Milada Baurová

baurova@zsamspernarec.cz

2. TŘÍDA

TÉMATICKÉ PLÁNY: https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/t-plany-2-r/

TERMÍN PŘEZKOUŠENÍ: 28.3. 2023

ÚTERÝ 28.března M 7.25-8.10h (rýsování a měření ; pamětné a písemné násobení a dělení v oboru násobilky 2,3; řešení sl. úlohy; pamětné sčítání a odečítání do 100 s přechodem 10 ČJ 8.20 – 9.05h (diktát, dopl. cvičení: párové souhlásky, i/y), abeceda a řazení slov či obrázků podle abecedy ČaJS 9.15 – 10.00h (povolání, nemoc a zdraví, časové jednotky – rok, roční období, měsíc, týden, den), ČJ 10.20 – 11.05h (tvoření a psaní vět, čtení s porozuměním; zpěv písně) – přinést k hodnocení zadané práce z Vv/Pč + bude přezkoušen z práce s papírem

UČIVO

ČESKÝ JAZYK

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cj-brezen/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cteni-s-porozumenim-brezen/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cj-tvrde-a-mekke-slabiky/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/parove-souhlasky/

MATEMATIKA

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/m-brezen/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/m-s-prech-10/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/m-s-prech-10-2/

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cajs-brezen/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cajs-nemoc-a-uraz-povolani-cas/

Vv/Pč/Hv

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/hv-vv-pc-brezen/

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email