Markéta Česalová

Zástup: Mgr. Miroslava Balínová

miroslava.balinova@seznam.cz

ONLINE VÝUKA:

pondělí: 10 – 11 h. český jazyk + matematika

čtvrtek: 10 – 11 h. český jazyk + matematika

pátek: 10 – 11 h. český jazyk + člověk a jeho svět

Podrobnosti k online výuce máte ve svých emailech.

1. třída

PONDĚLÍ – 1.3.: ONLINE VÝUKA

ÚTERÝ – 2.3.

Snažíme se o zlepšování techniky čtení slov – slabikář str. 60/ 3. sloupec.

Psaní známých písmen – písanka str. 10 (dopiš zbývající řádky).

A ještě slíbená pohádka o slepičce a kohoutkovi…

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY

STŘEDA – 3.3.

ČTENÍ: Procvičujeme čtení slov – slabikář str. 60. Slova ve sloupcích čteme nahlas a pěkně vyslovujeme. Ve čtvrtek budeme číst tato slova spolu, kdo bude číst pěkně, vybarví si kytičku.

MATEMATIKA: Řešíme slovní úlohy. Pracovní sešit str. 32/4 a 5.

 1. Slovní úlohu si přečti.
 2. Řekni nahlas, co ses dozvěděl/a. Co víme.
 3. Co mám vypočítat?
 4. Řešili jsme podobné úlohy? Budu sčítat nebo odčítat?
 5. Úlohu znázorni, napiš příklad a vypočítej.

ČTVRTEK – 4.3.: ONLINE VÝUKA

PÁTEK – 5.3.: ONLINE VÝUKA

PONDĚLÍ 22.2.: ONLINE VÝUKA

ÚTERÝ 23.2. 2021

ČTENÍ: Procvičujte hlasité čtení ve slabikáři str. 58 (četli jsme na online hodině). Snažte se číst plynule a zřetelně vyslovujte.

PSANÍ: Napište v písance jednu řádku: U u.

MATEMATIKA: Procvič +/- do 10. Pracovní sešit str. 31/ cv. 5

STŘEDA 24.2. 2021

ČTENÍ: Přečtěte si ve slabikáři str. 58 otázky u zeleného puntíku. Čtěte nahlas a přemýšlejte, co daná slova mohou znamenat. Budeme si o to m povídat ve čtvrtek.

SLOVA MNOHOZNAČNÁ :: Béčko-Tc Štístkové

MATEMATIKA: Do sešitu M přepište a vypočítejte příklady z pracovního sešitu str. 31/ cv. 6.

Číselná osa 0-10 30x100cm (pro magn.tabule) | Demonstrační obrazy |DIPO

ČTVRTEK 25.2. ONLINE VÝUKA

PÁTEK 26.2. ONLINE VÝUKA

3. třída Čajs – 5. ledna

Lidé a čas

Dobrý den, včera jste četli v učebnici na straně 23 o naší dávné minulosti. Dnes si dočtete o středověku a novověku na straně 24 a pak vypracujete úkoly v pracovním sešitu na straně 23. Přeji hodně zdaru ve vaší práci!

3. třída Čajs – 7. ledna

Lidé a čas

Dobrý den, děkuji všem, kteří mi již poslali první lednový úkol. Ostatní tak učiní do konce týdne. A přidají i dnešní: Muzea mohou být různě zaměřená, například na hudbu, techniku, ale i na hračky nebo sport a jiné. V Pelhřimově mají muzeum plné zvláštností. Jak se těmto zvláštnostem říká cizím slovem, vám prozradí tajenka v pracovním sešitu na straně 24. Vypracujete také úkol 5 a 6 na stejné straně. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi, poradím vám.

3. třída Čajs 12. ledna

Báje a pověsti

Dobrý den, k našemu kraji se vztahují některé místní pověsti. Zkus vyhledat na internetu některou z nich a potom se nauč ji vyprávět. V pracovním sešitu na straně 25 vypracuj úkoly, které se k pověstem vztahují.

3. třída Čajs – 14. ledna

Báje a pověsti

Dobré ráno, dnes mám pro vás dobrou zprávu, nemusíte posílat žádný úkol v pracovním sešitu, ale pustíte si jednu úsměvnou pověst, která patří k našim nejznámějším. https://www.youtube.com/watch?v=bSwvfqCnCiY . Ten, kdo ještě nestačil najít nějakou místní pověst, najde ji a naučí se ji vyprávět. Byl to úkol z úterý. Pokud jste nenalezli blízkou místní pověst, určitě naleznete nějakou pověst z našeho kraje. Je totiž zřejmé, že kdo hledá, najde…

3. třída Čajs – 19. ledna

Co se u nás zachovalo z minulosti

V dnešní hodině se podíváme na některé památky v České republice, které jsou chráněné světovou organizací UNESCO. Tato organizace pečuje o kulturní dědictví. Památky najdete v učebnici na straně 27, celou stranu si přečtěte a pak vyluštěte křížovku v pracovním sešitu 27/1. Křížovku a další úkol, který dostanete ve čtvrtek, mi pošlete do konce týdne najednou. Hezký den!

3. třída Čajs – 21. ledna

Současnost a budoucnost

Dobrý den, podívejte se na obrázky v učebnici na straně 28 – 29. Každá doba i každá kultura má své představy o kráse a ošklivosti… Přečtěte si, co obrázky znázorňují. Dozvíte se, zda nevěsta ve středověku mívala bílé šaty nebo proč bývalo jídlo hodně kořeněné…Potom popros prarodiče, aby vám pomohli rozhodnout, které věci znali a využívali před 50 lety – v pracovním sešitu str. 28/1. Ať se daří!

Od 26. ledna – Česalová – nemoc.

4. třída Čajs – 16. října 23. října

– v minulé hodině jsme si povídali o prvním Přemyslovci, o kterém se dochovaly písemné zprávy. Jak se jmenoval? Jeho manželka se jmenovala Ludmila. O Ludmile víme, že jako babička vychovávala a vzdělávala svého vnuka Václava, který se později stal knížetem. Jaký byl kníže Václav? Co o něm víš? Jak se jmenoval jeho bratr, přezdívaný „Ukrutný“? Odpovědi napište do sešitu. Pokud jste něco zapomněli, použijte učebnici na straně 16. Do konce příštího týdne si ještě přečtěte pověst o Oldřichovi a Boženě a napište do sešitu jméno obce, kterou založil kníže Oldřich na počest svého prvního setkání s Boženou. Pověst a jméno obce musíš vyhledat na internetu. Přeji hodně zdaru v práci!

4. třída Čajs – pátek 23. října

Za vlády prvních Přemyslovců byla naše země porostlá nepřístupnými lesy. Lidé žili hlavně v nížinách kolem řek. Chudáci bydleli v dřevěných chatrčích, bohatí v kamenných domech, panovníci – kde bydleli panovníci a velmoži? Odpověď najdi v učebnici na straně 18. Také se podívej, jak se oblékali v té době prostí lidé. Na stejné stránce se dozvíš i to, kdo psal v té době knihy a jak. Až si vše přečteš, máš zde úkol, který budeš mít hotový do 7. listopadu: Vzpomeň si na pověst o Oldřichovi a Boženě. Jak si Oldřich po čase přivedl Boženu na Pražský hrad, narodil se jim syn Břetislav. Když vyrostl, stal se knížetem. Patřil k nejslavnějším českým knížatům. Měl stejně jako jeho otec velmi prudkou povahu. Byl smělý a ve všem podnikání neobyčejně úspěšný. Jméno Břetislavovo tak můžeme objevit i v názvu dnešního města Břeclav. Vyhledej na internetu vyprávění o tom, jak získal tento kníže svou nevěstu. Napovím jen, že se jmenovala Jitka. Nauč se příběh vyprávět.

4. třída – Čajs – 6. listopadu

Dobrý den, děkuji všem, kteří mi posílají ofocené úkoly na Messenger nebo mail. Někdo se dokonce nahrál na video a vyprávěl mi o Břetislavovi a Jitce. Vzhledem k tomu, že stávající situace vypadá dlouhodobě, musím vyzvat i ostatní, aby poslali své ofocené úkoly. V žákovské knížce máte nalepený lísteček s kontakty na mě. Dnešní úkol mi posílejte do 13. listopadu.

Nástupcem krále Václava I. se stal jeho syn Přemysl Otakar II. Byl to tvrdý a bezohledný válečník, za jeho vlády se území českého státu zdvojnásobilo. Pořádal mnoho válečných tažení a také v jedné bitvě potom zemřel. Přečti si v učebnici na straně 22, proč se mu říkalo král „železný“ a „zlatý„.

V době jeho smrti dovršil jeho syn Václav II. právě sedm let – chlapec mladší než vy, že? A přesto byl tak mladý uvržen do vězení – nejprve na jednom českém hradě a pak byl odvezen do Německa. Až po pěti letech se české šlechtě podařilo mladého Václava dostat zpět do země. Jako dospělý muž potom moudře vládnul a zavedl také nové peníze, kterými se po mnohá léta dalo platit v celé Evropě. Víš, jak se jmenovaly mince, které nechal razit?

Jeho syn Václav III. vládl po jeho smrti pouze jeden rok. Byl zavražděn neznámým vrahem. Protože byl mladý a neměl sám žádného potomka, skončila tak vláda rodu Přemyslovců a říkáme, že Přemyslovci vymřeli po meči.

Pošleš mi odpovědi na tyto 3 otázky:

 1. Proč se říká Přemysl Otakar II. – král „železný “ a „zlatý“?
 2. Jak se jmenovaly mince, které nechal razit král Václav II.?
 3. Třetí otázka je tak trochu badatelská – nenajdeš totiž na ni odpověď v učebnici. Na kterém českém hradě byl vězněn malý Václav II. než ho odvezli do Německa?

4. třída Čajs 13. – 20. listopadu

Rozkvět země za vlády Karla IV. /učebnice str. 26 – 27/

Karel IV. byl vynikající diplomat. Spory řešil jednáním, vyhýbal se válkám. Když jako princ přijel do Čech, království bylo zchudlé, všude panoval neklid. Na cestách řádily bandy loupeživých rytířů, obchod vázl, lidé si nebyli jisti svými životy. Pražský hrad byl tak pustý, že se v něm nedalo bydlet. Princ Karel se musel ubytovat v jednom z měšťanských domů na Starém Městě. Postupně začal vše velmi rázně uvádět do pořádku. Přestože neznal svou rodnou zemi, rychle si ji zamiloval a rozhodl se povznést ji mezi vyspělé země.

 1. Které významné stavby nechal postavit?
 2. Co bylo za stavbu „Karlštejn“ a k čemu sloužil?
 3. Jak byl nazván Karel IV. při jeho pohřbu?

Odpovědi posílejte nejpozději do 20. 11.

4. třída Čajs 20.- 27. listopadu

Život ve středověku – učebnice strana 30 – 31

Podívejme se, jak vypadal život lidí ve středověku. Nepište si celý text, jen přečtěte a odpovězte na 3 otázky do sešitu, které jsou ukryty v textu. Splněný úkol zase posílejte na můj kontakt do 27. listopadu. Co nenajdeš v textu zde, najdeš v učebnici.

Páni /bohatší šlechta/ bydleli v mohutných hradech a vlastnili mnoho vesnic a stovky poddaných. Zemané /chudší šlechta/ žili v nevelkých tvrzích a vlastnili často jen jednu vesnici. Nejpočetnější skupinou obyvatelstva na venkově byli poddaní. Odváděli poddanské dávky králi, šlechtě a církvi z úrody na svých polích. Lepší podmínky k životu měli bohatí sedláci. Nejhůř se žilo lidem, kteří nevlastnili žádné pozemky a museli pracovat na cizí půdě. Otázka č. 1: Jak se nazývali?

Ve městech byli nejbohatší obchodníci. Chudší, ale početnější skupina byli řemeslníci. Byli to např. mlynáři, pekaři, řezníci, hrnčíři, bednáři. Otázka č. 2: Najdeš v učebnici ještě další tři tehdejší řemeslníky?

Další obyvatelé měst žili ve velké chudobě, neměli žádný majetek a nazývali se městská chudina. Otázka č. 3: Kdo k ní patřil?

Přeji všem hodně získaných vědomostí při hledání odpovědí!

4. třída Čajs 27. listopadu

Dobrý den, dnes máte poslední hodinu před nástupem do prezenční výuky, tedy příště už se uvidíme ve škole. Byla bych ráda, abyste si utřídili informace, které jste při distančním studiu doma získali. Pokud vám něco nebude jasné, připravte si na 4. 12. otázky, ráda vám je zodpovím. Jako opakování panovníků z rodu Lucemburků se podívejte na prezentaci o Karlu IV. : http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/1_stupen/Vlastiveda/4.%20rocnik/Karel%20IV/Karel%20IV..pdf

4. třída – Čajs 8. ledna

Dobrý den, vezměte si, prosím, učebnici Vlastivěda 4 – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN. Na straně 46- 47 máte přehled nejstarších českých dějin. Podívejte se na časovou osu na události, které se v určitém čase udály a kteří panovníci vládli.

Potom zapište do sešitu odpovědi na tyto otázky:

 1. Kdy byl upálen Mistr Jan Hus?
 2. Od kterého roku nastoupili Habsburkové na český trůn?
 3. Kdy vládl Jiří z Poděbrad?
 4. Jaké je datum příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu?

Je to poslední hodina věnovaná dějinám v tomto školním roce, od příští hodiny se budete věnovat zeměpisu a to pod vedením paní učitelky Balínové. Hodně zdaru ve vaší práci!

1. třída čtvrtek 15.10.

Dnes si napíšeme do písanky na straně 24 první dvě řádky. Je to těžké, můžeš si tvar lístečku nejprve několikrát obtáhnout. Pak teprve budeš sám psát.

V Živé abecedě na straně 3 jste včera kroužkovali písmena barevnými pastelkami. Až se vrátíte do školy, ukážete mi vaší práci a určitě rozdám samé jedničky. Dnes si zopakujete čtení písmene P na straně 26 a řeknete rodičům několik věcí, které začínají na P /padák, písek, palma…/

V matematice si na stůl dej pět jablíček nebo pět jiných věcí, kdo má doma počítadlo, oddělí pět kuliček. Pak teprve budeš počítat příklady na straně 22. Současně počítáš i jablíčka na stole. V zeleném rámečku si dej pozor, zda budeš jablíčka přidávat nebo ubírat. Slovní úkol si znázorni kolečky – jak jsme to v škole dělali. Řekni si, kolik krtků už vylezlo z hromádky a kolik teprve vylézá…

Pokud budeš mít ještě chuť do práce, budu ráda, když si procvičíš učivo i zábavně na http://www.skolakov.eu Český jazyk 1. třída – Učíme se číst/Hlásky a písmena A, E, I, O + Matematika 1. třída – Počítáme do 5

1. třída pátek 16.10.

Dobré ráno přeji s krtečkem!

Doufám, že jste si před učením zacvičili alespoň krátkou rozcvičku. Pokud ne, zacvičte si. Ukažte rodičům, jak se před vyučováním rozcvičujeme ve škole a zda už zvládnete „pavouka“ či stoj na lopatkách /svíčku/. Také se už dotknete země prsty bez pokrčení kolen?

Já ano, hurá!

Dnes začneme se čtením. Klikněte na odkaz http://www.rysava.websnadno.cz , „odkazy k učivu pro první ročník“ (je tam obrázek aktovky)“ Nauč se číst – samohlásky“. Je to se zvukem, můžeš si číst s kamarádem z obrazovky. Pokud tě to půjde, klikni ještě na „Slabiky na P“. Kdo nemá možnost číst doma z tohoto odkazu, čte se mnou : A, I, Ó, e, u, E, á, y

pa, pů, pe, py, po, pí, pá, pu, pý, pé, pi, pó.

Potom si vezmi písanku na straně 24. Tužkou zkus namalovat lísteček ve vzduchu. Pak udělej další dva řádky.

V matematice procvičíme dnes odčítání. Budeme ubírat. Připravte si jablíčka, kostky či kuličky a uděláme dvě cvičení na straně 23.

V pátek máme vždy výtvarnou výchovu. Namalujte mi doma obrázek na papír – jak venku prší. Nebudete dělat jen čárky, ale pěkné kapky, do kterých zasvítilo slunce a byly krásně barevné. Po celém papíru – spoustu kapek. A kdo to zvládne, může zkusit i duhu. Víš, co je duha? Přeji s krtečkem hezký víkend!

1. třída pondělí 19.října

Dobrý den, vítám vás zase „ve škole“. Ještě jste nezapomněli básničku Spinky spinky? Postavte se, nadechněte se – nezvedejte ale ramena, potom pomalu, zřetelně vyslovujte každé slovo.

Spinky spinky

spinkalinky

usnul brouček

u maminky

U maminky

u tatínka

s nimi se mu

nejlíp spinká

Nezapomněli jste? Tak to je dobře. Brzy se naučíme další. Ale teď už se připravíme na psaní. Na stole máme písanku, papír s písmenem P, který jsem vám rozdala, obyčejnou tužku a pastelky. Sedíme tak hezky jako na obrázku:

Zbývá nám poslední řádka ve velké písance. Dokončíme ji. Nyní si vezmeme papír s písmenem P. Uděláme cvičení 1 a 2. Pozor u prvního cvičení – začínáme čarou shora dolů! U druhého cvičení prosím rodiče, aby pomohli dětem s písmenem D. Zároveň prosím o zpětnou vazbu, pište průběžně, jak vám to doma jde, můžete mi i ofotit práce, které děti doma dělají a také bych ráda věděla, jestli se vám daří rozkliknout odkazy ke čtení a zda děti doma podle nich čtou.

Teď právě začínáme zase číst. Klikni zde: http://www.rysava.websnadno.cz

Rozklikni aktovku u čísla 1 v odkazech a ve sloupci najdi tento název: „Klikni na správnou slabiku“. Napovím, že první obrázek je ponorka.

Šlo vám to? Hned pod tím je další odkaz, který má název: „Slabiky na S“, je se zvukem, tak máte i kontrolu, zda čtete správně. Postupně si opakujte i odkazy: „Slabiky na M“

„Slabiky na L“

„Slabiky na P“

V matematice si dnes uděláme jen jedno cvičení a to na straně 23. Jmenuje se „Znázorni a vypočítej“. Máš připravené kuličky, kostičky či jablíčka? Pokud ne, utíkej si pro ně.

Dnešní hodinu tělocviku doženeme doma, každý zvlášť. Ani jednomu z vás nejde skok přes švihadlo. A kroužení obručí jen někomu. Potěšilo by mě, kdybyste to doma zkoušeli. Máte obruč nebo švihadlo? Pokud ano, trénujte. Když to zpočátku nepůjde, nevadí. Krtek to taky zatím neumí, protože málo trénuje. Ostatně, viděli jste někdy krtka skákat přes švihadlo? Ten se raději prohlíží v zrcátku…

Zítra se naučíme nové písmeno – hádejte, jaké?

1. třída úterý 20.října

Dobrý den, vítám vás všechny, děkuji za fotky úkolů, které mi posíláte i za videa, na kterých vidím, jaké děláte pokroky ve čtení. Mám z toho radost. Protože máme mít dnes hudební výchovu, posílám malý hudební dárek. Můžete si při něm udělat rozcvičku než začneme.

A teď už do práce. Prohlédni si celou Písanku 1. díl, zda máš vyplněné všechny stránky. Pokud něco chybí – dopiš a až se vrátíme do školy, vše si vyberu a podívám se, jak se ti dařilo. Nyní si vezmi papír s písmenem P – včera jsme dělali cvičení 1 a 2, dnes si uděláme 3 a 4. Cvičení 5 nedělejte, to si uděláme až společně ve škole. Než začnete, podívejte se, zda držíte dobře tužku.

Perem ještě nepíšeme, ale obyčejnou tužkou. Tužka leží volně na prostředníčku jako v postýlce. Palec a ukazováček ji přidržuje. Správně rovně si sedni, nohy dolů – jako to bylo na obrázku včera.

Slíbila jsem vám dnes nové písmeno – uhádli jste jaké? Správně – T.

Otevři si Živou abecedu na straně 27 a na obrázku hledej slova začínající na T. Podívej se, jak vypadá velké tiskací T, malé tiskací t a také jeho psací tvary. Zkus si na čistý papír napsat několik velkých tiskacích T. Začneš rovnou čarou shora a potom přidáš zleva doprava rovnou stříšku. Jde ti to? Pak vyznač polohu písmene T v naznačených slovech v Živé abecedě tak, jak jsme to dělali ve škole u ostatních písmenek.

Přečti žlutý rámeček a růžový rámeček se slabikami. Kdo má počítač, pustí si se zvukem Slabiky na T v odkazu: http://www.rysava.websnadno.cz. Pokud vás to baví, je ještě další dobrý odkaz na čtení: http://www.naucsecist.cz

Dnes nemáme matematiku, ale ČAJS. Otevři si učebnici na straně 14, do strany 13 bychom měli mít vše dokončeno. Uděláme si první domeček. Povídejte si doma o vaší rodině, namaluj všechny členy své rodiny, řekni jejich jména.

Na závěr si společně zazpíváme:

My jsme žáci z Pernarce, někdy je nám do tance

písmena, číslice, snažíme se velice

Velmi rádi cvičíme, taky někdy zlobíme

když máme po práci , děláme si legraci

TO JSTE PĚKNÍ ROŠŤÁCI!

To jste teda rošťáci, slibovali jste, že si přinesete flétny a ještě ji nepřinesl nikdo!

1. třída středa 21.října

Školáci, vzbuďte se, dobré ráno!

Já si musím vzpomenout, jaké písmeno jsme se včera vlastně naučili?

Á – já už vím, T. Krtek si vzpomněl, vzpomeňte si také. Jaká slova začínají na T?

Krtek má pro vás hádanku: Máme ve třídě někoho, kdo má jméno, které na T začíná? Kdo neví, dám nápovědu. Je šikovná a sedí v první lavici…

Otevři si Živou abecedu na straně 27, čti znovu žlutý a růžový rámeček. Na straně 28 budeme z písmen skládat slabiky. Nechám na vás, kolik přečtete, alespoň jeden sloupeček. Někteří z vás již začínají číst slova. Pokud začínáte se slovy, přidávám odkaz: http://naucsecist.cz , kde jsou kromě slabik i jednoduchá slova na T, L, S, M, P se zvukem – pro kontrolu čtení. Ale nikoho nenutím, je to dobrovolné.

Vezmi si papír s opakováním písmene L, který jsem vám rozdala – udělej cvičení 1 a 2. Pak najdi na papíru takový čtverec, kde jsou napsaná tiskací a psací písmena L. Čtverec vybarvi žlutě. Zeptej se rodičů, které písmeno je malé psací L a to zakroužkuj ještě ve čtverci červeně. Můžeš i fixou. Zapamatuj si ho a otevři malou Písanku 2. díl. Co tam vidíš hned na první stránce?

Ano, je tam psací L – jako lampion, zkusíš ho barevně nejprve 5krát obtáhnout, ale opravdu 5krát! Já si to spočítám. Pokaždé si vezmi jinou barvu. Pak udělej dvě řádky. A nezapomeň na sezení a držení tužky.

Do matematiky dnes nic nepiš. Procvičuj nahlas zelený rámeček na straně 23. Jako pomůcku můžeš pořád používat počítadlo, jablíčka nebo kostičky…

Dnes máme mít tělesnou výchovu – zacvičte si doma a hlavně: Běžte ven na čerstvý vzduch!

1. třída čtvrtek 22.října

Dobrý den, viděla jsem včera vaše nové písanky a byla jsem celkově mile překvapená. Psali jste malé psací L a jediný malý nedostateček byl, že klička byla příliš „tlustá“. Dnes si napíšeme další tři řádky a zkusíme kličku udělat „hubenější“, ano? Jinak píšete pěkně na lince, nepřetahujete nahoru ani dolu. Tak vás chválím. Dnes už to bude těžší, dvě linky budete muset psát bez pomocného vzoru. Nebojte se, nadechněte se, uchopte zlehka tužku – a pusťte se do toho. Pokud to zvládnete s trpělivostí, krteček má pro vás dárek. Jaký? Nechte se překvapit, dozvíte se to až to napíšete. Jen až to budete hrát, zjistila jsem, že tam je jedna dvojice dvakrát. Tak ať vás to nesplete jako mě:

http://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=07FCC&size=48&p1name=%C4%8Clov%C4%9Bk

A pokračujeme v práci. Vezmi si papír s písmenem L, který jsem vám rozdala a splníš úkol 3 a 4.

Číst budeme v Živé abecedě na straně 28. Řekni, jaká písmena visí na stromě jako třešničky a jaké slabiky tvoří ve dvojicích? A kdo včera nepřečetl druhý žlutý sloupeček, dnes ho přečte. Pak je tam kocour, který si zpívá. Přečti – co zpívá? Zazpívej to znovu jako ten kocour.

V matematice dokonči stránku 23. Potom zkus počítat do pěti a zase pozpátku do jedné. A ještě budeš porovnávat čísla: http://www.naucsepocitat.cz/compare/?max=7&zero=

Pokud máš zvuk, uslyšíš i pochvalu, když správně odpovíš.

Dnes jsme měli mít pracovní vyučování. Budete pracovat doma – pomůžete rodičům. Třeba na zahradě -jako krtek s myškou.

1. třída pátek 23. října

Tak, děti moje vyvedené – máme tu pátek a to znamená, že si na dva dny odpočinete – vy i krtek. Jaké jsou to dny? Správně, sobota a neděle. Vyjmenuj teď všechny dny v týdnu. Víte, který den se narodil krtek? Přemýšlej – pondělí – narodil se krtek. Rýmuje so to? Ne. Úterý – narodil se krtek. Rýmuje se to? Ne. Středa – narodil se krtek. Rýmuje se to? Taky ne. Čtvrtek – narodil se krtek. A je to tady! Teď se to rýmuje. Krtek – čtvrtek. Říkáme tomu rým. Zkus vymyslet nějaké rýmy na slovo pes – ……… kluk – …….. krteček – ……..kravička – ………

V pondělí se zeptám, co jste vymysleli. Nesejdeme se ještě ve škole, ale tady – na stránkách školy. Pak budeme mít prázdniny. Nyní si, prosím, vezmi Živou abecedu, na straně 28 je pod stromem spadané listí – všechno listí přečti. Pak přečti ještě mašinku dole.

Vezmi si papír s L, vypracuj úkol 5. Prosím rodiče, aby pomohli zakroužkovat B. Ostatní tvary už znáš a pokud si nevzpomeneš, vyhledej je v Živé abecedě na straně 12, 24 a 26. Podepsaný papír si ukliď do desek, už ho nebudeš potřebovat. Cvičení 6 si napíšeme až ve škole. Do desek si dej, prosím, i podepsaný papír s písmenem P.

Do pondělí si dopíšeš v písance poslední tři řádky malého psacího L.

V matematice si zahraješ na paní učitelku /pana učitele/. Vezmi si červenou propisku, fixu nebo pastelku a oprav cvičení na straně 24 – hned první – jmenuje se:“ Je to pravda?“ Krteček ho počítal a udělal tam nějaké chyby. Najdeš je? Až to krtkovi opravíš, můžeš mu dát i známku. Další práci najdeš na http://www.naucsepocitat.cz/dicetonumber/?not=6 .

V učebnici Čajs udělej na straně 14 druhý domeček. Protože máme mít ještě výtvarnou výchovu, dokončíš i třetí domeček v rámci výtvarné výchovy. Proč? Protože je to vybarvování.

Já vybarvuji s vámi!
Hezký víkend, odpočiňte si!

1. třída pondělí 26.října

Dobrý den, tak jaké rýmy jste vymvsleli? pes – já vymyslela les…, víte co? Pošlete mi, kdo může – video, jak vymýšlíte rýmy na slova pes, kluk, krteček, kravička. Hlavně ať vás nenapadne krteček – bl……… raději hrneček nebo něco jiného. To bychom krtka urazili. A také můžete vymyslet vlastní rýmy – třeba pátek – krtek má svátek. Moc se mi osvědčilo, jak posíláte stále videa, kde čtete. Mám vždy z každého pokroku obrovskou radost. Myslela jsem, že bychom se mohli vidět, kdo s tím souhlasí – poslala bych sdílení videa s rýmy ostatním spolužákům ze třídy. Prosím rodiče, ať přidají poznámku – souhlasím se sdílením. Pokud tam nebude souhlas, nikomu vaše video nepošlu. Už se těším na vaše rýmy! Kdo nemá možnost poslat video, řekne mi rýmy až ve škole.

Do konce týdne si, prosím, vypracujte druhou stranu v nové malé písance. Máte hotové l, nyní budete psát e. Rozdělte si stránku na víc dní, nepište to najednou! A všimla jsem si na fotkách, které posíláte, že někdo má při psaní „promáčknutý ukazováček“ – možná je to jen, že se při focení příliš snažil a držel tužku křečovitě. Je těžké to na dálku ohlídat. Tak prosím rodiče – všímejte se i těchto zdánlivých „maličkostí“. Aby si děti nezafixovaly křečovitý úchop.

Nezapomeňte o prázdninách hodně číst slabiky! Hlavně v Živé abecedě na straně 28 – 29. Snad se brzy uvidíme zase spolu:

Zde jsou odkazy na procvičování do 2. listopadu:

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/procvicovani-a-e-i-o-u/prvni-hlaska-ve-slove-a-e-i-o-u/

1. třída 2. listopadu

Dobrý den, v pondělí 2. listopadu nabízím prostor k vyzvednutí osobních věcí žáků ze třídy – věci na VV, TV, také mohu zapůjčit švihadlo či obruč k trénování doma – od 9,15 do 9,45. Od 10 hodin máme poradu a tak nebudu k zastižení ani telefonicky. Úkoly pro žáky proto vkládám na tento den již teď.

Živá abeceda – strana 29 – procvič si krátké a dlouhé slabiky v prvním cvičení. Pod tím tužkou spoj správný obrázek se správnou slabikou.

Písanka – na straně 3 obtáhneš 5krát malé psací písmeno i a pak se pokusíš úhledně napsat volnou rukou dvě řádky. Vkládám postup psaní písmen i na další dny.

Najdi si list s písmenem M a vypracuj cvičení 1 a 2.

V matematice dnes nebudeme dělat do sešitu, ale budete sčítat: https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-1-trida

ČAJS – strana 15, vybarvíš všechno, co je potřeba pro miminko.

Děkuji všem, kteří posíláte svá videa a fotky, píšete o svých zkušenostech s dětmi doma, povzbuzujete je, komunikujete se mnou. Společně to zvládneme.

1. třída úterý 3. listopadu

Dobrý den vám všem, dnes máme mít hudební výchovu, tak se přivítáme písničkou:

Společně se ji naučíme ve škole. Doufám, že jste dostatečně naladěni na práci, protože právě začínáme.

Otevřete si písanku na straně 3. Uděláte tři řádky. Je dobré si před vlastním psaním zkusit písmeno ve vzduchu, na stírací tabulku – kdo má doma – nebo na větší papír. Brzy už začneme psát perem, tak se snažte do písanky psát co nejúhledněji.

Teď si otevřeme Živou abecedu na straně 29. Čteme znovu červený puntík – krátké a dlouhé slabiky a pak přečti spojené slabiky s obrázky. Říkej si mo- jako motýl, pa- jako pavouk… chtěla bych vás slyšet, kolikrát jste se spletli. Nebo to někdo dokáže přečíst bez chyby? Prosím rodiče, zda by mi neposlali zase videa se čtením těchto slabik s obrázky. Ráda bych viděla jak se čtením pokračujete. Pokud by vám nevadilo se sdílet se čtením s ostatními dětmi ze třídy, napište tam zase souhlasím se sdílením a já vaše videa pošlu. Kdo nechce sdílet – napíše nesdílet.

V učebnici Čajs na straně 15 popros rodiče, aby přečetli básničku Máme miminko. Potom se zamysli, co bys dal miminku na hraní a co ne – co by bylo pro miminko nebezpečné a proč. Správné hračky namaluj do rámečku.

Pro bezpečnou cestu do školy si ještě zopakuj jak se přechází ulice a některé dopravní značky na tomto odkazu:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/dopravka1.htm

Zazpívej 
se mnou, ještě aspoň jednou
novou písničku
podívej
se mnou, kde si krtek jednou
koupil dýničku

Tady jsem si koupil tu dýni na včerejším obrázku!

1. třída středa 4. listopadu

Dobrý den milí rodičové, včera k večeru zažil můj „vetchý“ mobilní telefon zn. Aligator menší kolaps, když byl v jednu chvíli zahlcen spoustou malých čtenářů. Ale ten zážitek za to stál! Až na nového žáka v naší třídě se zapojili všichni! Děti opravdu dobře čtou, chválím vaši práci doma. Někteří žáci se sdíleli i s dlabáním dýní, kroužením obručí, domácími mazlíčky. Za vše moc děkuji a jsem ráda, že mi necháváte nahlédnout tak trochu do vaší „domácí kuchyně“. To však neznamená, že usneme na vavřínech, naopak, pustíme se hned s chutí do další práce.

Připravte si, prosím, písanku na straně 3 a dopíšeme stránku. Nemusím, doufám, opakovat, že budete rovně sedět a držet vzorně tužku! Písanku ještě neuklízejte.

V Živé abecedě na straně 30 si všimneš, jak ze slabik vznikají slova v prvním cvičení. Ve žlutém rámečku druhého cvičení pak přečteš slabiky a zkusíš sám poskládat vlastní slova.

Na papíru s písmenem M si uděláte ještě cvičení 3 a 4. Pak si můžete papír uklidit do desek, už ho nebudete potřebovat, cvičení 5 si uděláme až ve škole.

V matematice na straně 24 řekneš a napíšeš ke každé kartě 2 příklady. /Je to vedle cvičení, kde si opravoval krtkovi špatné příklady./ Pak si ještě znovu vezmeš písanku a vzadu na poslední stránce napíšeš řádku krásných jedniček.

Zkusíš zobrazovat čísla na číselné ose:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-ciselna-osa-do20-1-uroven/4237

Toto už je pouze dobrovolné – pamětné počítání si procvičíš na:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do5.htm

nebo na:http://www.naucsepocitat.cz/small/?not=4&max=6&zero=&hide=

Komu nepůjdou otevřít odkazy, procvičí si ještě na straně 24 v matematice zelený rámeček.

Dnes si místo tělocviku zacvičíš s hudbou: https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky

1. třída čtvrtek 5. listopadu

Dobrý den, dnes začneme čtením. V Živé abecedě na straně 30 jste četli žlutý rámeček. Někomu se podařilo vymyslet svá slova na slabiky a teď si svá slova označíte barevnou pastelkou – já třeba našla pá-lí, tak bych obě slabiky vybarvila červeně. Pak jsem našla pi-la, tak bych si vzala zase jinou pastelku a obě slabiky bych zase vybarvila. Zkuste to i vy. Komu to ještě nepůjde, tak bude poctivě číst jen slabiky.

Teď si procvičte ruce a prstíky před psaním a vezměte si písanku na straně 4. Máte tam u jako udice. Zkusíte 5krát obtáhnout a uděláte dva řádky. Vzadu na poslední stránce /33/ se už pomalu přesuneme do matematiky a opakujeme řádku krásných dvojek.

V matematice budeme rozkládat čísla do 5. Připrav si 5 kolíčků na prádlo, bonbóny, kostky či jiné pomůcky, které doma používáš. Teď klikni: http://www.naucsepocitat.cz/decomp/?first=2&second=1&operator=&max=6&zero=&hide=&guess – pokud správně vypočítáš příklad, vždy můžeš kliknout na zelený rámeček s „ano“ a někdo tě pochválí…

Potom vypočítej v matematice patnáct příkladů v tabulce na straně 24.

To je dneska všechno, těšte se zítra – naučíme se novou básničku!

1. třída pátek 6. listopadu

Dobrý den, máme tu poslední pracovní den tohoto týdne. Tak se s chutí pustíme do práce!

V Živé abecedě na straně 30 si zkusíme poskládat tři slova, ukrytá pod žlutým puntíkem. Dám nápovědu pro toho, kdo si neví rady. První slovo je osoba, která tě má ráda úplně nejvíc na celém světě. Druhé slovo je jméno jednoho žáka z naší třídy a třetí slovo je prasečí mládě. Tužkou dopiš slova do rámečků velkými tiskacími písmeny tak, jak jsme se učili ve škole. Vždy začínejte písmeno shora!

A je tu, divte se nebo ne, poslední stránka Živé abecedy. To jste udělali ale už velký kus práce, viďte! Stojí tam král a má v ruce klíč. Něco vám vypráví. Prosím rodiče, aby vám přečetli prvních pět řádek. Pak budete číst slabiky z poslední stránky a budete dávat pozor, jsou tam namíchané krátké i dlouhé slabiky a všechna písmena, která jste se doposud naučili.

Vyskočte, procvičte si ramena, celé paže, zápěstí i prstíky jako ve škole a jdeme psát.

V písance na straně 4 – tři řádky u. Pak na konci na straně 33 řádku krásných trojek.

V matematice na straně 24 vyznačíš příklady pokaždé jinak. Kdo neumí udělat srdíčko, může místo toho dělat čárky. Můžeš si tvary vyzkoušet na velký papír nanečisto.

Počítání puntíků a psaní čísel je dobrovolné a najdeš ho na: http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/zapis-pocet-puntiku-1-6

V učebnici Čajs na straně 16 si povídejte, jak oslavuje narozeniny rodina na obrázku. Je to úkol s prvním domečkem.

Do pondělí se naučíte básničku, kterou jsem vám nahrála na video a posílám všem rodičům přes Messenger. Pro rodiče: Je to natočené ve třídě – pro větší autentičnost.

Ahoj děti, nebuďte zalezlí o víkendu jako já v domečku u televize, běžte se proběhnout ven!

1. třída pondělí 9. listopadu

Dobrý den, než začneme se psaním, procvičte si ruce – viz výše video:

Na straně 4 v písance dokončete u. Teď už umíte napsat psací l, e, i, u. Poslední řádku si nahlas přečtěte a pak na straně 33 udělejte řádku krásných čtyřek.

V Živé abecedě si znovu přečtěte na straně 31 všechny slabiky. Tím jsme Živou abecedu ukončili.

Dnes si poprvé otevřeme Slabikář. Někdo z rodičů, prarodičů nebo starší sourozenec vám přečte básničku na straně 4. Vy si zakroužkujete všechna M nebo m, která v básni najdete.

http://www.naucsecist.cz/m/syllables/?not=19

V matematice si dokončíte stranu 24.

Na odkazu, který vkládám, si budete počítat puntíky a přiřadíte je k číslu: http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/pocitani-puntiku-1-6

1. třída úterý 10. listopadu

Milé děti, dnes začneme písankou. Pěkně si sedněte a poslouchejte. Budeme psát čárku nad písmeny. Pamatujte si, že ji napíšete vždy shora dolů! Nemohu vás zkontrolovat, tak poprosím rodiče, aby dohlédli při psaní. Na straně 5 uděláte první řádku dlouhých čárek a pak další 4 řádky nad písmeny. Pořád jako když prší, jak jsme to dělali ve škole v uvolňovacích cvicích – shora dolů, našikmo. Na straně 33 ještě krásné pětky. Nejprve krček, bříško, praporek…

Nyní si vezměte Slabikář. Na straně 5 čtěte slabiky a skládáte jednoduchá slova. Čtení si procvičíte ještě na:

http://www.naucsecist.cz/m/words/?not=8

Na deskách slabikáře najdeš abecedu. Dej si prst na první velké tiskací písmeno A. Teď si celou abecedu poslechni, prstem ukazuj přitom písmena a uvidíš, která už umíš.

https://www.youtube.com/watch?v=9hzdFuylp0w

V úterý nemáme matematiku, ale Čajs. Na straně 16 namalujete v rámečku dárky, které by udělaly radost ve vaší rodině. V posledním rámečku namaluj, co by potěšilo tebe.

Dnes jsme měli mít hudební výchovu. Pusť si písničku z minulé hodiny – Dělání – už ji umíš? Dnešní píseň je Ach synku, synku .https://youtu.be/nZocqnfQa6E

Hezký den!

1. třída středa 11. listopadu

Dobrý den, pokud jste se rozcvičili, otevřete si písanku na straně 5 a dopište stránku. Pozor na dlouhé psací ů, kroužek nesmí být příliš velký ani tak malý jako tečka. Ten, kdo bude psát hezky, bude od pondělí už psát perem.

Ve Slabikáři na straně 5 si přečti celá slova v domečcích a pod nimi psaná m a slabiky s psaným m. Pokud ti to jde, vybarvi si kytičku na konci stránky. Za pět vybarvených kytiček dostaneš ode mě samolepku. Pak otoč a v říkadle na straně 6 pod obrázkem klauna, který hraje na trumpetu, zakroužkuj všechna t. Vidíš, jak vypadá trumpeta? Znáš i jiné hudební nástroje?

Čtení si pak procvičíš znovu jako včera na stejném odkazu: http://www.naucsecist.cz/m/words/?not=8 Pokud si nebudeš jistý, zda slovo čteš správně, klikni na slovo a ono ti napoví.

V matematice na straně 25 vybarvíš prvního a třetího lyžaře červeně, druhého a pátého modře. Pak doplníš číselné řady a vypočítáš tři rámečky na sčítání. Vezmi si k tomu 5 kolíčků na prádlo nebo pět jiných věcí, které doma najdeš! Je to důležité – dnes to není jen obyčejné sčítání, uvidíš – je to těžší.

1. třída čtvrtek 12. listopadu

Dobrý den, dnes vás čeká složitější psaní. Rozcvičte si ruce a pustíme se do toho. V písance na straně 6 jsou první slabiky napsané psacím písmem. Napište 3 řádky.

Ve Slabikáři čtěte na straně 7 slabiky na t a potom si je opakuj ještě na odkazu:

http://www.naucsecist.cz/t/syllables/?not=19

Pro uvolnění a odlehčení je tu pexeso na vyhledávání dvou stejných písmen abecedy:

https://www.pexeso-online.cz/hrat/vyukove/abeceda2/?n=36&b=std&d=rect&p=h&f=&i=1

V matematice si vypracujte příklady na sčítání a odčítání na straně 25. Je tam nápis „Vypočítej“. Toto cvičení je na známky, chtěla bych po rodičích, aby mi poslali do konce týdne video, kde uvidím, jak děti nahlas cvičení počítají. Mohou při tom použít 5 kolíčků nebo čehokoliv pro názornost.

Další odkaz na počítání s obrázky je už dobrovolný: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/podzimni-uroda/priklady.html

Možná už se brzy uvidíme, ale nechci to zakřiknout…

1. třída pátek 13. listopadu

Dobrý den, pokud se nic nezmění, nastoupí prvňáci do školy ve středu 18. 11. Je třeba, aby měli s sebou vždy roušku. Ve středu si přinesou roušky dvě, jednu v sáčku, kterou mi odevzdají a budou ji mít u mě schovanou. Druhou musí mít, bohužel, stále na obličeji. Další pokyny napíši v pondělí.

A teď k dnešní práci. V písance si napíšeme slabiky do konce stránky 6. Pokud se vám to hezky podaří, budete od pondělí, jak jsem slíbila, psát již perem.

Ve Slabikáři čtěte na straně 7 domečky, kde jsou slova a krátké věty. Pokud se to nedaří, procvičuj ještě:http://www.naucsecist.cz/m/words/?not=8

nebo: http://www.naucsecist.cz/t/syllables/?not=19

Komu to naopak jde, může zkusit:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f9a8555bc78d obrázková slova – řeš úlohy.

Pod domečky se podívej, jak se píše psací T t a také přečti. Pokud to do pondělí zvládneš přečíst, můžeš si vybarvit další kytičku.

V matematice dopočítej stranu 25. Hezký den.

1. třída pondělí 16. listopadu

Dobrý den, milí rodiče a žáci, ve středu se tedy děti vrátí do školních lavic, nebudou mít tělesnou výchovu a hudební výchovu, místo těchto hodin zařadíme matematiku a český jazyk. Budeme chodit na procházky a velmi často větrat. Bylo by dobré, aby děti chodily do školy ve sportovním oblečení, na ven teple oblečené.

V pátek jsem slíbila, že od pondělí budeme psát perem. V písance na straně 7 si obtáhnete pastelkami 5x psací písmenko a, potom zkusíte pokračovat tři řádky perem. Komu se nebude dařit, vezme si ještě tužku, není to žádná ostuda. Já se ve škole podívám, jak vám to šlo a podle toho u pera zůstaneme nebo se ještě vrátíme k tužce.

Ve Slabikáři na straně 8 se podíváte na všechny čtyři podoby písmena L a zakroužkujete L l v básničce.

Pak budete číst slabiky na straně 9

Na uvolnění si zahrajte s Michalem „Písmenkový vláček“. Stahujte písmenka shora dolů na vláček, písmeno, které bude správně otočené, vám tam zůstane, ostatní zmizí. Až doplníte všechna písmena, slovo na vláčku přečtete. https://decko.ceskatelevize.cz/abecede-s-michalem/pismenkovy-vlacek

V matematice počítejte sáňkaře, sněhové koule, sněhuláky a hokejisty na straně 26. Dobrovolné procvičování v matematice: https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-1-trida

V učebnici Čajs na straně 17 si povídejte o tom, kdo se zachoval na obrázcích správně a kdo špatně.

Ahoj děti, už se na vás ve škole moc těším!

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email