Milada Baurová

baurova@zsamspernarec.cz

2. TŘÍDA

TÉMATICKÉ PLÁNY: https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/t-plany-2-r/

TERMÍN PŘEZKOUŠENÍ:

ÚTERÝ 13.12. 2022 M 7.25-8.10h (rýsování a měření úsečky; +/- v oboru 0 – 100 bez přechodu 10; práce s mincemi; řešení sl. úlohy), ČJ 8.20 – 9.05h (diktát vět, dopl. cvičení: samohlásky a souhlásky), ČaJS 9.15 – 10.00h (ústní zkoušení: rodina a příbuzenské vztahy, zaměstnání x povolání, finanční gramotnost), ČJ 10.20 – 11.05h (orientace v textu; zpěv koledy s rytmickým doprovodem) – přinést k hodnocení zadané práce z Vv/Pč

UČIVO – prosinec

ČESKÝ JAZYK

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cj-prosinec/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cj-tvrde-a-mekke-slabiky/

MATEMATIKA

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/m-prosinec/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/str-1-3/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/str-4-g/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/str-5/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/str-6/

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/str-3-19/

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/cajs-prosinec/

Vv/Pč/Hv

https://www.zsamspernarec.cz/2022/04/02/studijni-materialy/milada-baurova/attachment/hv-vv-pc/

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email