo Žádost o předčasný nástup
  • sken rodného listu dítěte
  • sken občanského průkazu zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno po ukončení zápisů (do 5.května 2023)

Tyto formuláře si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo osobně vyzvedne ve škole a doručí do školy výše uvedenými způsoby nejpozději do 12. 04. 2024.

Všechny formuláře pro vyplnění najdete ZDE

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K ZÁPISU ZDE