Petr Halama

9. třída – Matematika

Pravidelné mnohoúhelníky a hranoly. Povrch a objem jehlanu – U – str. 150 – 158

U – str. 150 – nadpis, vlastnosti čtverce, obdélníka, rovnoramenného a rovnostranného trojúhelníka, obecného a rovnoramenného lichoběžníku.

Opsat všechny modré rámečky a U – str. 151 / Vlastnosti pravidelných n – úhelníků

Úkol splnit a poslat do pátku 3. 3.

Zkoušení: podobnost rovinných útvarů a věty o podobnosti trojúhelníků, definice goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku, Pythagorova věta.

9. třída – Fyzika

Zobrazení vypuklým zrcadlem

Látku si vysvětlíme při online hodině.

Zkoušení:

vlastnosti a zdroje světla, stín, zatmění Slunce a Měsíce

zobrazení dutým zrcadlem – základní pojmy:

optická osa, střed křivosti, vrchol zrcadla, ohnisko, poloměr křivosti, ohnisková vzdálenost, předmětová a obrazová vzdálenost, výška předmětu a obrazu, paraxiální paprsky

9. třída – Chemie

Člověk a chemie – U – str. 45 – 46

Prostudovat článek a z učebnice vypsat a vysvětlit tučně vytištěné pojmy.

Poznámky prosím pošlete na mailovou adresu matematikafyzika1@seznam.cz do pátku 26. 2.

Zkoušení: přírodní látky – sacharidy, tuky, bílkoviny.

9. třída – Příprava na přijímací zkoušky z M

Přijímací test z matematiky 2020

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2020/06/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2020-ctyrlete-obory.pdf

Slovní úlohy o pohybu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22176

Pro zájemce jsem naskenoval další pracovní listy.

Slovní úlohy o společné práci

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22177

Tabulky, diagramy, procenta

Algebraické výrazy, rovnice

8. třída – Matematika

Rovnice se závorkami a zlomky

U – str. 132 / 7 b – e – dopočítat zkoušky

Poznámky poslat do středy 3. 3.

Příklady na domácí procvičení

PL – 80 / 5, 6, 7, 8 a 81 / 9 A, B, 11, 12

Vyřešené rovnice pošlete nejpozději 8. 3.

Zkoušení: vzorce pro úpravu výrazů, jednoduché rovnice

MO

8. třída – Fyzika

Elektrický proud. Jak znázorňovat jednotlivá zapojení – U – str.20 – 24

U – str. 21 – schéma převodů jednotek el. proudu

U – str. 22 – schematické značky, opsat tabulku a rámeček. Nadpis další kapitoly.

U – str. 23 – schéma zapojení žárovky, rámeček

Poznámky poslat do 7.3.

Projekt

Spalovací motory: Dvoudobý motor, čtyřdobý motor, vznětový motor, Wanklův motor

Reaktivní motory: proudový motor, raketový motor

Parní stroj

Rozsah minimálně jedna strana A4, velikost písma 12 a standartní řádkování, princip motoru bude podrobně vysvětlený a bude obsahovat alespoň jeden obrázek.

Zkoušení: skupenské změny látek

8. třída – Chemie

Názvosloví oxidů a sulfidů – U – str. 55 – 57

Zkoušení: názvosloví halogenidů a oxidů

7. třída – Matematika

Sčítání celých čísel

U – str. 127 / 10, 11, 12

PL – cv. 5, 6, 7, 8, 9 A, B. Vypočítat a poslat do neděle 7. 3.

Opakování – Porovnávání celých čísel

PL – 2, 3A, 4, 5, 6, 7, 8

Příklady pošlete do neděle 7. 3.

Zkoušení: Konstrukční úlohy, sčítání celých čísel – 17. 3.

MO

Videa nechávám, abyste se k nim v případě potřeby mohli vrátit.

Konstrukce trojúhelníků podle věty sus

Do sešitu udělejte celou konstrukční úlohu, tzn. rozbor, postup, konstrukce.

Konstrukce trojúhelníku podle věty usu

7. třída – Fyzika

Zkoušení – Výpočet rychlosti, dráhy a času – U str. 67 – 72 (76) – 17. 3.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/55744

6. třída – Matematika

Osová souměrnost. Shodné útvary – U – str. 113 – 120

PL vypracovat a poslat do pátku 5. 3.

MO

Zkoušení: sčítání a odčítání úhlů – 26. 2.

Videa nechávám pro případ, že byste se k nim potřebovali vrátit.

6. třída – Fyzika

Zkoušení – pátek 5. 3.

Hustota. Výpočet hustoty – U – str. 38 – 41

U – str. 40 – rámeček k zapamatování

U – str. 40 – 41 – Postup řešení fyzikálních úloh – 7 tučně vytištěných bodů

U – str. 40 – Převody jednotek hustoty

U – str. 41 – Př.

Výpočet hmotnosti a objemu – U – str. 42 – 44

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email