Covid-19

AKTUÁLNĚ

PREZENČNĚ SE TĚŠÍME NA VŠECHNY 

VÝUKA PREZENČNĚ PROBÍHÁ DLE NORMÁLNÍHO ROZVRHU

I KDYŽ SITUACE, DLE INFORMACÍ, KTERÉ SE OKOLO NÁS OBJEVUJÍ VYPADÁ A V JINÝCH ŠKOLÁCH I DALŠÍCH INSTITUCÍCH OPRAVDU JE VÁŽNÁ A VARIANTA OMIKRON SE ŠÍŘÍ RYCHLE. MOHU VÁS UJISTIT (A KLEPU PŘITOM NA ZUBY) NAŠE ŠKOLA I KDYŽ SE NĚJACÍ POZITIVNÍ ŽÁCI OBJEVILI, NA TOM ZDALEKA NENÍ TAK ŠPATNĚ. POZITIVIT V POMĚRU K POČTU ŽÁKŮ I VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ŠKOLSKÝMI ZAŘÍZENÍMI JE POMÁLU A DOUFÁME, ŽE TO TAK VYDRŽÍ A VRCHOL PŘENOSU COVID-19 OMIKRON NÁS NESKOLÍ STEJNĚ, JAKO UŽ SE JEDNOU U PŘEDCHOZÍ VARIANTY STALO. DĚLÁME PROTO MAXIMUM. OBÁVÁ-LI SE NĚKDO ZE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NÁKAZY, JE SAMOZŘEJMĚ JEHO PRÁVO, ŽÁKA NECHAT DOMA. NEBOJTE SE OZVAT A POPŘÍPADĚ SE INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVIT KONKRÉTNĚ NA MOŽNOSTECH VAŠEHO DÍTĚTE. VZHLEDEM K NÍZKÝM POČTŮM DĚTÍ VE TŘÍDĚ, MÁME ŠIRŠÍ MOŽNOSTI NEŽ ŠKOLA S NAPLNĚNÝMI TŘÍDAMI PO 32 DĚTECH. VĚŘÍM, ŽE NÁM POMŮŽOU I JARNÍ PRÁZDNINY. BUĎTE OPATRNÍ, HODNĚ ZDRAVÍ A SÍLY.

 

 

 

Testování probíhá jednou týdně v pondělí, popřípadě v den, kdy přijde poprvé v týdnu do školy.

Testování probíhá 3-16.1. 2022 dvakrát týdně, od 17.1.2022 jednou týdně. Testovat se budou všichni žáci. Tzn. ty co jsou očkovaní i po prodělané nemoci.

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

 Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

 

–          Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy.

–          Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně;

V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest

·         nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

·         nesmí zpívat

·         používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,

·         při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

·         nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,

·         v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest)

 

 

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email