Marta Kollerová

kollerova@zsamspernarec.cz

Informace pro žáky s domácím vzděláváním

termín odevzdání: 1. pololetí: 3. ledna 2023

termín odevzdání: 2. pololetí: 6. června 2023

Vždy je nezbytně nutné dodržet mezní termín odevzdání. V případě mimořádné situace je nutné zaslat omluvu.

U každé zkoušky ze zeměpisu je vyžadována práce s mapou.

6. třída

Zeměpis

1. pololetí

Vypracovaný pracovní sešit – vydavatelství Fraus (případně Taktik nebo Nová škola) – Planeta Země, Mapa, Přírodní složky a oblasti Země

Vypracovat a odevzdat projekt – téma: Planeta Země

2. pololetí

Vypracovaný pracovní sešit – vydavatelství Fraus (případně Taktik či Nová škola) – Přírodní složky a oblasti Země (Biosféra), Afrika

Vypracovat a odevzdat projekt – téma: Oblast či stát z Afriky

7. třída

Zeměpis

1. pololetí

Vypracovaný pracovní sešit – vydavatelství Taktik (případně Fraus nebo Nová škola) – Amerika

Vypracovat a odevzdat projekt – téma: Oblast či stát z Ameriky

2. pololetí

Vypracovaný pracovní sešit – vydavatelství Taktik (případně Fraus nebo Nová škola) – Asie

Vypracovat a odevzdat projekt – téma: Oblast či stát z Asie

Občanská výchova

1. pololetí

Témata: Státní symboly, kraj, obec, region, vlastenectví, média a prostředky komunikace, mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích

Vypracovat projekt na jedno z výše uvedených témat.

2. pololetí

Témata: Kulturní památky; kulturní hodnoty; náboženství (světová náboženství); národnostní menšiny; Extremismus

Vypracovat projekt na jedno z výše uvedených témat.

8. třída

Zeměpis

1. pololetí

Vypracovaný pracovní sešit – vydavatelství Taktik (případně Fraus nebo Nová škola) – Austrálie a Oceánie, Evropa

Vypracovat a odevzdat projekt – téma: Austrálie nebo obecné téma z Evropy

2. pololetí

Vypracovaný pracovní sešit – vydavatelství Taktik (případně Fraus nebo Nová škola) – Evropa, regiony Evropy

Vypracovat a odevzdat projekt – téma: Oblast či stát z Evropy

Občanská výchova

1. pololetí

Témata: Psychické procesy a stavy; osobnost; sebepojetí; hodnoty; city; projevy chování; člověk v sociálních vztazích

Vypracovat projekt na jedno z výše uvedených témat.

2. pololetí

Vypracovat detailní rozpočet domácnosti (fiktivní nebo skutečný)

Témata: Rozpočet; finanční plánování; finanční produkty; finanční riziko; fungování trhu; hospodaření státu

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email