Covid-19

AKTUÁLNĚ

OD 17.5. se do školy vrací VŠECHNY ROČNÍKY PREZENČNĚ 

VÝUKA PREZENČNĚ PROBÍHÁ DLE NORMÁLNÍHO ROZVRHU

Od 8. června:

 

–          Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

–          Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně;

v testovacím dnu – PONDĚLÍ :

PŘÍCHOD DO ŠKOLY DO 7.05H 

PŘESPOLNÍ (JAK DOJEDE AUTOBUS – VÍME JAKÁ JE TEĎ OKOLO DOPRAVY SITUACE)

DO ŠATNY, PŘEZOUT

DO SVOJÍ TŘÍDY

DALŠÍ POKYNY OD PŘÍTOMNÉHO UČITELE 

Děti 1. stupně i 2. stupně se testují pouze jeden den a to v PONDĚLÍ

 

Nebo v první den, kdy přijdou do školy

VENKU MŮŽE PROBÍHAT TĚLOCVIK 

STÁLE PLATÍ:

–          všichni zaměstnanci školy se testují 1x týdně při příchodu do zaměstnání

–          děti v MŠ se netestují

–          žáci 1. stupně ZŠ se testují 1x týdně

–          žáci 2. stupně ZŠ se testují 1x týdně

 

 

  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Zde najdete informace o současném řešení OČR

VŠICHNI PREZENČNĚ

TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT 1XTÝDNĚ – pouze v ZŠ

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
– Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

– Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email