Třídní schůzky se v případě špatné epidemiologické situaci budou konat online na platformě Google meet. Všichni budou v tom případě informování emailem, který byl zadán při aktualizaci údajů na začátku školního roku.

Naplánované datumy třídních schůzek:

  1. čtvrtletí 04.11. 2021 16:30h zahájení ve třídě žáka
  1. pololetí 06.01. 2022 16:30h zahájení ve třídě žáka

3. čtvrtletí “pro zvané” 12.04. a 13.04. 2022 dle domluvy s učitelem

2.pololetí 02.06.2022 zahájení ve třídě žáka