Danuše Brabníková

Rozpis online výuky pro 4.třídu 1.3. – 5.3. 2021

předmět téma úkoly
Český jazyk
podst.jména
rodu ženského
popis rostliny
opakování neuter

PS II 14/2 popiš vlastního psa
19/2
20/ 1b- vypiš neutra ( do ČJ Š) ( zbytek vypracujeme společně)
Matematika
Rozvinutý zápis čísla,
pravoúhlý trojúhelník
slovní úlohy na rozvoj finanční gramotnosti

PS II 36/ 2
36/ 3

Rozpis online výuky pro 4.třídu 22.2.- 26.2.2021

předmět téma úkoly
Český jazyk podst.jména rodu středního ( neutra)
vzory, pravopis v koncovkách
popis psa
PS II
13/1
PS II
13/2 5.-8. věta
vypiš a urči do ČJ Š
Matematika Rozvinutý zápis čísla
finanční gramotnost
PS II
29/ vypočítej správně
PS II
31/ vypočítej správně
ČaJS vložím v pondělí

Dobrý den, od pondělí začínám fungovat. Rozpis hodin online ve FB skupině a zde

Vážení rodiče, vzhledem k nutnosti zástupu další nemocné kolegyně, převezmu částečně prezenční výuku v 1.třídě. Nabízím možnost přesunu online hodin na odpoledne. Máte – li zájem, kontaktujte mě . Dana Brabníková

rozpis učiva 25.1. – 29.1.2021

předmět téma úkoly
Český jazyk podstatná jména – rod,číslo,vzor ,pád
pádové otázky
opakování pravopis VS
PS
I. díl
71/2
72/3
Matematika přirozená čísla do 10 000
slovní úlohy
PS 17/1
18/3
19/3
ČaJS vlastnosti látek
jednotky

shlédni několikrát toto video a splň úkoly na slide č.11 ( vložím jako text do FB skupiny )
https://slideplayer.cz/slide/11482979/
přepsat výpisky do sešitu

Aktualizace 22.1. video k tematu Koloběh vody ( pusť si vícekrát )

výpisky Přírodověda

21.1.

Voda

Zabírá většinu zemského povrchu

  • oceánská : obsažená v oceánech a mořích ( je slaná, obsahuje sůl )
  • pevninská : zahrnuje : led, sníh,řeky,jezera,rybníky atd.

Povrchová vodní toky potoky, řeky )a nádrže ( jezera, rybníky )

Podpovrchová proniká propustnými vrstvami a usazuje se pod zemí

Voda v ledovcích

KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ

Vzduch

Plynný obal Země. Je obsažen ve vodě, v půdě, v tělech rostlin a živočichů. Vzduch nevidíme. Můžeme pozorovat jen jeho proudění ( vítr ).

Složení vzduchu : plyny ( kyslík , oxid uhličitý ), vodní pára, prachové částice.

rozpis učiva 11.1. – 15.1.2021

nevypínej mikrofon, jinak vše platí

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email