Danuše Brabníková

UČIVO ONLINE VÝUKY 10.5. – 14.5.

PŘEDMĚTUČIVOÚKOLY
Český jazyk podmět, přísudek,
věta jednoduchá, souvětí
PS 56/2
57/1
Matematikazlomky, sčítání zlomků, čísla do 10 000Zajímavé počítání
34/3 , 38/2

UČIVO PRO NEPŘÍTOMNÉ ŽÁKY 3. – 7.5.

Český jazykPS str. 59 – 60
MatematikaZajímavé počítání str. 22,25,26,27,30,33,35,36,38,39

UČIVO PRO NEPŘÍTOMNÉ ŽÁKY 19.4. – 23.4.

Český jazyk PS str. 44,45,46,47,48
MatematikaNarýsuj obdélník KLMN , KL – 6cm,LM – 4 cm,
vypočítej jeho obvod, nauč se římské číslice do 100

UČIVO NA TÝDEN 26.4. – 30.4.

předmětučivoúkoly
Český jazykSlovesa : osoba, číslo, čas
koncovka – í v přítomném čase
koncovky podst. jmen ( vzory )
PS str. 50/1,
51/ 1
Matematikaodhady výsledků, zaokrouhlování
slovní úlohy , písemné +,-
Zajímavé počítání
str. 26/5,6 ( pouze výpočty )
27/2

UČIVO NA TÝDEN 12.4. – 16.4.

předměttémaúkoly
Český jazyk
Maskulina – životná, neživotná
vzory pán, hrad, muž, stroj
1. a 4. p. vzoru pán v plurálu

PS 38/2
39/3
Matematika
Diagramy a tabulky
jednotkový čtverec
rozšiřující učivo – počítání do
1 000 000 zpaměti


PS 55/1
56/2UČIVO NA TÝDEN 6.4. – 9.4.

předměttémaúkoly
Český jazyk
Maskulina – životná, neživotná
vzory pán, hrad,muž,stroj

PS str. 35/2 dokonči
36/2
Matematika
Obvod obdélníku
konstrukce trojúhelníku
počítání se závorkami
slovní úlohy

PS str. 50/3
51/2

procvičuj si ČJ

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html

Matematiku

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/hratky-v-listi/priklady1.htm

UČIVO NA TÝDEN 29.3. – 31.3.

předměttémaúkoly
Český jazyk
Maskulina – životná
neživotná

PS str. 34/2
Matematika
Obvod obdélníku
konstrukce trojúhelníku
dělení 10, 100

PS str. 42/2
43/2

Podívej se na velikonoční pohádku

UČIVO NA TÝDEN 22.3. – 26.3.

předměttémaúkoly
Český jazyk

Rod ženský – vzory
píseň, kost
koncovky
skloňování feminin
PS str. 27/2
PS str. 31/1 – do ČJ – Š
MatematikaObvod
zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce
slovní úlohy
na každou hodinu si připrav papír A4, kružítko,pravoúhlý trojúhelník
PS str. 40/3
PS str. 41/6

předměttémaúkoly
Český jazyk

Rod ženský – vzory
přiřazování ke vzorům, koncovky ,
skloňování feminin

PS str. 24/2
PS str. 25/3 – dokonči po výkladu
Matematika
Konstrukce obdélníku a čtverce
opakování násobilky
porovnávání čísel do 10 000,
vzájemná poloha přímek

PS str.39 / 1
PS str.39/4

Milé děti , přeji vám příjemné prázdniny a za týden se těším na viděnou.

Vaše paní učitelka Brabníková

Zlatíčka, vkládám něco na zahnání nudy

Rozpis online výuky pro 4.třídu 1.3. – 5.3. 2021

předmět téma úkoly
Český jazyk
podst.jména
rodu ženského
popis rostliny
opakování neuter

PS II 14/2 popiš vlastního psa
19/2
20/ 1b- vypiš neutra ( do ČJ Š) ( zbytek vypracujeme společně)
Matematika
Rozvinutý zápis čísla,
pravoúhlý trojúhelník
slovní úlohy na rozvoj finanční gramotnosti

PS II 36/ 2
36/ 3

Rozpis online výuky pro 4.třídu 22.2.- 26.2.2021

předmět téma úkoly
Český jazyk podst.jména rodu středního ( neutra)
vzory, pravopis v koncovkách
popis psa
PS II
13/1
PS II
13/2 5.-8. věta
vypiš a urči do ČJ Š
Matematika Rozvinutý zápis čísla
finanční gramotnost
PS II
29/ vypočítej správně
PS II
31/ vypočítej správně
ČaJS vložím v pondělí

Dobrý den, od pondělí začínám fungovat. Rozpis hodin online ve FB skupině a zde

Vážení rodiče, vzhledem k nutnosti zástupu další nemocné kolegyně, převezmu částečně prezenční výuku v 1.třídě. Nabízím možnost přesunu online hodin na odpoledne. Máte – li zájem, kontaktujte mě . Dana Brabníková

rozpis učiva 25.1. – 29.1.2021

předmět téma úkoly
Český jazyk podstatná jména – rod,číslo,vzor ,pád
pádové otázky
opakování pravopis VS
PS
I. díl
71/2
72/3
Matematika přirozená čísla do 10 000
slovní úlohy
PS 17/1
18/3
19/3
ČaJS vlastnosti látek
jednotky

shlédni několikrát toto video a splň úkoly na slide č.11 ( vložím jako text do FB skupiny )
https://slideplayer.cz/slide/11482979/
přepsat výpisky do sešitu

Aktualizace 22.1. video k tematu Koloběh vody ( pusť si vícekrát )

výpisky Přírodověda

21.1.

Voda

Zabírá většinu zemského povrchu

  • oceánská : obsažená v oceánech a mořích ( je slaná, obsahuje sůl )
  • pevninská : zahrnuje : led, sníh,řeky,jezera,rybníky atd.

Povrchová vodní toky potoky, řeky )a nádrže ( jezera, rybníky )

Podpovrchová proniká propustnými vrstvami a usazuje se pod zemí

Voda v ledovcích

KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ

Vzduch

Plynný obal Země. Je obsažen ve vodě, v půdě, v tělech rostlin a živočichů. Vzduch nevidíme. Můžeme pozorovat jen jeho proudění ( vítr ).

Složení vzduchu : plyny ( kyslík , oxid uhličitý ), vodní pára, prachové částice.

rozpis učiva 11.1. – 15.1.2021

nevypínej mikrofon, jinak vše platí

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email