Petr Halama

9. třída – Matematika

Kužel – U – str. 158 – 159

U – str. 158 – nadpis

U – str. 159 – modrý rámeček, načrtnout kužel

Poznámky poslat do 1. 4.

Zkoušení: podobnost rovinných útvarů a věty o podobnosti trojúhelníků, definice goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku, Pythagorova věta, vlastnosti jehlanu – úterý 30. 3.

9. třída – Fyzika

Zobrazení vypuklým zrcadlem – vlastnosti obrazu

Ke každé konstrukci z předchozích hodit určit vlastnosti obrazu a poslat do neděle 4. 4.

Zkoušení:

vlastnosti a zdroje světla, stín, zatmění Slunce a Měsíce

zobrazení dutým zrcadlem – základní pojmy:

optická osa, střed křivosti, vrchol zrcadla, ohnisko, poloměr křivosti, ohnisková vzdálenost, předmětová a obrazová vzdálenost, výška předmětu a obrazu, paraxiální paprsky

9. třída – Chemie

Plasty a syntetická vlákna – U – str. 46 – 48

Prostudovat článek a z učebnice napsat nadpis a vypsat a vysvětlit tučně vytištěné pojmy a shrnutí.

Zkoušení: přírodní látky – sacharidy, tuky, bílkoviny.

9. třída – Příprava na přijímací zkoušky z M

2016

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/09/novy-amos-statni-prijimacky-ostry-test-matematika-2:016.pdf

Test poslat nejpozději ve čtvrtek 15. 4. do 8:00 hod.

PS – geometrické výpočty – úlohy 1, 2, 3, 4

2017

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2016/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2017-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf

Poslat do pátku 9. 4.

2020 / 2

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2020/06/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2020-ctyrlete-obory-nahradni.pdf

Poslat do čtvrtka 1. 4.

2019

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2019-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf

Poslat do neděle 28. 3.

Přijímací test z matematiky 2018

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2018-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf

Řešení

Přijímací test z matematiky 2020

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2020/06/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2020-ctyrlete-obory.pdf

Slovní úlohy o pohybu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22176

Pro zájemce jsem naskenoval další pracovní listy.

Slovní úlohy o společné práci

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22177

Tabulky, diagramy, procenta

Algebraické výrazy, rovnice

8. třída – Matematika

Lineární rovnice

PL – 87 / 12 d, e, f, g, h, i

Příklady pošlete nejpozději ve čtvrtek do 8:00 hod.

Příklady na domácí procvičení

PL – vypočtěte 84 / 6 a – j a pošlete do 8. 4.

Podívejte se video, kde je vysvětleno řešení jednoduchých lineárních rovnic, a všechny tyto rovnice vypočtěte, proveďte zkoušku a pošlete do pátku 19. 3.

Počítání se zlomky – opakování

Zkoušení: vzorce pro úpravu výrazů, jednoduché rovnice a rovnice se závorkami

8. třída – Fyzika

Vodiče a nevodiče elektrického proudu – U – str.27 – 28

Vodivost pevných látek – U – str. 27 – 28

U – str. 27 – schéma 31a

U – str. 28 – shrnutí

Zkoušení: skupenské změny látek

8. třída – Chemie

Názvosloví kyslíkatých kyselin

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/81773

Utvořte vzorce kyslíkatých kyselin a pošlete do pátku 16. 4.

Zkoušení: názvosloví halogenidů a oxidů, názvosloví sulfidů, kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny, názvosloví bezkyslíkatých kyselin – značky prvků, oxidační čísla, vlastnosti kyseliny chlorovodíkové, názvosloví kyslíkatých kyselin

7. třída – Matematika

Racionální čísla

U – str. – 141 / 1, 2

U – str. 144 – 147 – nadpis a opsat všechny modré rámečky a tabulku

Poznámky pošlete 16. 4.

Zkoušení: Konstrukční úlohy, sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel

Videa nechávám, abyste se k nim v případě potřeby mohli vrátit.

Konstrukce trojúhelníků podle věty sus

Do sešitu udělejte celou konstrukční úlohu, tzn. rozbor, postup, konstrukce.

Konstrukce trojúhelníku podle věty usu

7. třída – Fyzika

Pascalův zákon

viz. poznámky z hodiny

Zkoušení – Výpočet rychlosti, dráhy a času – U str. 67 – 72 (76)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/55744

6. třída – Matematika

Dělitelnost – násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, znaky dělitelnosti, ciferný součet, rozklad na prvočinitele

Tabulka prvočísel

https://www.google.com/search?q=prvo%C4%8D%C3%ADsla+do+100&oq=prvo%C4%8D%C3%ADsla+do+100&aqs=chrome..69i57j0l2j0i22i30l7.16008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Zkoušení: sčítání a odčítání úhlů, osová souměrnost, osa úsečky a osa úhlu, dělitel a násobek, prvočíslo a číslo složené, znaky dělitelnosti 2, 5, 10

Videa nechávám pro případ, že byste se k nim potřebovali vrátit.

6. třída – Fyzika

Zkoušení – pátek 19. 3.

Hustota. Výpočet hustoty – U – str. 38 – 41

U – str. 40 – rámeček k zapamatování

U – str. 40 – 41 – Postup řešení fyzikálních úloh – 7 tučně vytištěných bodů

U – str. 40 – Převody jednotek hustoty

U – str. 41 – Př.

Výpočet hmotnosti a objemu – U – str. 42 – 44

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email