Výtvarná výchova

PODMÍNKY KE SPLNĚNÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY

LISTOPAD

LEDEN

BŘEZEN/DUBEN

ČERVEN

přinese portfolio

rozdělaný projekt na téma

(témata níže)

přinese portfolio

hotovou polovinu projektu

přinese portfolio

dodělaný projekt, připravený k revizi

přinese portfolio

finální a ukončená verze celoročního projektu

Témata se nesmí opakovat u více dětí – v případě jednotlivce/ nebo si skupina maximálně tří dětí vezme jedno téma a zpracuje samozřejmě v rozsahu adekvátním k počtu žáků.

Projekt musí obsahovat: popis směru, popis umělce, zajímavost, vlastní reprodukce alespoň tří obrazů umělce a event. dvou slavných obrazů daného uměleckého směru.


Z okruh témat si vyberte buď všeobecný popis období nebo konkrétního umělce té doby a tvořte projekt.

okruhy TÉMAT

pravěk,starověk, středověk

Pravěk

Mezopotámie a Egypt

Řecko

Řím

Románský sloh

Gotický sloh

novověk

Renesance

Baroko

Rokoko

Klasicismus

umění 19.století

Romantismus

Historismus

Realismus

Impresionismus a symbolismus

Secese

moderní umění
Art Deco
Purismus
Dadaismus
Konstruktivismus
Funkcionalismus
Surrealismus

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email