Milada Baurová

baurova.zspernarec@seznam.cz

Informatika 5.tř.

Termín k závěrečnému přezkoušení:

úterý 7.června 2022 (11.15 – 12.00h) – žák bude plnit písemný test na vyhledávání a doplňování údajů (cca 25minut). Přinést si psací potřeby.

Tématické plány: https://www.zsamspernarec.cz/?attachment_id=11631

Žák si postupně projde a vyzkouší všechny pracovní listy nebo odkazy. Do 27.5. mi postupně na mou emailovou adresu zašlete vypracované prac. listy, u kterých je napsáno: POSLAT KE KONTROLE. Pracovní list vytiskni, doplň popř. dokresli a naskenovaný pošli. Zaslané úkoly budou součástí klasifikace v závěru školního roku.

Práce s daty:

Grafování:

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/0-grafove-modely/ POSLAT KE KONTROLE

Kódování:

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/01-kodovani-informace-obrazkem/ POSLAT KE KONTROLE

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/02-kodovani-informace-cislem/ POSLAT KE KONTROLE

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/03-kodovani-a-sifrovani-textu/ – podle abecedy se např. naučit ukázat své jméno apod. (pouze pro svou potřebu, nic neposílej)

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/04-kodovani-vektoroveho-obrazku/ barevný čtverec s díly rozstříhat a pokusit se složit zobrazený obrázek (nic posílat nemusíš)

Modelování:

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/05-dalsi-obrazkove-modely/ – pod model napiš postup a POSLAT KE KONTROLE

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/06-ulohy-na-overeni-modelovani/ – pod model napiš postup a POSLAT KE KONTROLE

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email