Školní rok 2023/2024


Udržitelná móda, záchranná stanice pro zvířata, včelařina, vodní energie a možnosti jak šetřit a čistit vodu,  exkurze do čističky odpadní vod nebo téma využití odpadů? 

S novým školním rokem přichází nové impulzy a trendy, které s dětmi hlouběji prozkoumáme. Základní osnovu EKOTÝMU pro nás tvoří osobní zájem všech zúčastněných, zábava, propojení se s přírodou a zvířaty a v neposlední řadě oblíbené ekostopovačky a naučné kvízy. 

Děti se mohou těšit také na externí odborníky, kteří nás ve škole navštíví a nasdílí s námi své know-how. 

Školní rok 2022/2023

Naši malí ekologové v letošním roce pracovali na tématech, která jsme rozdělili dle čtyř ročních období (eko organizace, voda, třídění, recyklace). Motto pro školní rok 2022/23 zní: “renovuj – redukuj – recykluj”. 

Ovšem, jak na to? Skrze pravidelná setkání jsme šli do hloubky a povídali si o tom, jak pomoci naší planetě Zemi a tím pádem i sami sobě zajistit čisté, zdravé a krásné prostředí pro nás samotné i budoucí generace. 

 

Nechyběla také zábava v podobě zimní procházky se stopovačkou, podzimní výzva v zahrabání do listí, speciální výzkumný projekt v podobě doby rozpadu různých odpadků a věcí. Náš předpokládaný vítěz je hamburger z MC Donald´s. Jsme zvědaví, až se za půl roku podíváme na zahrabané odpadky, jak budou vypadat. Završením projektu byla exkurze pro II. stupeň do spalovny v Chotíkově. 

Pevně doufáme a věříme, že se nám postupně skrze projekt daří šířit osvětu, jak se lépe starat o Zemi a šetřit přírodu, jak nejlépe dovedeme. 

 

Alena Svobodová, Ilona Gonová, Renata Husáková