Petra Baumgartnerová

8. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 4.3.

Osmáci, pod níže uvedeným linkem na Vás čeká cvičení předložek se 4. pádem: https://www.umimenemecky.cz/doplnovacka-predlozky-se-4-padem-1-uroven/2437. Viel Spaß dabei!: )

9. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 2.3.

Kluci, dnes budete tvořit prezentaci s následujícím zadáním (u každého menu sestavte A) snídani, B) svačinu, C) oběd, D) svačinu, E) večeři včetně nápojů):

  1. Junkfood – Menü
  2. Supergesundes Menü
  3. Ihr reales Menü

Ocením nápaditost, použití obrázků, atd. U Vašeho jídelníčku bude prima vyfotit Vaši aktuální stravu a popsat jídelníček na konkrétním příkladu. Každý za prezentaci dostane známku.

7. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 2.3.

Milí sedmáci, zde jsou ke stažení slíbené věty na překlad. Hodně sil a energie!: )

8. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 1.3.

Milí osmáci, dnes si procvičíte předložky se 4. pádem. Ti z Vás, kteří ještě neposlali printscreen cvičení s číslovkami, nechť tak učiní. Link je následující: https://www.lehrerlenz.de/zahlen_20__100.html

6. + 7. TŘÍDA – OBČANSKÁ VÝCHOVA 26.2.

Milé třídy, níže naleznete zadání Vaší domácí přípravy. Pěkný předjarní víkend! 🙂

8. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 25.2.

Osmáci, Váš úkol v rámci tématu čísel je následovný: učebnice str. 69, cv. 3 (vypište SLOVY číslovky s otazníkem), dále učebnice str. 69/ cv. 4 B (opět vypište čísla SLOVY) a nakonec se podívejte na video. Z ukázky vypište všechna čísla, která uslyšíte. O čem video je? Příště se Vás zeptám německy:)

7. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 23.2.

Sedmáci, Vaším dnešním úkolem je vypracovat „Opakovací test“ z Vašeho PS, str. 23 a 24. Následně si přečtěte příběh ze strany 32 v učebnici a zodpovězte otázky v části 18/ b).

9. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 23.2.

Kluci, dnes si vyzkoušíte poslech ve Vašem PS. Strana 32, cvičení 15. Také si ze sešitů zopakujte časování slovesa „fahren„, dopravní prostředky a modální slovesa (časování + použití ve větě: např. Doma musím mýt nádobí.). V pátek 26.2. si během online hodiny napíšeme krátký test (cca 15 minut.) Kromě poslechu zde najdete i tabulku časování způsobových sloves.

8. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 22.2.

Osmáci, jak jsem slíbila, zde máte ke stažení dnešní domácí přípravu na téma číslovky. Hodně zdaru!: )

9. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 19.2.

Kluci, jak jsem slíbila, posílám zadání Vašeho dnešního domácího úkolu.

PS: str. 30/ 10 (roztřizování potravin a nápojů), 30/ 12 (poslech) + UČEBNICE: str. 33/ 14 (poslech dialogu).

6. + 7. TŘÍDA – OBČANSKÁ VÝCHOVA 19.2.

Milé třídy, šesťáci se budou dnes věnovat „Ideálu krásy“, sedmáci se budou pohybovat v tématu „Svoboda“. Na obě skupiny čekají poznámky do sešitů a několik otázek. Nespleťte si wordy: )

8. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 18.2.

Třído, dnes si procvičíte 4. pád neurč. členu podstatných jmen, správný pravopis a principy tvoření německých vět. Zadání je ve Vašem PS, str. 54, cvičení 8, 9 a 11.

9. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 16.2.

Kluci, dnešní úkol s tématem „Lebensmittel“ naleznete zde.

7. TŘÍDA – NĚMECKÝ JAZYK 16.2.

Třído, na dnešní domácí přípravu Vám ukládám dvě cvičení ve Vaší učebnici: 30/ 14b (otázky zodpovídejte do Vašich poznámkových sešitů) a poslech str. 31/ 16.

9. TŘÍDA – PRAKTICKÉ ČINNOSTI 15.2.

Deváťáci, zde naleznete zadání Vašeho dnešního úkolu – vyplnění dotazníku k pohovoru. Snažte se zodpovědět otázky vědomě, pravdivě a tak, jako byste byli skutečně na přijímacím pohovoru.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email