Miroslava Balínová

miroslava.balinova@seznam.cz

Konzultační hodiny: pondělí 11.15 – 12.00 hodin

Tělesná výchova 2. stupeň – od 17.5.

Jedeme podle původního rozvrhu: TV dívky – středa, TV chlapci – čtvrtek.

Tělesná výchova probíhá venku, takže se vhodně oblékněte. Ochrana úst a nosu při pobytu venku není povinná (v prostorách školy ano).

2. třída od 17.5. prezenční výuka (bez rotace)

PONDĚLÍ 10.5. (pro nepřítomné žáky)

ČJ: Abeceda, pracovní sešit str. 25/1, 26/1

Čtení: Josef Lada – Bajky, hlasité čtení

Matematika: Odčítání s přechodem přes desítku, pracovní sešit str. 8/1,2,4 a minutovky str. 2 (procvičování + do 100 s doplněním vhodných rozkladů)

ÚTERÝ 11.5. (pro nepřítomné žáky)

ČJ: Opakování tvrdých a měkkých souhlásek – diktát, abeceda – řazení, vytváření abecedního seznamu, pracovní sešit str. 26, čtení po rolích – čítanka str. 120, 121.

Matematika: Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku – píšeme vhodné rozklady, počítáme pak postupně. Pracovní sešit str. 8.

STŘEDA 12.5. (pro nepřítomné žáky)

ČJ: Opakování bě/pě/vě/mě, pracovní sešit str. 19. Abeceda, vytváření abecedního seznamu, pracovní sešit str. 27/1,2.

Čtení: Čtení básničky, přednes, čítanka str.122.

Matematika: Minutovky str. 3/cv. 5 (piš rozklady). Pracovní sešit str. 8/cv.8 a str.9/cv.7.

ČTVRTEK 13.5. – PÁTEK 14.5. (pro nepřítomné žáky)

ČJ: Abeceda, pracovní sešit str. 27, 36, vyprávění – pracovní sešit str. 30.

Psaní: Písanka str. 25.

Čtení: Tiché čtení – čtenářská dílna.

Matematika: Minutovky str. 3 (procvičování), str. 4/ cv. 7 – odčítání s přechodem přes desítku, písemné sčítání s přechodem přes desítku – pracovní sešit str. 9/ cv. 3,4. Rýsování úseček dané délky – sešit geometrie.

Další náměty k procvičování:

https://skolakov.eu/

http://rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz

http://cestina.hrou.cz

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email