Romana Lejčková

Milí žáci, splněné úkoly a dotazy posílejte prosím na můj e-mail: romana.lejckova@gmail.com

MATEMATIKA 5. třída

Úkol do pátku 5. 3.

Učebnice str. 50, 51/6

Dobrovolný úkol

Úkol do čtvrtka 4. 3.

Úkol do středy 3. 3.

Učebnice str. 49/10, 11, 12

Úkol do pátku 26. 2.

Str. 48/5, 49/6

Úkoly do středy 24. 2.

Učebnice str. 44 – celá + pracovní list

Úkol do pondělí 22. 2.

Učebnice str. 41

Dobrovolný úkol

Procvičuj si desetinná čísla – klikni na odkaz

https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla-?trida=5

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

ANGLIČTINA 3. třída

Prázdninové úkoly – dobrovolné

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk/2510-3-rocnik

Úkol do pátku 5. 3.

Pracovní sešit strany 40 a 41.

Úkol do středy 3. 3.

Úkoly do pondělí 1. 3.

Uč se s videem slovní zásobu oblečení. Říkej nahlas.

Pracovní sešit str. 38/1 – vypracuj

Sleduj video. Jak se řekne „jeho?“, jak se řekne „její?“

Seznam se s velkými čísly

Budeme se učit, jak popřát k narozeninám. Poslechni si písničku.

Opakuj si slovní zásobu – tělo. Uč se s videem.

Zazpívej si a zacvič si

Abeceda pro všechny, kteří ještě potřebují opakovat

Procvičuj si angličtinu na:

https://agendaweb.org/

Uč se anglickou abecedu s písničkou

Trénuj abecedu při hře – klikni na odkaz

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown

Prázdninová angličtina

Uč se anglicky na školákově

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

ANGLIČTINA 4. třída

Prázdninové úkoly – dobrovolné

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time

Úkoly do čtvrtka 4. 3.

Pracovní sešit str. 35

Uč se říkat dny v týdnu

Poslouchej písničku. Který den v týdnu se tam objeví? Jak se tento den řekne česky?

O kterém dnu v týdnu se zpívá v této písničce? Zpívá se tam i o jiných dnech?

Úkol do pondělí 1. 3.

Uč se s videem školní předměty. What is your favourite subject?

Úkoly do čtvrtka 25. 2.

Pracovní sešit str. 34/2 Nejprve sleduj video. Pak se pusť do úkolu.

Nedávno jste vybarvovali vlajky Anglie a Walesu. Také jste se seznámili s hlavními městy Spojeného Království a s mapou. Sleduj video a opakuj si své znalosti.

Uč se nahlas s videem

Opakuj si počasí s videem

Uč se s videem, jak se v angličtině používají členy a/an/the

Uč se s videem nahlas

Udělej si kvíz

Nauč se písničku

Uč se slovní zásobu s videem

Prázdninová angličtina

Uč se anglicky na školákově

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

ANGLIČTINA 5. třída

Prázdninové úkoly – dobrovolné

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk/1927-5-rocnik/805-slovni-zasoba

Úkol do pátku 5. 3.

Pracovní sešit str. 38

Úkol do úterý 2. 3.

Uč. str. 44 / 2 – přečti si, co lidé dělají ve volném čase. 45/3 – přepiš věty z tabulky do sešitu a doplň chybějící slovesa.

Pracovní sešit str. 36/ 4

Poslouchej písničku a sleduj. Napiš jak se změní slovesa give, love, take ve 3. osobě čísla jednotného (he, she, it).

Sleduj video Sara´s Day. Pomůže ti s gramatikou a slovní zásobou. Dobrovolný úkol: Napiš, jak vypadá den jednoho z členů tvojí rodiny.

Úkol do pátku 26. 2.

Uč se s videem slovní zásobu. Napiš anglicky své oblíbené aktivity.

Úkol do středy 24. 2.

Pracovní sešit str. 35 – dokončit, str. 36/ 1, 2, 3, slovníček do 4C

Uč se nahlas s videem a udělej si test.

Další opakování s písničkou

Have got = mít

Procvičuj si s videem

Prázdninová angličtina

Uč se anglicky na:

https://www.umimeanglicky.cz/

ANGLIČTINA 6. třída

Prázdninové úkoly – dobrovolné

https://testi.cz/testy/anglictina/nepravidelna-slovesa-iii./

Úkoly do pátku 5. 3.

Pracovní sešit str. 75/ 3.8, 3.9, 3.10 – prostudovat. Poslední tři věty přelož. Piš do sešitu.

Úkol na známky: uč. str. 39/3b 39/4a – Vypracuj do sešitu

Pracovní sešit str. 30 a 31 – vypracuj

Watch the video. What did Anna do on holiday?

Úkol do středy 3. 3.

Učebnice str. 37/ 7. Opiš text pohlednic do sešitu a doplň chybějící slovesa v minulém čase.

Sleduj video. Které aktivity z videa také děláš o prázdninách? Piš anglicky do sešitu.

Úkol do pátku 26. 2.

Do školního sešitu napiš 6 pravidelných a 6 nepravidelných sloves (pokračuj v zápisu z hodiny)

Sleduj video a říkej nahlas otázky. Co znamenají slova „what?, what time?, when?“

Sleduj video podruhé. Stopni ho a opiš si všechny otázky do sešitu. Napiš k nim své vlastní odpovědi.

Opakuj si nepravidelná slovesa. Říkej nahlas. Napiš všechna nepravidelná slovesa, která se ve videu objevila.

Víkendový úkol

Opakuj si slovesa tak dlouho, dokud je nebudeš všechna umět.

Opakuj si minulý čas slovesa být. Uč se nahlas.

Uč se anglicky na:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-detail-6-trida

Uč se s videem minulý čas prostý (past simple)

Sleduj video a procvičuj si some/any = nějaký/nějaký, žádný

Uč se s videem was/were

Opakuj si zájmena s videem

ANGLIČTINA 7. třída

Prázdninová angličtina

Úkoly do pátku 5. 3.

Pracovní sešit str. 36

Učeb. str. 48 a 49 přečti si příběh The Tailor of Swaffham, Vypracuj úkoly 1, 2, 4 a, b, 5 do sešitu

Opakuj si místa ve městě

Úkoly do pátku 26. 2.

Učebnice str. 47/4 2. odstavec – napiš do sešitu a doplň členy a/an/the, pracovní sešit str. 35 – celá

Uč se nahlas s videem

Ověř si své znalosti v testu

Úkoly do pondělí 22. 2.

Pracovní sešit strany 32, 33, 34

Učebnice str. 44 přečíst – Our trip to London + 45/2 – vypracovat do sešitu

Úkoly do čtvrtka 18. 2.

Opakuji si slovní zásobu s křížovkami

Opakuj si slovesa s videem

Uč se s videem past continuous

Zhlédni video. Pomůže ti s gramatikou.

Prázdninová angličtina

Uč se anglicky na:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-detail-7-trida

ANGLIČTINA 8. třída

Prázdninová angličtina

Úkoly do úterý 2. 3.

Uč. st. 46 The burglar – přečti si příběh, do sešitu vypracuj 46/1, 47/2, 4. V prac. sešitě str. 35, 36, 37

Sleduj video. Jak se změní význam věty? – Stop eating. / Stop to eat. Pokud víte, pošlete mi odpověď.

Úkoly do středy 24. 2.

Učebnice str. 44 a 45, cvičení 1- 5 – vypracovat do sešitu

Pracovní sešit str. 34 celá

Rozšiřuj si slovní zásobu s videem

Uč se s videem, jak používat vztažná zájmena

Prázdninová angličtina

Uč se anglicky na:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-detail-8-trida

Uč se nepravidelná slovesa s videem.

ANGLIČTINA 9. třída

Úkoly do úterý 2. 3.

Uč. str. 45/4, 5 – vypracuj do sešitu + pracovní sešit strany 34 a 35

Sleduj video. Připomene ti, jak se správně tvoří otázky.

Úkol do středy 24. 2.

Reálie – GB and Northern Ireland – sleduj videa, dozvíš se základní informace a zajímavosti o Spojeném Království

Vytvoř plakát, který by mohl sloužit jako výuková pomůcka pro seznámení s reáliemi spojeného království (mapa, obrázky, základní informace). Přilož text národní hymny.

Úkol do středy 17. 2.

Vypracuj projekt podle zadání na str. 43 v učebnici (Project task)

Pracov. sešit str. 33

Uč se správnou výslovnost s videem.

Prázdninová angličtina

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-detail-9-trida

ZEMĚPIS 9. třída

Úkol do pátku 26. 2.

Prostuduj si nejprve v učebnici strany 74 – 89. Pomohou ti s odpověďmi.

Úkol do pátku 19. 2.

Úkol do 11. 2.

Zemědělská výroba, učebnice str. 66 – 73 – prostudovat a odpovědět na otázky (?) Do sešitu napsat výpisky.

Úkol do čtvrtka 4. 2.

Zemědělství ČR – vytvoř prezentaci

Prezentace musí obsahovat tyto informace: (Rozděl prezentaci na 6 částí a splň jednotlivé body zadání.)

1) Které zemědělské plodiny se převážně pěstují v ČR? Které druhy hospodářských zvířat se u nás převážně chovají? Jaké jsou produkty živočišné výroby? Připoj grafy s procentuálním zastoupením rostlinné a živočišné výroby.

2) Přilož mapy zemědělské produkce ČR.

3) Které významné firmy u nás se zabývají rostlinnou nebo živočišnou produkcí?

4) Zjisti, co jsou půdní druhy a půdní typy. Pojmy vysvětli a charakterizuj. Zjisti, co je půdní profil. Přilož obrázek s popisky. Přilož mapu ČR se zastoupením zemědělských půd.

5) Napiš shrnutí celé práce – Několika větami vyjádři nejdůležitější informace o zemědělství ČR.

6) Zjisti informace o tom, co je ekologické zemědělství. Vysvětli pojem bio produkt. Jaká kritéria musí biopotravina splňovat? Vyhledej logo, kterým jsou označeny bio potraviny.

Úkol do pátku 22. 1.

Průmysl ČR – vytvoř prezentaci.

Informace, které musí být obsaženy:

1) Jaká průmyslová odvětví jsou zastoupena v české republice (připoj graf, který vyjádří v procentech výskyt jednotlivých odvětví).

2) U jednotlivých průmyslových odvětví vysvětli, co přesně zpracovávají, těží nebo vyrábí. Uveď konkrétní příklady jednotlivých průmyslových podniků a také konkrétních výrobků.

3) Zjisti, jaké významné firmy se u nás v historii nacházely a jakými produkty se proslavily.

4) Připoj mapy se současným rozmístěním průmyslu v ČR.

5) Která průmyslová odvětví jsou u nás na vzestupu a která naopak ukončují činnost?

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 9. třída

Úkol do pátku 26. 2.

Sleduj video na téma komunikace. Napiš mi, co tě na přednášce nejvíce zaujalo. Které informace jsou pro tebe užitečné?

Trpaslík od Josefa
Toto uvařil Petr
Toto vyrobil Štěpán
To vařil Zdeněk
To pekl Kuba
To pekl David
To uvinula R. Lejčková

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email