Milada Baurová

baurova.zspernarec@seznam.cz

3.třída

VÝUKA  1.3. – 5.3. 2021

PO  1.3.

Nezaslání úkolů v daném termínu považuji za nesplněné …

Vyjm. slova (modrá) – str. 29 cv. 2,3,4 (i/y po V) kontrolu proveď podle Klíče a červeně zapiš počet chyb

Minutovky 1.díl  – str. 31 cv. 62 (písemné sčítání do 100 s přechodem 10)

DISTANČNÍ VÝUKA  9.00 – 10:00h   

Čtení/psaní – PÍSANKA   2.DÍL  str. 5 (nahoře); doplň tajenku (nezapomeň – tiskace)

ČaJS:  od 1.3. bude zadáváno učivo od p.uč. Knotkové

Tělesná výchova – podle možností si zkuste uskutečnit krátkou procházku venku (samozřejmě záleží na počasí) a ukázka na cvičení na doma: https://www.youtube.com/watch?v=gVBtPnMg7XI  Můžete mi poslat fotečku z procházky venku, kterou jste během týdne podnikli, udělá mi radost (a napíšu si k sobě známečku za aktivitu…).

ÚT  2.3.

Vyjm. slova (modrá) – str. 36 cv. 1,2,3 (tvar slova a slova příbuzná k vyjm. slovům po Z; doplňování i/y nejen po Z) POSLAT str. 36 OFOCENOU KE KONTROLE  dnes 2.3.   

M 2.díl + školní sešit – str. 27 cv. 2 řešení slovní úlohy (datum, zápis, výpočet a odpovědi)  POSLAT sl. úlohu  OFOCENOU KE KONTROLE dnes 2.3.

DISTANČNÍ VÝUKA  9.00 – 10:30h

Český jazyk 1.díl (zelená) – str. 72 cv. 1,2 (doplň vhodná slova do vět; doplň i/y u rčení)

Čtení/psaní: Čítanka str. 106 – 107 (pěkně si nahlas přečti); sešit Lv: napiš datum 2.března, nadpis „pohádky +  jméno autora a splň úkol: 1. Napiš alespoň 10 názvů pohádek, které jsou ukryty v této „pohádce“.

ST  3.3.

M 3.díl – dělení se zbytkem: str. 14 cv. 36 – píšeme pouze výsledek a do závorky zbytek př. 3:5=0 (3)

DISTANČNÍ VÝUKA  9.00 – 10.30h 

Český jazyk 1.díl (zelená) – str. 74 cv. 2 (užij ve větách slovní spojení – vyjm. slova po Z)

Čtení/psaní – PÍSANKA   2.DÍL  str. 5 (dole); slova s předponou vy-, vý-  POSLAT str. 5 OFOCENOU KE KONTROLE  dnes 3.3.   

Výtvarná výchova / Pracovní činnosti – pro všechny je tato práce povinná:  Pohyblivá zvířátka – inspirace:  https://www.youtube.com/watch?v=SlfYTmUVgEQ        vyber si podle vlastního uvážení 2 zvířátka a ta mi vyrobíš (housenka, koník, žába, beruška, méďa, ježek, vosa, had, chobotnice nebo ryba), potřebuješ: nůžky, fixy, barevný papír, lepidlo …    Pošlete mi fotečku do pátku 5.3. do 17h

ČT  4.3.

Minutovky 1.díl  – str. 32 celé (./: v oboru násobilky; písemné sčítání do 100 s přechodem 10)

Český jazyk – prac. listy z folie: Procvičujeme slovní druhy – Podstatná jména str. 3 cv. 3,4 POSLAT str. 3 cv. 3,4  OFOCENOU KE KONTROLE dnes 4.3.

DISTANČNÍ VÝUKA  9.00 – 10.00h

Vyjm. slova (modrá) – str. 33 cv. 14,15 (slova s předponou vy-, vý-  a  doplňování i/y po V)

Hudební výchova: k procvičení tvého sluchu si vyzkoušej, jaký jsi znalec pohádek – Poznávání  pohádkových písní https://www.youtube.com/watch?v=xGU5k2-TguI

PÁ  5.3.

Český jazyk 1.díl (zelená) – str. 75 cv.1 (doplň i/y a s označenými slovními spojeními napiš větu)

M 2.díl – zaokrouhlování na 100 a 10: str. 32 cv. 2,4; str. 32 cv. 7 (pouze vypočítej zelené příklady) POSLAT str. 32  OFOCENOU KE KONTROLE dnes 5.3.

DISTANČNÍ VÝUKA  9.00 – 10:00h 

POZN: Minutovky 1.díl si uschovej, již ho do školy nebudete nosit …

8. – 12.3. JARNÍ PRÁZDNINY

Nezaslání úkolů v daném termínu považuji za nesplněné …

PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

INFORMATIKA 4. a 5.třída

3.3. Ovoce a zelenina  v malování 3D NESPLNĚNO: 2 ŽÁCI (4.tř.) a 3 ŽÁCI (5.tř.)

24.2. Práce s text. editorem: Jídelníček NESPLNĚNO: 5 ŽÁKŮ (4.tř.) a 2 ŽÁKYNĚ (5.tř.)

17.2. Malování ve 3D: ZOO NESPLNĚNO: 1 ŽÁK (4.tř.) a 2 ŽÁKYNĚ (5.tř.)

10.2. Tvoření tabulky: Rozvrh hodin NESPLNĚNO: 2 ŽÁKYNĚ (5.tř.), pro 4.tř. dobrovolný úkol

ZEMĚPIS 8.třída

  • od 1.3. výuku převzala p.uč. Knotková

26.2. Jižní Evropa – Itálie, Španělsko SPLNILI VŠICHNI ŽÁCI

19.2. Západní Evropa – Francie,  Monako SPLNILI VŠICHNI ŽÁCI

12.2. Západní Evropa – Nizozemsko, Belgie,  Lucembursko: SPLNILI VŠICHNI ŽÁCI

5.2.  Západní Evropa – Británie a Irsko: NEODEVZDÁNO VČAS: 1 ŽÁK; NESPLNĚNO: 2 ŽÁCI a 1 ŽÁKYNĚ

22.1. Severní Evropa: NESPLNIL 1 ŽÁK

15.1. Státy střední Evropy: SPLNILI VŠICHNI ŽÁCI

8.1. Státy střední Evropy: NEODEVZDÁNO VČAS: 2 žáci

PŘÍRODOPIS 5.třída

  • od 1.3. převzala výuku p.uč. Knotková

23.2. Dětská práva:  prac. list NESPLNILI 3 ŽÁCI

16.2. Dětská práva: prac. list NESPLNILI 2 ŽÁKYNĚ

9.2. Závislost – výukové video

2.2. Návykové látky a zdraví: prac. list s otázkami SPLNILI VŠICHNI

26.1. Chráníme si své zdraví: PRAC. LIST POSLALI VŠICHNI ŽÁCI

19.1. 1.pomoc: Jak pomoci zraněnému: NESPLNĚNO 2 ŽÁKYNĚ

12.1. Zdraví a 1.pomoc: prac. list SPLINILI VŠICHNI ŽÁCI

5.1. Procvičování probíraného učiva: prac. list SPLNILI VŠICHNI ŽÁCI

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email