Petr Halama

9. třída – Matematika

3.čtvrtletí

Soustavy 2 rovnic o 2 neznámých

Lineární funkce – vlastnosti a graf

4. čtvrtletí

Povrch a objem jehlanu, kužele a koule

9.třída – Fyzika

3. čtvrtletí

  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • zákon odrazu a lomu
  • rozklad světla

4. čtvrtletí

Geometrická optika:

-zobrazení rovinným zrcadlem

-zobrazení dutým a vypuklým zrcadlem

  • zobrazení spojkou a rozptylkou

9. třída – Chemie

9. třída – Příprava na přijímací zkoušky z M

2015 / 1

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-matematika-2015.pdf

2015/2

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/09/novy-amos-statni-prijimacky-ostry-test-matematika-2015.pdf

2016/1

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/09/novy-amos-statni-prijimacky-ostry-test-matematika-2016.pdf

Slovní úlohy o pohybu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/65041

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22176

2017 / 1

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2016/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2017-1-nahradni-termin-ctyrlete-obory.pdf

2017/2

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2016/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2017-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf

Poslat do pátku 9. 4.

2020 / 2

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2020/06/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2020-ctyrlete-obory-nahradni.pdf

Poslat do čtvrtka 1. 4.

2019

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2019-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf

Poslat do neděle 28. 3.

Přijímací test z matematiky 2018

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2018-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf

Řešení

Přijímací test z matematiky 2020

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2020/06/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2020-ctyrlete-obory.pdf

Slovní úlohy o pohybu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22176

Pro zájemce jsem naskenoval další pracovní listy.

Slovní úlohy o společné práci

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22177

Tabulky, diagramy, procenta

Algebraické výrazy, rovnice

8. třída – Matematika

8. třída – Fyzika

8. třída – Chemie

7. třída – Matematika

7. třída – Fyzika

Mechanika tekutin – vlastnosti kapalin a plynů, tlak a tlaková síla, Pascalův zákon, hydraulické zařízení, princip hydraulického zařízení, účinky gravitační ho pole Země na kapalinu, hydrostatický tlak, vztlaková síla, Archimedův zákon, chování těles v kapalině.

6. třída – Matematika

Úhel – osa úhlu, dvojice úhlů

Osová souměrnost – shodné útvary, zobrazení pomocí osové souměrnosti

Trojúhelník – úhly v trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, třídění trojúhelníků, kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná, těžnice a těžiště trojúhelníka, výšky trojúhelníka, střední příčky trojúhelníka

Dělitelnost přirozených čísel – násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, znaky dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10), rozklad čísla na součin prvočísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel.

Tělesa – vlastnosti a zobrazení krychle a kvádru, síť krychle a kvádru, objem a povrch krychle a kvádru.

6. třída – Fyzika

Elektrické vlastnosti látek – elektrování třením, dva druhy el. náboje, model atomu, zdroje el napětí, vodiče a nevodiče, el. pole, el. proud a el. napětí, el. proud v kapalinách a plynech, zkrat.

Magnetismus – Magnety a jejich vlastnosti, působení magnetu na tělesa z různých látek, mag. indukce a mag. pole, mag. pole Země, mag. pole el proudu, mag. pole cívky.

6. třída – Pracovní činnosti

Zapsat každou hodinu, co jste dělali, seznam přinést v červnu ke zkoušení.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email