Renata Husáková

husakova@zsamspernarec.cz Informace pro Domškoláky. 2022/23 Přírodopis 6. tř. V 1. pol. nás čeká zopakování učiva o planetě Zemi, životě na ní, buňce a o některých nejjednodušších organismech. Na tyto mé stránky budu vkládat Pracovní listy. Prosím o jejich vyplnění vždy v termínu, který určím. Děkuji. 21.9. Prosím, přihlašte se do učebny Př 6. https://classroom.google.com/c/MjA0MDcwNTgyNjg0 1.11. […]